Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Observator pe Termen Lung (OTL) în cadrul Misiunii de Observare a Alegerilor Parlamentare anticipate pentru raioanele Rîșcani, Leova, Călărași, Dubăsari, Ștefan Vodă, mun. ChișinăuNr. ref. 2 din 19.04.2021

Termeni și condiții

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Contextul proiectului: În perioada 26 iulie 2016 – 30 iunie 2021, Asociația Promo-LEX implementează Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

În cadrul acestui Program Asociația își propune să organizeze Misiunea de Observare a Alegerilor Parlamentare anticipate 2021.

În acest context, Promo-LEX anunță concurs de angajare a Observatorilor pe Termen Lung în următoarele unități administrativ teritoriale: Rîșcani, Leova, Călărași, Dubăsari, Ștefan Vodă,  mun. Chișinău (sectoarele: Centru, Rîșcani și Buiucani ), UTA Găgăuzia și Regiunea Transnistreană.

Scopul general al anunțului este identificarea candidaților pentru a suplini posturile vacante de Observatori de Termen Lung în cadrul Echipei de Rețea a Misiunii de Observare a Alegerilor Parlamentare anticipate 2021.

Scopul postului: Titularul va monitoriza, documenta și transmite către Echipa Centrală a Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor Parlamentare anticipate informații privind procesele electorale desfășurate în aria sa de responsabilitate.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului Regional de Rețea, Coordonatorului de Reţea sau Șefului Misiunii.

Responsabilități generale:

 • Observarea procesului electoral în aria de responsabilitate utilizând observarea directă, intervievarea actorilor electorali, analiza documentelor oficiale și alte metode de monitorizare și documentare conform Metodologiei de Observare a alegerilor adoptată de Misiunea Promo-LEX de Observare a alegerilor parlamentare;
 • Efectuarea regulată a vizitelor de monitorizare în aria de responsabilitate;
 • Colectarea informațiilor privind desfășurarea proceselor electorale în aria de responsabilitate;
 • Observarea activității Consiliului electoral din aria de responsabilitate;
 • Elaborarea calitativă și prezentarea în termen a rapoartelor periodice de observare a alegerilor;
 • Recrutarea și gestionarea rețelei de observatori pe termen scurt;
 • Asistență logistică în desfășurarea seminarelor de instruire a observatorilor pe termen scurt;
 • Alte sarcini delegate de Misiune.

Cerințe față de candidați:

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii medii sau superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat), preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Abilitățile de comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) vor constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Program de muncă flexibil pentru efectuarea deplasărilor în aria de responsabilitate, inclusiv în zilele de week-end și sărbători oficiale;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o abilitate obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională;
 • Să dispună de automobil personal sau acces nelimitat la un mijloc de transport pentru deplasări în aria de responsabilitate;
 • Permis de conducere, categoria B.

Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și onorariu competitiv.

Durata de prestare a serviciilor: două luni de zile, în funcție de stabilirea datei alegerilor.

Termen și condiții de colaborare: Persoanele selectate vor oferi servicii de observare pe termen lung a alegerilor parlamentare anticipate în baza unui contract de prestări servicii pe o perioadă de 2 luni (8 săptămîni). Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a colabora cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative şi evaluării pozitive la finalul Misiunii de Observare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul):

 1. Curriculum Vitae (CV) care urmează să fie completat în limba Română şi expediat prin email la adresa angajare@promolex.mdcu mențiunea “Pentru poziția de Observator pe Termen Lung;
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Observatorilor pe Termen Lung” (vedeți link-ul: https://cutt.ly/bvTE7by).

Informațiile personale livrate de dumneavoastră, vor fi prelucrate, stocate și folosite conform prevederilor Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 şi Hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. Datele furnizate sunt confidențiale. În cazul în care veți fi selectați, aceste date vor fi utilizate pentru a vă contacta, în caz contrat acestea vor fi radiate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 23.04.2021, ora locală 18:00.

Persoana de contact: Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea – mob. +37369350474, e-mail: cristina.chebes@promolex.md.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus în baza CV-ului şi chestionarului; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

Pentru a II etapă vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectați pentru proba de intervievare.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet