Formator (Caritas Czech Republic / Pro-Development) - Termen extins

Distribuie prietenilor:


TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul poziției:

Expert / Formator

Beneficiar:

A.O. Pro-Development

Instituții / Organizații partenere:

Uniunea Rețelei Organizațiilor pentru Îngrijiri Comunitare

Locația:

Republica Moldova

I. SUMAR

Tipul serviciului

Caritas Czech Republic (în continuare CCR) și A.O. Pro-Development (în continuare PD) sunt în căutarea unui Expert / Formator care va efectua o sesiune online de instruire a profesioniștilor din ONG-urile membre ale Uniunii Rețelei Organizațiilor pentru Îngrijiri Comunitare (UNROPIC) la tema măsurilor de precauție și pregătirii în stare pandemică COVID-19, la toate nivelurile de furnizare a asistenței medicale.

Perioada de contract: Noiembrie - Decembrie 2020.

Scopul Serviciului

Obiectivul este de a efectua o instruire online de o zi pentru profesioniștii din ONG-urile membre UNROPIC la tema descrisă în capitolul III, în conformitate cu recomandările furnizate de PD și UNROPIC.

Informații despre proiect

Acțiunea este parte a activității din cadrul proiectului „Asigurarea calității și accesibilității serviciilor de îngrijire medicală-socială în Republica Moldova 2019-2022” care este un proiect de trei ani finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare (CzDA) implementat de Caritas Czech Republic și AO Pro-Development în parteneriat cu AO Homecare.

Acest proiect își propune să crească calitatea și disponibilitatea serviciilor de îngrijire la domiciliu oferite persoanelor în vârstă din Republica Moldova. Proiectul va sprijini eforturile ONG-urilor locale, prin dezvoltarea capacității acestora, de a iniția schimbări instituționale, procedurale și legislative în sectoarele administrației publice, în conformitate cu nevoile persoanelor în vârstă și ale părților interesate locale. Pe baza analizelor pre-proiect și a seturilor de recomandări pentru aceste modificări vor fi elaborate/ negociate cu ministerele relevante. De asemenea, proiectul va sprijini organizațiile membre URONPIC pentru a-și crește capacitățile de a furniza servicii calitative și accesibile persoanelor nevoiașe din tot teritoriul Republicii Moldova. Proiectul își propune creșterea acoperirii geografice cu servicii de îngrijire la domiciliu, prin deschiderea a 2 noi centre și consolidarea celor 8 centre existente. Documentele și concepțiile de politică dezvoltate, inclusiv noua profesie în domeniul îngrijirii, legea pentru protecția socială a persoanelor în vârstă, criteriile de contractare a serviciilor de îngrijire medicală și metodologia de calcul al tarifului social vor contribui la intervenția cuprinzătoare în concordanță cu cele identificate.

II. CONTEXT

Republica Moldova (RM) se confruntă cu fenomenul unei populații care îmbătrânește rapid. La începutul anului 2018, existau 629 600 de persoane cu vârsta peste 60 de ani, dintre care 13,2% aveau peste 80 de ani. Ca răspuns la acest fenomen, în RM s-au dezvoltat servicii sociale pentru persoanele în vârstă, inclusiv serviciile de îngrijire pentru copii, pentru a asigura un nivel decent care trăiesc și, dacă este posibil, trăiesc independent în propriile case. Guvernul manifestă disponibilitatea de a continua dezvoltarea cadrului de reglementare, menit să faciliteze situația în domeniu, oferind mai multă libertate OSC-urilor și îmbunătățind calitatea și accesibilitatea serviciului pentru populație. În ultimii ani, a existat o tendință pozitivă în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu integrate. Cu toate acestea, reforma sistemului social și de sănătate este încă în faza inițială și părțile interesate locale încearcă să identifice principalele priorități asupra cărora trebuie să se concentreze. În prezent, serviciile medicale de îngrijire la domiciliu sunt finanțate lent de Compania Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în timp ce serviciile de îngrijire socială la domiciliu, furnizate de OSC-uri, nu sunt acoperite de la bugetul de stat. În acest scop, în 2017, 2018 și 2019 au fost organizate mai multe ateliere intersectoriale pentru furnizorii de servicii publice, APL și autoritățile centrale, OSC-uri și furnizorii de servicii private. Livrările (rapoartele Atelierului de anexă) ale acestor întâlniri au fost documente care conțin prioritățile strategice în domeniul îngrijirii pentru următorii ani. Conform concluziilor și recomandărilor atelierului furnizate în studiul realizat de Sociopolis, au fost identificate următoarele probleme majore:

- Acoperire deficitară / inconsistentă a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
- Deficitul sau fluctuația personalului calificat în servicii medicale și sociale;
- Lipsa finanțării durabile pentru sectorul de îngrijire la domiciliu;
- Lipsa unui cadru de reglementare armonizat.

III. SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE EXPERTULUI / FORMATORULUI:

Sub îndrumarea și supravegherea managerului de proiect și a URONPIC, expertul / formatorul va îndeplini următoarele sarcini:

  1. Dezvoltarea și adaptarea curriculum-ului și a materialelor pentru formatul online al instruirii în baza particularităților serviciilor de îngrijire la domiciliu medico-sociale din Moldova pe subiecte următoare:

Introducere în COVID-19: explicarea mijloacelor de transmitere a COVID-19; recunoașterea semnelor și simptomelor infecției cu COVID-19; enumerarea factorilor de risc pentru boala severă; identificarea semnelor clinice ale COVID-19 ușor, moderat, sever și critic; și aplicarea protocolului COVID-19 pentru pacienții care accesează sistemul de sănătate în timpul pandemiei COVID-19.

Prevenirea și controlul infecțiilor pentru lucrătorii din domeniul sănătății care îngrijesc pacienții cu COVID-19: discutarea principiilor generale de prevenire și control al infecțiilor atunci când îngrijesc pacienții cu COVID-19; relatarea modului în care controalele administrative și tehnice facilitează implementarea prevenirea și controlul infecțiilor; și descrierea măsurilor specifice aplicate în spital atunci când îngrijesc pacienții cu COVID-19.

Principii etice pentru îngrijirea optimă în timpul pandemiei COVID-19: discutarea importanței pregătirii de pandemie și dezastre; descrierea modului în care triajul se poate schimba în timpul unei pandemii sau a altor dezastre; explicarea cadrului normativ privind drepturile omului și principiile echității și sănătății; și utilizarea principiilor etice pentru a dezvolta și adapta trierea ce urmează a fi utilizată în timpul unei pandemii sau a unui dezastru.

Menținerea îngrijirii de calitate în timpul COVID-19: recunoașterea importanței calității îngrijirii pentru a sprijini gestionarea eficientă a pacienților care prezintă afecțiuni legate de COVID-19; recunoașterea importanței calității îngrijirii pentru a sprijini întreținerea serviciilor esențiale de sănătate de rutină în timpul răspunsului și recuperării COVID-19; discutarea principiilor calității îngrijirii; descrierea modului în care îmbunătățirea calității poate fi aplicată în contextul COVID-19; și identificarea instrumentelor practice de calitate care pot fi aplicate în contextul COVID-19.

2. Coordonarea materialelor instruirii cu PD și AOHC;

3. Efectuarea unei instruiri online de o zi pentru 15 participanți (reprezentanți a UNROPIC);

4. Elaborarea unui scurt raport privind activitățile efectuate și recomandări.

Descrierea sarcinilor cu termene de realizare:

Sarcini

Produse

Perioada

Elaborarea curriculum-ului și a materialelor pentru instruire, inclusiv agenda instruirii, teste de pre și post evaluare

Curriculum și materiale pentru o instruire online, teste de pre și post evaluare pentru a măsura nivelul de cunoștințe

1 zi

(trebuie să fie livrate cu cel puțin 3 zile înainte de instruire)

Efectuarea unei instruiri online de o zi

O instruire online de o zi pentru 15 participanți

1 zi

(data va fi determinată ulterior)

Elaborarea unui scurt raport

Raport privind instruirea efectuată, inclusiv analiza nivelului crescut / îmbunătățit de cunoștințe a celor instruiți și recomandările pentru ONG-urile membre a UNROPIC

1 zi

(trebuie să fie livrate nu mai târziu de 10 zile după efectuarea instruirii)

Competențe necesare:

Expertul / Formatorul trebuie:

- să demonstreze experiență de lucru relevantă de cel puțin patru (4) ani în domeniul epidemiologiei;

- să posede experiență anterioară în subiecte epidemiologice legate de COVID-19, ceea ce ar fi un avantaj;
- să posede cunoștințe academice / tehnice relevante în domeniul de aplicare al serviciului/sarcinii dat(e) cu cel puțin trei (3) ani de experiență relevantă;
- să fie familiarizat cu cadrele politice, de reglementare și instituționale din sectoarele relevante la nivel național și internațional, ceea ce ar fi un avantaj;
- să posede capacități analitice puternice și abilități de lucru în echipă;
- să posede abilități foarte bune în elaborarea materialelor digitale și în efectuarea instruirilor  online.

IV. SELECȚIA EXPERTULUI / FORMATORULUI ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Expertul / Formatorul va fi selectat în baza ofertelor care trebuie să conțină:

  • • un CV – ce descrie experiența și expertiza relevantă;
  • • Demonstrarea expertizei relevante în domeniul epidemiologiei;
    • Contactele persoanelor de referință (numele, prenumele, funcția, organizația/instituția);
    • Oferta financiară pe zi lucrătoare și suma totală vor reprezenta totalul brut.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:
• Preț oferit (25%)
• Experiență și expertiză demonstrată (75%).

V. PERIOADA LIVRĂRII SERVICIULUI

Începerea lucrării: Noiembrie 2020

Instruirea urmează a fi efectuată până la 15 decembrie 2020.

VI.PROCESUL DE APLICARE

Candidații interesați urmează să trimită ofertele în limba română la următoarea adresă de e-mail hrccrmd@gmail.com până la 20 Noiembrie 2020. Ofertele incomplete și cele primite după data limită nu vor fi luate în considerare.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet