Concurs de oferte pentru contractarea serviciilor de consultanță în elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea Cursului de lungă durată în Formare de FormatoriConcurs de oferte pentru contractarea serviciilor de consultanță în elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea Cursului de lungă durată în Formare de Formatori

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” este o organizaţie necomercială fondată în anul 2000, având drept scop promovarea calităţii educaţiei non-formale şi lucrului de tineret în Republica Moldova.

Cu suportul financiar al Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, anual începând cu anul 2015, MilleniuM organizează Cursul de lungă durată în Formare de Formatori, destinat lucrătorilor de tineret, cadrelor didactite şi formatorilor în domeniul tineret. Cursul de lungă durată în Formare de Formatori are o durata de 6 luni și consistă din:

 • 10 module de instruire, organizate în decursul a 3 săptămâni de instruire rezidenţiale:
  • Prima săptămână (modulele 1-3): 7 zile în luna Iunie;
  • Outdoor Weekend (modulul 4): 3 zile în luna Iulie;
  • A doua săptămână (modulele 5-7): 7 zile în luna August;
  • A treia săptămână (modulele 8-10): 7 zile în luna Noiembrie.
 • un proiect practic de instruire (TPP – Training Practice Project) care se elaborează şi implementează în comun cu alţi participanţi – 3 zile în luna Septembrie sau Octombrie;
 • suport continuu în baza conceptului de e-learning:
  • Prima săptămână de ToT Online Week: între prima şi cea de a doua săptămînă rezidenţială de instruire;
  • A doua săptămână de ToT Online Week: între a doua şi cea de a treia săptămînă rezidenţială de instruire;
  • A treia săptămână de ToT Online Week: după cea de a treia săptămînă rezidenţială de instruire;
  • Acces la baza de date online a resurselor pentru formatori.
 • mentorat pe durata cursului cu unul dintre formatori în calitate de mentor.

Scopul concursului de oferte

MilleniuM va contracta un(o) expert(ă) independent(ă) care va oferi consultanță și va participa la toate etapele procesului de elaborare curriculumului pentru meseria de formator, având la bază Cursul de lungă durată în Formare de Formatori şi a pachetului de documente necesar pentru acreditarea Cursului de lungă durată în Formare de Formatori.

Obiectivele consultanței:

 • Elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea Cursului de lungă durată în Formare de Formatori.
 • Consultanța se va realiza în perioada Aprilie – Mai 2023, fiind livrate următoarele produse:

Sarcini

Livrabile

Elaborarea proiectului de curriculum pentru

ocupaţia de formator. Curriculum va fi elaborat în baza metodologiei Cursului de lungă durată în Formare de Formatori, având o structură prestabilită și va conține: repere conceptuale, scop și obiective, sesiunile tematice și repartizarea orelor, metodologia de livrare, etc.

Proiect de curriculum

Ajustarea curriculumului final conform recomandărilor/comentariilor MilleniuM

Curriculum definitivat

Elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea Cursului de lungă durată în Formare de Formatori

Pachet de documente elaborate

Ajustarea pachetului de documente pentru acreditarea Cursului de lungă durată în Formare de Formatori conform recomandărilor / comentariilor ANACEC

Pachet de documente definitivat

Dosarul de aplicare va conține:

1) CV-ul candidatului/candidatei care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă consultanței;

2) Oferta tehnică care va include descrierea metodologiei și termenii de realizare a consultanței;

3) Oferta financiară (onorariu pe zi, costul total net în lei moldovenești, condițiile de plată).

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):

a) Experienţa anterioară – 15%;

 • experiență în elaborarea curriculum-urilor și materialelor metodologice;
 • experiență în elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea cursurilor de educaţie non-formală;
 • experiență de livrare a instruirilor (va constitui un avantaj);
 • bună cunoaștere a specificului de lucru cu tinerii şi metodelor de educaţie non-formală (va constitui un avantaj).

b) Nivelul de expertiză – 20%;

 • abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate;
 • abilități excelente de scriere: structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența conținutului;
 • abilități excelente de a prezenta cu claritate și ușurință aspecte complexe abordate în cadrul curriculumului;
 • abilități excelente de evaluare și oferire de feedback;
 • o bună cunoaștere a limbii române.

c) Calitatea şi relevanţa ofertei tehnice – 30%;

d) Oferta financiară – 30%;

 e) Condițiile și termenii de livrare și plată – 5%.

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat prin email la adresa:

cirhana@gmail.com cu mențiunea ”Servicii consultanță”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 1 Aprilie 2023.

Detalii pot fi obținute telefonic la numărul 069110076 sau la email cirhana@gmail.com (Persoana de contact: Vitalie Cîrhană).

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu, iar cererile incomplete nu vor fi examinate. Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții ale Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”.

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, Dvs. sunteți de acord ca datele personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de desfășurare a concursului.

Vă mulţumim pentru participare la concurs!

AO Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” este recunoscută ca un actor cheie în promovarea calităţii educaţiei non-formale şi lucrului de tineret în Republica Moldova.

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” are în portofoliu peste 500 de proiecte implementate cu suportul Comisiei Europene prin intermediul programelor Youth in Action, Erasmus+, Corpul European de Solidaritate, Ambasadei SUA în Moldova, IREX, USAID, UNFPA Moldova, UN Women, UNDP Moldova, Consiliul Europei, European Youth Foundation, Oficiul în Moldova al Băncii Mondiale, Ministerul Afacerilor Externe a Poloniei, Fundația Educaţie pentru Democrație, Programul RITA „Regiunea în Tranziție”, SALTO EECA, CISU under Danish Development Aid, Fundaţia Soros Moldova, Fundaţia Est-Europene Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, ș.a.