Asistent Social/ Manager de caz (OIM)

Distribuie prietenilor:Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, în cadrul proiectului OIM „Consolidarea eforturilor naționale de prevenire a traficului de persoane și reabilitarea victimelor traficului de persoane în Republica Moldova (01 aprilie 2019 - 31 martie 2022)”, angajează 3 (trei) Asistenți Sociali/ Manageri de caz pentru Serviciul de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane – bărbați (în continuare Serviciul), conform termenilor de referinţă de mai jos:

Titlul Poziţiei:                  Asistent Social/ Manager de caz

Durata contractului:       Un an cu posibilitatea prelungirii (3 luni perioada de testare).

Nr Referință:                  SVN 2020/03E (Ro)

Sub supravegherea și cu sprijinul managerului Serviciului și al Organizației Internaționale pentru Migrație, Misiunea în Moldova, Asistentul social / managerul de caz este responsabil pentru acordarea de asistență și consiliere pentru victime și prezumate victime ale traficului de ființe umane, inclusiv prin implicarea în procesul de reintegrare și reabilitare.

Obiectiv: Contribuie la procesele de oferire a asistenței, reabilitare și reintegrare ale beneficiarilor cazați în Serviciul de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane. 

Responsabilităţi de serviciu:

 1. Identificarea necesităților primare și secundare ale beneficiarului, la fel ca și referirea către Serviciul de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane (Serviciul), (necesități primare urgente – plasament, intervenție medicală de urgență, consiliere psihologică/psihoterapeutică, secundare – intervenții și examinări medicale, educație/profesionalizare, reintegrare în familie și/sau instituționalizare într-un alt serviciu, asistență legală, în caz de necesitate, etc.); 
 2. Deschiderea și completarea dosarului beneficiarului;
 3. Înscrierea în Registrul de evidenţă a beneficiarilor;
 4. Evaluarea complexă a situației curente a beneficiarului cu suportul echipei multidisciplinare teritoriale (EMT) și/sau a asistentului social comunitar, după caz;
 5. Întocmirea/revizuirea planurilor individualizate de asistență (PIA), împreună cu beneficiarul, membrii echipei multidisciplinare din cadrul Serviciului sau alți actori implicați;
 6. Informarea beneficiarilor privind drepturile, obligațiile sale, gama serviciilor, precum și condițiile de suspendare și încetare a serviciilor oferite în perioada de plasament;
 7. Participarea în procesul de dezvoltare și implementare a programului de reabilitare și reintegrare socială (formularea sugestiilor/contribuțiilor de către psiholog, asistent medical, jurist, și beneficiar într-un PIA, adaptarea și finalizarea aspectelor de reabilitare/reintegrare);
 8. Aplicarea mecanismului de referire a cazului;
 9. Colectarea informaţiilor de la ceilalţi experți implicaţi în studiul de caz şi sintetizarea acestora în diferite documente necesare soluţionării problemei/problemelor beneficiarului;
 10. Conlucrarea și menținerea contactului regulat cu Unitatatea Națională de Coordonare (UNC) din cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și protecției Sociale și reprezentanții instituțiilor raionale de asistență socială;
 11. Sprijinirea beneficiarilor în accesarea serviciilor de sănătate (cum ar fi sprijinul pentru înregistrarea la un medic de familie, încurajarea discutării cu medicul de familie a problemelor de sănătate și susținerea victimei în fața medicului de familie, dacă este necesar), asistență în obținerea de beneficii, în vederea rezolvării problemelor ce țin de locuință, sprijinirea beneficiarului împreună cu alți experți sau ONG-uri, acordarea de servicii sau prestații sociale, îmbrăcăminte, etc.;
 12. Însoțirea beneficiarilor la diverse întâlniri cu prestatorii de servicii publici/privați, organele de aplicare a legii/înfăptuire a justiției cu acordul/la solicitarea beneficiarului;
 13. Monitorizarea progresului beneficiarului pe perioada plasamentului în cadrul Serviciului, oferirea suportului zilnic și identificarea necesităților adiționale pentru implementarea cu succes a PIA, reevaluarea și actualizarea acestuia;
 14. Participarea în luarea deciziei privind încetarea prestării serviciilor și coordonarea referirii către alte servicii, inclusiv la nivel local;
 15. Radierea beneficiarului de la evidența Serviciului, în cazul încetării serviciilor;
 16. Oferirea suportului managerului de caz de la nivel local sau coordonatorului EMT, prin monitorizarea, pe parcursul unui an, a PIA;
 17. Stabilirea și dezvoltarea parteneriatelor cu instituții guvernamentale și non-guvernamentale, EMT-uri pentru implementarea PIA ;
 18. Compilarea și actualizarea regulată a fișierelor beneficiarilor, altor documente de uz intern, conform mecanismului de gestionare a managementului de caz, conform standardelor de colectare a datelor oferite de către OIM și MSMPS ;
 19. Completarea bazei de date privind beneficiarii asistați ; 
 20. Oferirea serviciilor de asistent social conform graficului de lucru dezvoltat împreună cu alți colegi și coordonat cu managerul Serviciului ;
 21. Prezentarea rapoartelor lunare și trimestriale privind activitățile desfășurate în cadrul Serviciului;
 22. Participarea în ședințele săptămânale de coordonare ;
 23. Acordarea suportului în organizarea activităților de suport pentru beneficiarii Serviciului.

Aptitudini:

 • Studii superioare în domeniul Științelor sociale, experienţă de minimum 3 ani în domeniul asistenței sociale specializate oferite persoanelor vulnerabile/beneficiarilor sistemului social;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul respectiv;
 • Capacitate de a lucra eficient în condiții și situații stresante;
 • Cunoașterea generală a legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane
 • Cunoașterea metodelor și tehnicilor specifice pentru acordarea de asistență victimelor traficului de ființe umane
 • Sensibilitate ridicată și abilități inter-personale pentru a ajuta beneficiarii extrem de vulnerabili;
 • Abilități excelente de comunicare (negociere, mediere a conflictelor);
 • Motivație puternică pentru a lucra cu beneficiari vulnerabili;
 • Cunoașterea limbii române și ruse
 • Cunoaşterea limbii engleza va fi considerată ca un avantaj adițional.                                 

Modul de aplicare:

Persoanele interesate sunt invitate să trimită curriculum vitae și scrisoare de motivare în Română prin e-mail la adresa [email protected] până la 31 decembrie 2020, cu referire la acest anunţ.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi. Pentru informaţii adăugătoare vă rugăm sa telefonaţi la numărul +373 68 111 477.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.