BNM anunță concurs pentru postul vacant de Consilier/ă juridic/ă al/a Direcției generale asistență juridică a Departamentului juridicBNM anunță concurs pentru postul vacant de Consilier/ă juridic/ă al/a Direcției generale asistență juridică a Departamentului juridic

Domeniul de activitate al Direcției: 

  • Avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.);
  • Emiterea opiniilor juridice și acordarea de consultanță juridică în domeniile: supravegherea valutară; supravegherea prestatorilor de servicii de plată; supravegherea organizațiilor de creditare nebancară și a asociațiilor de economii și împrumut; prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; piețe financiare; politică monetară; managementul continuității activității și securității informației; licențierea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică; stabilitate financiară;   cercetări economice și aplicate; relații externe și integrarea europeană.
  • Reprezentarea și susținerea apărărilor necesare în interesele BNM în ședințele de judecată.

Scopul și atribuțiile postului:

Consilierul juridic al Direcţiei generale asistență juridică îndeplinește sarcinile trasate şi desfășoară activitățile atribuite direcției, în special acordă asistență și consultanța juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM.

Cerinţe obligatorii:

1. Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9 si studii de master în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9.

2..Experienţă profesională dovedită de minim 4 ani în domeniul juridic, dobândită după obținerea diplomei de licență.

3. Cunoştinţe de operare a calculatorului şi cunoaşterea avansată a aplicaţiei MS Word.

4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a dovezii privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă nu pot fi furnizate niciunul dintre aceste documente, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe: cunoștințe temeinice în domeniul dreptului, abilități avansate de argumentare, analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize), abilități de comunicare, colaborare și lucru în echipă.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

Persoanele preselectate pe baza cerințelor minime obligatorii ale concursului vor fi invitate la testul de specialitate verbal și scris.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul-limită pentru depunerea CV-urilor este: 16 mai 2024

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Bibliografia recomandată să fie consultată de candidat, înainte de concurs:

1. Constituția Republicii Moldova

2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

3. Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

4. Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară

5. Legea nr.148/2023  privind accesul la informaţiile de interes public

6. Codul civil al RM nr.1107/2003

7. Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică

8. Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

9. Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor  in domeniul prevenirii spălarii banilor si finăntarii terorismului si modul de aplicare a sancțiunilor

10. Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

11. Legea nr. 139/2007 asociațiilor de economii și împrumut

12. Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0