CNPAC angajează contabil-șef/manager financiarCNPAC angajează contabil-șef/manager financiar.

A.O. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este organizație nonprofit  care activează în domeniul protecției copilului și are drept scop  diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Perioada de angajare: Iunie 2022 – iunie 2023 (cu posibilitate de extindere)

Timpul de muncă: 8 ore pe zi (normă întreagă)

Privire de ansamblu asupra postului:

Contabilul-șef își va desfășura activitatea la Chișinău (or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2) și va avea în subordine 2 contabili. Data preconizată pentru angajare este cât mai curând posibil. Acest post este cu normă întreagă și necesită o implicare de 100%.

Contabilul A.O.CNPAC  este reponsabil de contabilitatea A.O.CNPAC, ţine evidenţa contabilă,  întocmeşte și monitorizează execuatrea bugetului anual al A.O.CNPAC, precum și a bugetelor proiectelor organizației, asigură controlul asupra utilizării corecte şi eficiente a mijloacelor financiare, asigură ţinerea evidenţei separate a documentelor contabile pentru fiecare proiect, aigură raportarea financiară către donatori,  pregăteşte şi prezintă rapoarte financiare trimestriale şi anuale către finanţatori, dări de seama, bilanţuri la organele fiscale şi de statistică, organizează şi documentează procurările de bunuri şi servicii, calculează salariile colaboratorilor A.O.CNPAC,

Responsabilități:

 • asigură organizarea evidenţei contabile primare a CNPAC în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, alte acte normative ce reglementează domeniul respectiv;
 • întocmește şi prezintă situațiile financiare, rapoartele fiscale și statistice în conformitate cu legislația în vigoare;
 • asigură întocmirea și prezentarea în termenii stabiliți a rapoartelor financiare către donatori, în baza prevederilor acordurilor de finanțare;
 • efectuiază tranzacţiile economice şi financiare, atît prin transfer cît şi în numerar, asigură confirmitatea acestora cu documente justificative (contracte, facturi, acte de predare-primire, recipise, ş.a);
 • asigură utilizarea corectă și supravegherea gestionării mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza proiectelor de finanţare;
 • organizează sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;
 • pregătește și procesează salariile;
 • alte responsabilități relevante postului.

Cerințe față de candidat/candidată:

 

 • Diplomă de licență în contabilitate, o calificare suplimentară ar constitui un avantaj;
 • Experiență recentă în contabilitate de cel puțin 5 ani;
 • Cunoașterea specificului activității contabile în sectorul non-profit;
 • Cunoașterea legislației fiscale;
 • Cunoașterea limbilor – româna sau rusa la nivel avansat, engleza la nivel mediu (va fi considerat un avantaj);
 • Cunoașterea PC: 1C Contabilitate, Internet banking, Microsoft Office (Word, Excel);
 • Abilitate de a lucra sub presiune, de a respecta termenele limită, de a organiza și planifica eficient sarcinile;
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine,  acuratețe;
 • Spirit de echipă și atitudine prietenoasă.

 

Dosarul candidatului/candidatei va include:

 • CV-ul candidatului;
 • Indicarea a două referințe și datele de contact ale acestora.

Procesul de recrutare:
Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.md cu mențiunea „Aplicare – Contabil(a)- șef”.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa office@cnpac.md
Termen limită de depunere a dosarelor: 30 aprilie

Pentru interviu vor fi contactate  doar persoanele selectate în baza dosarelor.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.