CNPAC angajează Coordonator/coordonatoare programe PrevenireCentrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Prevenirea abuzului faţă de copii reprezintă un domeniu de activitate al CNPAC realizat printr-un program complex de activități de informare și sensibilizare a copiilor, părinților și profesioniștilor responsabili de protecția copiilor în scopul combaterii fenomenului de abuz asupra copiilor. În acest context, sunt organizate un şir de activităţi de instruire a profesioniştilor din diverse domenii (educaţie, protecţie socială, sănătate) în aplicarea  programelor educaţionale destinate copiilor şi părinţilor, se realizează supervizarea şi monitorizarea post-training a activității acestora.

Pentru a răspunde crizei refugiaților din Ucraina, CNPAC a creat Serviciul mobil de asistență psihosocială ”PIDTRIMKA”, care oferă suport copiilor și îngrijitorilor acestora, aflați în centrele de plasament a refugiaților sau în comunitate. Intervenția realizată de echipele mobile ”PIDTRIMKA” are la bază și o componentă de prevenire a abuzului față de copii în situații de urgență.

Activitatea de muncă se va desfășura în oficiul din Chișinău, cu posibilitatea deplasării în raioanele și comunitățile unde se vor desfășura activitățile de proiect. În condițiile declanșării repetate a crizei pandemice COVID-19, există posibilitatea de desfășurare a activității în regim mixt (din oficiu și online).

Perioada de angajare: Septembrie 2022 – Septembrie 2023 (cu posibilitate de extindere)

Poziție: full-time (40 ore pe săptămână)

Responsabilități: 

 • Coordonează implementarea acțiunilor din domeniul prevenirii abuzului față de copii, în conformitate cu Planul Strategic CNPAC și cu răspunsul organizației la criza refugiaților din Ucraina;
 • Planifică şi organizează activităţi de instruire (stagii de formare, ateliere de supervizare);
 • Monitorizează implementarea programelor de prevenire a abuzului față de copii de către beneficiarii de instruire;
 • Asigură consultarea/participarea copiilor și tinerilor în defășurarea activităților CNPAC;
 • Participă la implementarea acțiunilor de sensibilizare a societății/ a specialiștilor dedicate prevenirii abuzului față de copii;
 • Participă la scrierea, implementarea și raportarea proiectelor din domeniul prevenirii abuzului față de copii;
 • Alte responsabilități relevante postului.     

Cerințe față de candidat: 

 • Studii superioare în domeniul științelor sociale, psihologie, pedagogie sau din alt domeniu relevant postului;
 • Experiență de lucru în domeniul protecției drepturilor copilului/omului de minimum 3 ani;
 • Experiență în coordonare și management de proiect de cel puțin 5 ani, inclusiv proiecte implementate în parteneriat,  co-finanțate sau internaționale.
 • Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în limba română, rusă și engleză. Cunoașterea altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
 • Abilităţi de analiză, comunicare eficientă, planificare şi organizare a timpului, de lucru în echipă și individual, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 • Utilizator Microsoft Office- Word, Excel, Power Point, Outlook, Google docs and motorul  de căutare Google.

Locul de muncă: Chișinău, sediul CNPAC

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată (o pagină);
 • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;
 • Indicarea numelor și a informației de contact a trei persoane de referință, inclusiv a minim doi angajatori precedenți.

Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.md cu mențiunea „Aplicare – coordonator/e programe prevenire”.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa office@cnpac.md

Termen limită de depunere a dosarelor: 26 septembrie 2022, ora 17.00

Pentru interviu vor fi contactate prin email și telefonic doar persoanele selectate în baza dosarelor.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.