BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, Direcția audit operaționalBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, Direcția audit operațional

Scopul auditului intern în cadrul BNM este de a da asigurări independente, fără a se limita la acestea, în baza examinării obiective a probelor în cadrul misiunilor de audit, Consiliului de Supraveghere/Comitetului de Audit, Comitetului Executiv și părților terțe, privind caracterul adecvat și eficacitatea  proceselor de guvernare, de gestionare a riscurilor și de control ale BNM

Atribuțiile Direcției audit operațional, DAI:

 •        Desfășurarea misiunilor de audit, misiunilor Follow-up, misiuni ad-hoc în conformitate cu metodologia de audit în vigoare;
 •        Evaluarea eficacității și eficienței sistemelor de control intern, contribuind la îmbunătățirea lor;
 •        Emiterea rapoartelor, avizelor și recomandărilor de audit;

Principalele atribuții funcționale:

 •        Derularea misiunilor de audit prin evaluarea obiectivă a sistemului de control intern al BNM în scopul de a aduce plus valoare activităților instituției;
 •        Elaborarea rapoartelor de audit și formularea recomandărilor de minimizare a riscurilor asociate proceselor BNM;
 •        Derularea misiunilor Follow-up (monitorizarea implementării recomandărilor de audit);
 •        Participarea la verificarea situațiilor financiare şi executării bugetului BNM.

Cerințe obligatorii:

 •        Studii superioare de licență în domeniul economic și/sau de audit;
 •        Experiență de minim un an în domeniul bancar/audit (alte domenii sunt binevenite în cazul în care sunt relevante îndeplinirii atribuțiilor BNM aferente funcției date);
 •        Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel;
 •        Competențe lingvistice: cunoașterea limbii Române (fluent) și Engleză (nivelul B2 conform cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi [1]);
 •        Competențe (corespunzătoare funcției): integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă și individual, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 •        Abilități și atitudini: (i) comunicare eficientă în echipă și individual; (ii) gândire creativă, capacități analitice și de gândire critică; (iii) aptitudini de formulare eficientă a ideilor şi concluziilor în formă scrisă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 •        Experiență specifică în domeniul auditului intern;
 •        Cunoașterea generală a Standardelor Internaționale pentru Practica Profesională a Auditului Intern.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 19 mai 2024.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată:

 •        Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 •        Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern (emise de Institutul Auditorilor Interni, SUA).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0