Societatea de Cruce Roșie din Moldova angajează specialist comunicare cu publicul (ofițer de comunicare)Societatea de Cruce Roșie din Moldova caută un Ofițer de Comunicare pentru a se alătura echipei noastre dedicate. Candidatul ideal va avea abilități excelente de comunicare, va fi creativ și pasionat de promovarea misiunii umanitare a Crucii Roșii.

Denumirea postuluiSpecialist comunicare cu publicul (ofițer de comunicare)

Termen: determinat, cu posibilitatea de prelungire;

Loc de muncă: Republica Moldova, Chișinău, sector Centru;

Program de lucru: Full-time 5/2, 8 ore/zi, orele 9.00 – 17.30, pauza de masa 30 min (posibil apariția necesității pentru realizarea unor activități în afara orelor de lucru, dictate de misiunea umanitară, compensate cu alt timp de odihnă)

Experiență în domeniu: minim 1 an (în cadrul unui ONG va prezenta un avantaj)

Obiectivul și statutul funcției:

Planificarea, dezvoltarea, implementarea şi evaluarea strategiilor de informare şi comunicare, care asigură imaginea favorabilă a Societății de Cruce Roșie din Moldova, rolul acesteia în cadrul comunității, a activităților/programelor sale,  implementarea activităților de comunicare și media, care vor consolida în cele din urmă imaginea Societății Naționale, ceea ce va duce la creșterea donațiilor și a finanțării pentru susținerea programelor în desfășurare.

Principalele responsabilități:

 1. Elaborarea strategiei de comunicare în concordanță cu principiile de comunicare internă în conformitate cu legislația în vigoare, cât și la nivel de Mișcare Internațională;
 2. Implicarea activă și participarea la organizarea evenimentelor locale, regionale, naționale prin asigurarea vizibilității activităților de proiecte implementate (poze, materiale de PR, elemente de vizibilitate etc.), redactarea materialelor informative și de comunicare privind misiunea organizației (broșuri, pliante etc.);
 3. Elaborarea comunicatelor de presă, asigurarea elaborării articolelor (scrise/video) și publicarea acestora pe pagina web a organizației, pagina de Facebook și alte surse web publice;
 4. Stabilirea contactelor în rândul jurnaliștilor și crearea/ dezvoltarea/actualizarea unei baze de date a acestora;
 5. Identificarea, monitorizarea oportunităților de finanțare (apeluri naționale și internaționale de granturi), planificarea, organizarea evenimentelor de fundraising;
 6. Inițierea, elaborarea materialelor de comunicare care vor contribui la creșterea vizibilității și la consolidarea imaginii SCRM (a tuturor tipurilor de activitate a SCRM, precum managementul proiectelor, logistica, resurse umane, ș.a.);
 7. Oferirea de sprijin personalului Societății de Cruce Roșie din Moldova în inițierea și elaborarea materialelor informative relevante;
 8. Asigurarea relațiilor cu punctele focale de comunicare din cadrul Mișcării de Cruce Roșie și Semilună Roșie, cu un accent deosebit pe crearea relațiilor cu echipa de comunicare din cadrul biroului regional al IFRC Europa, cu alte organizații partenere la nivel național;
 9. Servește drept purtător de cuvânt al Societății de Cruce Roșie din Moldova în mass-media, inclusiv în cadrul emisiunilor audiovizuale, radio, presa scrisă și digitală;
 10. Monitorizarea acoperirii mediatice, a impactului și a numărului de audiență;
 11. Elaborarea rapoartelor periodice și la necesitate cu privire la tendințele mediatice și acoperirea primită, inclusiv la solicitare;
 12. Monitorizarea feedback-ului din domeniul comunicării interne și externe, inclusiv on-line, identificarea problemelor-cheie și oferirea îndrumărilor privind răspunsurile corespunzătoare.
 13. Înaintarea propunerilor intru ridicarea nivelului de vizibilitate a SCRM și organizarea activităților relevante;
 14. Îndeplinirea altor sarcini care sunt necesare pentru buna administrare a activităților de comunicare la nivel de Societate, inclusiv în mod urgent, tinând cont de specificul activității umanitare, în limita atribuțiilor funcției.

Cerințe:
Cunoștințe:

 • operare PC: Word, Excel, Power Point;
 • editare foto/video, abilități avansate de navigare pe Internet;
 • operare cu instrumente de dezvoltare a materialelor de PR (infografice, spoturi video, newsletter etc.);
 • nivel avansat de comunicare în limbile română, rusă și engleză, cunoașterea altor limbi de circulație internațională prezintă un avantaj;

Abilități:

 • nivel înalt de comunicare verbală/scrisă, abilități în organizare a instruirilor, petrecerea discursurilor;
 • bune abilități organizatorice;
 • abilitatea de a prezenta în mod independent o serie de conținuturi de comunicare convingătoare, inclusiv istorii de interes uman, conținut de social media și materiale audio-vizuale;
 • abilități de prezentare, negociere, de crearea a interesului, de relaționarea interpersonală;
 • disponibilitatea pentru deplasări pe teritoriul RM cât și în afara țării.

Ce oferim

 • Salariul motivant, achitat la timp;
 • Experiență internațională într-o echipă de profesioniști;
 • Instruiri interne/externe.

Dacă ești o persoană creativă, entuziastă și dedicată cauzei umanitare, te încurajăm să aplici pentru această poziție până la data de 31.05.2024. CV-ul îl trimiție la hr.office@redcross.md cu tema “Specialist comunicare”. Doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Trimite CV

Societatea de Cruce Roșie din Moldova (SCRM) este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică care funcționează în baza Convențiilor de la Geneva din 1949,  prin Decretul Președintelui Republici Moldova nr. 234/1992, legea nr. 139 privind "Societatea de Cruce Roșie din Moldova", a Statutului Crucii Roșii și a Statutului Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.