Oficiul Avocatului Poporului este în căutarea unui expert internațional/ experte internaționale pentru moderare unui training cu privire la cele mai recente instrumente și tendințe internaționale în domeniul abordării bazate pe drepturile omuluianunț pentru selectarea unui expert internațional/ experte internaționale pentru moderare unui training cu privire la cele mai recente instrumente și tendințe internaționale în domeniul abordării bazate pe drepturile omului care pot fi implicate în practi

Oficiul Avocatului Poporului este în căutarea unui expert internațional/ experte internaționale pentru moderare unui training cu privire la cele mai recente instrumente și tendințe internaționale în domeniul abordării bazate pe drepturile omului care pot fi implicate în practica Oficiului Avocatului Poporului (Instituției Naționale pentru Drepturile Omului).

Obiectivul: Desfășurarea unei instruiri de 3 (trei) zile cu 20 de angajați ai Oficiului Avocatului Poporului cu privire la cele mai recente instrumente și tendințe internaționale în domeniul abordării bazate pe drepturile omului care pot fi implicate în practica Oficiului Avocatului Poporului.

Un număr de 20 de angajați (cel puțin 50% femei) vor fi instruiți cu privire la noile tendințe internaționale în domeniul drepturilor omului și egalității.

Subiecte potențiale de prezentare - introducere în ABDO, noi metode de implicare a comunității și a grupurilor vulnerabile în luarea deciziilor, noi politici de nediscriminare (în special sexuală și de gen), mecanisme de prevenire și abordare a discursului instigator la ură, noi tendințe privind protecției drepturilor omului în lumea digitală, noile tendințe în promovarea și protecția drepturilor femeii, etc.

Trainingul va fi moderat de 2 (doi) formatori/traineri.

Formatorii vor fi:

 • expert național - cu cel puțin 15 ani de experiență în domeniul Drepturilor Omului, care a efectuat cursuri similare și care are experiență universitară în predare drepturile omului;
 • expert internațional cu studii relevante în domeniu, experiență de minim 15 ani la nivel internațional (activitate în domeniul drepturilor omului în cadrul organizațiilor internaționale sau peste hotarele Republicii Moldova), activități similare desfășurate în ultimii 5-7 ani.

 

Profil: Oficiul Avocatului Poporului este o instituție similară institutelor europene și internaționale ale ombudsmanilor și funcționează în baza Legii nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), având ca scop asigurarea respectării drepturilor și libertăților omului și copilului de către autoritățile publice și alte persoane juridice, precum și de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile.

Activitatea menționată va fi elaborată în cadrul Proiectului „Consolidarea mecanismelor Oficiului Avocatului Poporului pentru apărarea drepturilor omului împotriva represaliilor și răzbunării”, implementat de către Oficiul Avocatului Poporului cu suportul Ambasadei Finlandei.

 

Scopul: Scopul principal al proiectului este de a consolida mecanismele de protecție ale Oficiului Avocatului Poporului de a acționa împotriva represaliilor intimidărilor și violenței a persoanelor care denunță încălcări ale drepturilor omului.

În acest context, Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru selectarea unui expert internațional/ experte internaționale pentru moderare unui training cu privire la cele mai recente instrumente și tendințe internaționale în domeniul abordării bazate pe drepturile omului care pot fi implicate în practica Oficiului Avocatului Poporului (Instituției Naționale pentru Drepturile Omului).

No.

Activitatea

Descrierea sarcinilor

Format

Limba

Termen

1.      

Moderarea unui training cu privire la cele mai recente instrumente și tendințe internaționale în domeniul abordării bazate pe drepturile omului care pot fi implicate în practica Oficiului Avocatului Poporului (Instituției Naționale pentru Drepturile Omului).

Elaborarea conceptului și metodologiei de formare (inclusiv Agenda, materiale de instruire de sprijin, chestionar de evaluare) pentru fiecare zi de instruire;

Urmează a fi instruiți angajații OAP

Word Doc; Power Point

română

2 zile lucrătoare

Instruirea propriu zisă

Word Doc; Power Point

română

3 zile lucrătoare

Follow- up – raport elaborat în urma instruirii

Word Doc

română

1 zile lucrătoare

Realizarea instruirii se va realiza în perioada

20.05 – 24.05.2024 (datele vor fi coordonate cu experții contractați)

 

Perioada de realizare:

Termen limită pentru realizarea serviciilor: 31.05.2024.

Cerințe minime obligatorii față de candidați:

 

 • Studii superioare relevante în domeniu;
 • Cunoștințe vaste în domeniul abordării bazate pe drepturile omului;
 • Experiență de minim 15 ani la nivel internațional în domeniul drepturilor omului (activitate în domeniul drepturilor omului în cadrul organizațiilor internaționale sau peste hotarele Republicii Moldova);
 • Activități similare sarcinilor solicitate desfășurate în ultimii 5 -7 ani;
 • Candidații interesați pot fi doar persoane fizice;
 • Competențe digitale, necesare realizării sarcinilor;

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă;
 • Abilități excelente de analiză și sinteză;
 • Integritate și abilitate de a gestiona informații confidențiale;
 • Lucru în echipă.

Conținutul dosarului de participare la concurs

 1. CV-ul/ candidatului/candidatei;
 2. Conceptul trainingului/planului de lucru propus a fi utilizat;
 3. Proiectul agendei trainingului cu indicarea tematicilor sesiunilor propuse;
 4. Oferta financiară;
 5. Dovezi documentare/link-uri ce confirmă experiența profesională/prestarea serviciilor similare (pot fi menționate în CV).

* În Oferta financiară se va indica prețul net pentru serviciile specificate, în lei moldovenești sau euro. 

Criteriile de evaluare

Punctaj maxim

Studii și abilități

Studii postuniversitare în domeniul drepturilor omului

10

Experiență profesională

Experiență de furnizare a serviciilor similare Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului

10

Conceptul/planul de lucru propus

Conceptul/planului de lucru propus a fi utilizat

20

Tematicile sesiunilor trainingului propuse

20

Oferta financiară*

Valoarea ofertei. Oferta cu cel mai mic preț.

Justificarea costurilor pentru realizarea sarcinii.

* Următoarele oferte – cu cinci puncte mai puțin, în ordine descrescătoare

40

Total

100

 

Aranjamente instituționale

Oficiul Avocatului Poporului va încheia cu expertul un contract de prestare a serviciilor, conform condițiilor indicate în ToR.

În procesul de prestare a serviciilor, expertul va comunica direct cu persoanele responsabile desemnate din cadrul Oficiului Avocatului Poporului și Avocatul Poporului.

Oficiul Avocatului Poporului va efectua plata după prestarea serviciilor, în baza unui act de predare – primire.

Modul de prezentare a dosarului:

 

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa:

 • secretariat@ombudsman.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: „OAP/concurs/expert internațional/trainer ABDO;
 • sau fizic în secretariatul OAP pe adresa Chișinău, str. Calea Ieșilor 11/3;

Pentru informații suplimentare poate fi apelată dna Rusu Svetlana, manager de proiect:

Date de contact:

Telefon mobil  +373 60002644

e-mail: rusu.svetlana@ombudsman.md

Termenul limită pentru prezentarea ofertei este 10 mai 2024, ora 12:00.