Expert în comunicare în cadrul I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”

  I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” (OGPAE) caută un candidat pentru ocuparea poziției de consultant principal (expert în comunicare), pentru durată determinată, part-time, în cadrul Direcției Programe transfrontaliere și transnaționale.

Descrierea jobului: 

Implementarea activităților de comunicare și vizibilitate a proiectelor de asistență tehnică implementate în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova și Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 (în continuare – programe).

Sarcini și responsabilități:

 • Asigurarea activităților legate de informare, publicitate și vizibilitate;
 • Elaborarea buletinelor informative. Formatarea, machetarea buletinelor informative.
 • Elaborarea comunicatelor de presă;
 • Sprijinirea beneficiarilor de proiecte în aprobare ex-ante a materialelor de comunicare și informare conform Manualului de identitate vizuală a programelor;
 • Organizarea și participarea la seminare, conferințe, evenimente ale programelor, proiectelor, beneficiarilor/partenerilor, după caz;
 • Contribuie la actualizarea site-ului OGPAE, Programelor și a Autorității Naționale, pagina Facebook (în strânsă coordonare cu Secretariatele Tehnice Comune ale programelor);
 • Promovarea materialelor de informare conform planului de informare și comunicare;
 • Informarea potențialilor solicitanți cu privire la Programe, prin informații pe scară largă, asigurând transparența și accesul egal a acestora;
 • Sprijinirea structurilor de management ale programelor în organizarea evenimentelor transnaționale pentru aplicanți, beneficiari/parteneri, părțile naționale interesate etc.;
 • Informarea părților relevante interesate cu privire la rezultatele programelor, asigurând astfel transparența acestora;
 • Participarea la planificarea și implementarea planurilor de comunicare anuale ale programelor;
 • Participarea la elaborarea materialelor de comunicare ale programelor, coordonarea procesului de editare și producere a acestora;
 • Contribuirea la elaborarea rapoartelor de activitate în cadrul Programelor.

 

Experiență și cunoștințe: 

 • Studii superioare în comunicare, relații publice, relații internaționale sau alte domenii relevante; 
 • Experiență practică de lucru în proiectele Uniunii Europene;  
 • Capacitatea de a comunica accesibil, în scris și oral, pentru diferite grupuri țintă și de a interpreta informații pentru acestea; 
 • Abilitatea de a colecta informații, date relevante de la mai mulți actori implicați, de a elabora mesaje coerente în baza acestora, de a analiza/sintetiza informațiile/datele; 
 • Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în română și engleză; 
 • Cunoștințe avansate de Microsoft Office, email, social media şi alte programe IT specifice activităţii; 

 

Vor constitui un avantaj: 

 • Experiența în Programele de Cooperare Transfrontaliere sau Transnaționale;
 • Cunoștințele de design grafic; 
 • Operarea cu instrumente de dezvoltare a materialelor de PR (info grafice, spoturi video, pagini web, newsletter etc.). 

 

 

Abilități personale: 

 • Abilități de planificare și organizare; 
 • Inițiativă, seriozitate, perseverență, orientare spre obiective și deadline-uri; 
 • Abilitatea de a se adapta rapid la diferite situații, probleme și sarcini în schimbare; 
 • Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, diversității; 
 • Creativitate și inovație. 

 

Beneficii oferite: 

 • Pachet salarial atractiv; 
 • Oportunități de dezvoltare personală și profesională; 
 • Echipă diversă, motivată și dedicată. 

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:  

 • Curriculum Vitae;
 • 2 recomandări.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul pană la data de 23 ianuarie 2022, ora 17:00, la adresa de email: ogpae@ogpae.gov.md, menționând la subiect: Expert în comunicare.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu. 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de I.P OGP AE exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor. 

Articol adaugat de: Natalia Caraus