BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de autorizarea financiară în domeniul asigurărilorBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de autorizarea financiară în domeniul asigurărilor

Direcția consolidarea reglementării și autorizării financiare își exercită funcțiile de serviciu având ca scop realizarea atribuțiilor de bază aferente reglementării și autorizării activității entităților din sectorul financiar nebancar (societățile de asigurare și de reasigurare, intermediarii în asigurări și alte entități supravegheate din sectorul financiar nebancar).

Obiectivul/scopul postului: Expertul coordonator asigură realizarea procesului de licențiere / autorizare a activității entităților din sectorul financiar nebancar, ținerea registrelor aferente și îndeplinirea altor activități ce țin de competența direcției.

Principalele atribuţii:

1.    Realizarea atribuțiilor și obligațiunilor în domeniul licențierii / autorizării activității entităților din sectorul financiar de asigurare și îndeplinirea altor sarcini aferente proceselor de licențiere / autorizare.

2.    Examinarea cererilor privind eliberarea actelor cu caracter permisiv – avize de înregistrare, licențe, confirmări, aprobări, care au scopul să acorde dreptul entităților sau peroanelor eligibile de a desfășura activități profesionale pe piața financiară nebancară, inclusiv în vederea deținerii/exercitării funcțiilor de conducere sau a funcțiilor cheie în cadrul entităților din sectorul asigurărilor sau a deținerii participațiilor calificate în capitalul asiguratorilor.

3.    Formularea constatărilor și concluziilor în urma examinărilor și/sau a evaluărilor efectuate în procesele de autorizare, pregătirea proiectelor actelor cu caracter permisiv corespunzătoare și coordonarea acestora cu superiorii.

4.    Înregistrarea / Efectuarea modificărilor în registrele ținute de BNM în conformitate cu cadrul normativ aferent sectorului financiar nebancar (Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance, Registrul organizațiilor de creditare nebancare, și alte registre stabilite de cadrul legal).

5.    Examinarea documentelor (scrisorilor) venite în direcție de la alte subdiviziuni ale BNM, alte organizații, autorități publice, ministere de resort, organizații financiare internaționale etc.

Cerinţe obligatorii:

1.    Studii superioare în domeniul științelor economice și/sau drept cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul financiar de minim doi ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în țară şi/sau instituţiile de învățământ respective;

2.    Cunoștințe tangente actelor normative ale Republicii Moldova ce țin de activitățile aferente atribuțiilor de autorizare și reglementare a activităților sectorului  de asigurări;

3.    Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoaşterea aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point.);

4.    Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române (citit/scris/vorbit).

5.    Competenţe: gândire ordonată, perseverență, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, exigență față de sine, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă, capacitate de a comunica verbal și în scris, de expunere clară și concisă a constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din examinările efectuate.

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Experiența de muncă în domeniul financiar.

2.    Experienţa specifică în domeniul de autorizare, verificare a conformității în domeniul financiar;

3.    Cunoașterea limbii engleze.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 22 mai 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.    Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau reasigurare

2.    Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

3.    Regulamentul privind cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de conducere, membrii comitetului de audit, persoanele care deţin funcţie-cheie în cadrul asigurătorului sau al reasigurătorului, conducătorii sucursalei unui asigurător sau a unui reasigurător din statul terţ şi faţă de lichidatorul asigurătorului sau al reasigurătorului în proces de lichidare nr. 26/2  din  23.05.2023;

4.    Regulamentul cu privire la înregistrarea/licenţierea societăţilor de asigurare sau de reasigurare şi a sucursalelor societăţilor de asigurare sau de reasigurare din statele terţe nr.31/1 din 15.06.2023

5.    Regulamentul privind licenţierea brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare nr. 34/15 din 27.06.2023

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0