Oficiul Avocatului Poporului (OAP)

Titlul Articolului Data Publicării
People’s Advocate Office is looking for an international expert to moderate a training on the latest international tools and trends in the field of human rights-based approach 30/04/2024
Oficiul Avocatului Poporului este în căutarea unui expert internațional/ experte internaționale pentru moderare unui training cu privire la cele mai recente instrumente și tendințe internaționale în domeniul abordării bazate pe drepturile omului 30/04/2024
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: specialist/ă principal/ă (C 20), Direcția gestionarea documentelor și audiență 12/04/2024
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă (C 10), Direcția monitorizare și raportare 12/04/2024
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă (C 10), Direcția drepturile copilului 12/04/2024
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă (C 10), Serviciul resurse umane 12/04/2024
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă, Direcția gestionarea documentelor și audiență 12/04/2024
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă Direcția examinarea cererilor și protecția persoanelor 12/04/2024
Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere: șef/șefă adjunct/ă a Direcţiei promovarea drepturilor omului şi comunicare 12/04/2024
Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă superior/ă, Direcția politici publice și legislație 16/02/2024
Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de auditor intern 16/02/2024
Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de Consultant principal în cadrul Reprezentanței Bălți 16/02/2024
Oficiului Avocatului Poporului anunță concurs cu privire la selectarea persoanelor eligibile pentru a fi incluse în registrul de evidență a specialiștilor și experților 22/01/2024
Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de șef/șefă al Direcţiei promovarea drepturilor omului şi comunicare, Direcţia promovarea drepturilor omului şi comunicare 15/01/2024
Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă, Direcția Drepturile Copilului 20/11/2023
Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă superior/ă, Direcţia promovarea drepturilor omului şi comunicare 20/11/2023
Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă superior/ă, Direcția politici publice și legislație 20/11/2023
Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de Consultant/ă principal/ă în cadrul Reprezentanței Bălți 20/11/2023
Validarea rezultatelor proiectelor implementate în cadrul Programului de finanțare a inițiativelor/ proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului 03/12/2018
Raportul Anual de activitate pentru anul 2017 al Consiliului pentru Prevenirea Torturii in Moldova 28/06/2018
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, răspunde apelului Consiliului de Presă 12/04/2018
Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului atenționează organizatorii acțiunilor de protest 20/07/2017
Avocatul Poporului și membrii Consiliului de Experţi pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi cheamă autorităţile publice din ţară la colaborare 11/07/2017