2 (doi) Consultanți Naționali pentru susținerea identificării și soluționării necesităților prioritare în modernizarea infrastructurii locale și prestării de servicii pentru stimularea dezvoltării economice

Distribuie prietenilor:


Descrierea contractului: 2 (doi) Consultanți Naționali pentru susținerea identificării și soluționării necesităților prioritare în modernizarea infrastructurii locale și prestării de servicii pentru stimularea dezvoltării economice:

 • 1 (un) Consultant Național pentru susținerea identificării și soluționării necesităților prioritare în modernizarea infrastructurii locale și prestării de servicii pentru stimularea dezvoltării economice pentru regiunea cheie Cahul;
 • 1 (un) Consultant Național pentru susținerea identificării și soluționării necesităților prioritare în modernizarea infrastructurii locale și prestării de servicii pentru stimularea dezvoltării economice pentru regiunea cheie Ungheni.

Denumirea proiectului: Programul EU4Moldova: regiuni cheie (finanțat de UE)

 

Perioada contractului/serviciilor: decembrie 2020 – martie 2021, până la 45 zile de lucru / per fiecare consultant

Programul EU4Moldova: regiuni cheie (numit în continuare Program) se bazează pe Decizia Comisiei Europene de Implementare a Programului Anual de Acțiuni 2018 în favoarea Republicii Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Obiectivul general al Programului de cinci ani rezidă în consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova prin facilitarea dezvoltării locale socio-economice inteligente, verzi, inclusive, durabile și integrate și îmbunătățirea standardelor de trai ale cetățenilor în regiunile cheie: Cahul și Ungheni.

DOMENIUL DE CUPRINDERE, RESPONSABILITĂȚI ȘI DESCRIEREA ACTIVITĂȚII ANALITICE PROPUSE

Programul intenționează să contracteze 2 (doi) consultanți locali calificați și cu experiență pentru a oferi asistență tehnică și expertiză în identificarea și soluționarea necesităților prioritare în modernizarea infrastructurii locale și prestării de servicii publice, necesare pentru stimularea dezvoltării socio-economice și ridicarea nivelului condițiilor economice și standardelor de trai pentru populația din regiunile cheie.

Notă importantă: Potențialii solicitanți trebuie să indice clar pentru care funcție aplică:

 • Funcția 1: 1 (un) Consultant Național pentru susținerea identificării și soluționării necesităților prioritare în modernizarea infrastructurii locale și prestării de servicii pentru a stimula dezvoltarea economică pentru regiunea cheie Cahul.
 • Funcția 2: 1 (un) Consultant Național pentru susținerea identificării și soluționării necesităților prioritare în modernizarea infrastructurii locale și prestării de servicii pentru a stimula dezvoltarea economică pentru regiunea cheie Ungheni.

Candidații pot aplica pentru ambele funcții și acest fapt trebuie să fie stipulat clar în scrisoarea de aplicare, cu posibilitatea de a fi selectat doar pentru 1 funcție.

Consultanții vor oferi îndrumări autorităților publice locale în identificarea și pregătirea notelor de concept pentru susținerea dezvoltării infrastructurii serviciilor publice în localitățile rurale din regiunile cheie Cahul și Ungheni și asigurarea durabilității acestora.

 

CERINȚELE PENTRU EXPERIENȚĂ ȘI CALIFICĂRI

Calificări academice:

 • • Studii universitare în domeniul ingineriei, economiei, administrației publice sau alte domenii conexe.

Experiență:

 • • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul dezvoltării economice locale, identificării și implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de utilități publice sau servicii publice (conlucrarea cu actorii publici și/sau privați).
 • • Cel puțin 1 contract implementat, similar prezentului contract, în ceea ce privește domeniul de cuprindere și lucrările abordate (dovadă: lista ultimelor contracte de dezvoltare în care Consultantul a fost implicat în ultimii 5 ani trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • • Experiență în dezvoltarea și/sau implementarea a cel puțin 3 proiecte locale pentru dezvoltarea mediului de afaceri și/sau dezvoltarea furnizării de servicii publice în localitățile Cahul și Ungheni, confirmată prin referințe emise și semnate de beneficarii finali.
 • • Cel puțin 5 ani de experiență de muncă în mediu de dezvoltare locală cu implicarea actorilor multipli în regiunile cheie – țintă (dovadă: lista instituțiilor relevante cu care a cooperat Consultantul, inclusiv subiectul și anul cooperării, va fi prezentată împreună cu pachetul de aplicare).
 • • Experiență în facilitare, consiliere, mentorat și/sau oferire de instruiri în domeniul ce ține de managementul ciclului unui proiect / scrierea de propuneri de proiect (dovadă: lista ultimelor 3 instruiri facilitate în domeniul managementului ciclului de proiect trebuie să fie prezentată împreună cu pachetul de aplicare);
 • • Experiența de conlucrare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/programe de dezvoltare finanțate de donatori/europene va fi considerată drept un avantaj temeinic.

Competențe:

 • • Abilitatea de a analiza, planifica, comunica efectiv, organiza și conduce ședințe, gestiona diverse viziuni și opinii;
 • • Capacități demonstrate de lucru în echipă, abilități excelente organizaționale și de planificare.
 • • Abilități interpersonale bune, judecată solidă/luarea deciziilor, inițiativă și creativitate;
 • • Abilitatea de a atinge rezultatele și termenii limită la timp, menținând standarde de înaltă calitate.
 • • Cunoașterea și abilități de lucru cu MS Office, inclusiv Word, Excel, PowerPoint.

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • • Cunoașterea fluentă a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să aplice.

Solicitările doar privind unele clarificări vor fi trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org.

Propunerile trebuie să fie depuse online prin apăsarea butonului "Aplică acum", detalii, Termeni de Referință și Anunț de procurare de consultanță individuală, la fel și în limba română, le găsiți pe următoarea sursă https://sc.undp.md/jobdetails/2123/.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet