WeWorld Moldova angajează Traducător (B/F)WeWorld Moldova angajează Traducător (B/F)

WeWorld este o organizație italiană laică, independentă, activă în cooperarea internațională și ajutorul umanitar din 1971. Prezentă în 29 de țări cu 128 de proiecte, WeWorld este implicată în următoarele domenii de asistență: drepturile omului (egalitatea de gen, prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor și femeilor, migrația), ajutorul umanitar (prevenirea, ajutorul de urgență și reabilitarea), securitatea alimentară, accesul la apă, salubritate și igienă, educație, cetățenie globală și voluntariat internațional. WeWorld colaborează cu parteneri locali și internaționali pentru a dezvolta și implementa proiecte pe teren care îmbunătățesc viața de zi cu zi a persoanelor aflate în situații de urgență și pentru a garanta o viață demnă, oportunități și un viitor mai bun prin programe de dezvoltare umană și economică, în cadrul Agendei 2030. WeWorld este prezent în Moldova și Ucraina din 2022, în domeniile securității alimentare, educației, protecției, mijloacelor de trai și coeziunii sociale. 

A te alătura echipei WeWorld înseamnă a face parte din dezvoltarea unei organizații dinamice în care contribuția fiecărui membru al personalului este apreciată, lucrând împreună pentru realizarea colectivă a obiectivelor și viziunii comune. 

Mai multe informații sunt disponibile pe https://www.weworld.it/  

 1. CONDIȚII DE LUCRU

Loc:

Moldova, cu sediul la Chișinău 

Contract:

Contract de servicii | 7 săptămâni

Data de începere:

20 Mai 2024

Manager de linie:

Manager de proiect

 1. DESCRIEREA POSTULUI

WeWorld Moldova este în căutarea unui traducător pentru a facilita traducerea din limba română în limba rusă (după necesitate și viceversa) în timpul cursului de instruire Îngrijitor/Îngrijitoare de copii Bonă. Cursul va fi organizat în incinta Colegiului Alexei Mateevici din Chișinău în perioada 20 mai - 5 iulie 2024, de luni până vineri, de la 09:00 la 14:00. Traducătorul va trebui să traducă zilnic conform agendei, precum și în timpul ceremoniei de absolvire a cursului, care va fi organizată într-o zi separată.

Cursul va fi organizat în cadrul proiectului „Răspuns de urgență pentru satisfacerea necesităților de bază ale refugiaților și comunităților gazdă afectate de criza ucraineană în Moldova prin acoperirea necesităților de bază, educație, protecție & sănătate mintală și suport psihosocial”, în colaborare cu World Vision și cu sprijinul financiar al Aktion Deutschland Hilft (ADH).  Mai multe detalii despre cursul de formare pot fi găsite aici: https://linkpages.pro/MVi5qB.

Veți:

 • Traduce instrucțiunile și informațiile furnizate de către profesor/facilitator fie în limba română sau rusă în funcție de necesitate pentru ca elevii să le înțeleagă.
 • Veți traduce întrebări, comentarii etc. ale studenților din limba rusă către profesor/facilitator în limba română.
 • Veți asigura medierea între profesor/facilitator/personalul colegiului și studenți.

 

 1. RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE
  1. Traducere
 • Asigurarea unei traduceri riguroase în timp real pe parcursul lecțiilor.
 • Asigurarea că atât instrucțiunile profesorului, cât și răspunsurile elevilor sunt transmise în mod clar și precis.
 • Facilitarea traducerii în timpul vizitelor de monitorizare între personalul proiectului și studenți.
  1. Mediere
 • Păstrarea întotdeauna a imparțialității în timpul traducerilor între profesor/facilitator/personal și studenți.
 • Facilitarea și promovarea unui mediu de învățare incluziv din punct de vedere cultural, care să respecte diversitatea participanților.
  1. Alte atribuții
 • Sprijinirea oricăror nevoi de traducere în timp real relevante pentru activitatea de formare.
 1. CALIFICĂRI

Necesare

 • Diplomă de licență într-un domeniu de studiu relevant
 • Minim 2 ani de experiență profesională ca traducător
 • Cunoașterea fluentă a limbilor rusă și română

Dorite

 • Cunoașterea fluentă a limbii ucrainene
 • Bune cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit)

5. PROCEDURA DE RECRUTARE 

 • (1) Preselecție pe baza cererii - (2) Interviu individual.
 • Cererile care nu corespund profilului sau sunt incomplete nu vor fi luate în considerare;
 • Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu. 
 • CU EXPERIENȚĂ ȘI COMPETENȚE EGALE, CANDIDAȚII DE SEX FEMININ VOR AVEA PRIORITATE.
 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII
 • Scrisoare de motivație în care să se precizeze așteptările salariale.
 • Un CV actualizat, datat și semnat, care să includă o listă cu cel puțin o (1) referință corespunzătoare ultimului superior direct (trebuie specificate numărul de telefon și adresa de e-mail ale acestuia). De asemenea, trebuie precizate datele de început și de sfârșit ale posturilor ocupate.
 • Primirea cererilor de candidatură: numai prin e-mail la adresa  md.hr@weworld.it, menționând titlul postului în linia de subiect.
 • Perioada de recrutare este deschisă până la miezul nopții de 05/05/2024.
 • Doar candidații selectați vor fi contactați pentru o evaluare ulterioară.

WeWorld este o organizație de oportunități egale și nu va permite discriminarea bazată pe vârstă, etnie, strămoși, gen, origine națională, dizabilitate, rasă, mărime, religie, orientare sexuală, origine socioeconomică sau orice alt statut interzis de legea în vigoare.

WeWorld are, de asemenea, o abordare de toleranță zero față de orice vătămare sau exploatare a unui copil sau a unui adult vulnerabil de către oricare dintre personalul nostru, persoanele sau partenerii noștri afiliați. Verificările de protecție fac parte din procesul de selecție.

Angajamentul WeWorld față de instituirea unei organizații sigure începe cu procesul de recrutare al personalului, care include verificări meticuloase, precum verificările antecedentelor penale sau verificarea informațiilor condamnărilor anterioare, pentru a se asigura că copiii și persoanele vulnerabile sunt protejate și că abuzurile sunt prevenite.

WeWorld promovează un loc de muncă prietenos, diversificat și fără discriminare și hărțuire și se așteaptă la cele mai înalte standarde de comportament din partea personalului său, căruia i se cere să adere la principiile și normele comportamentale definite în CoEC și Politicile Organizaționale.

Codul de Etică și Conduită (CoEC), Politica privind Protecția împotriva Exploatării, Abuzului și Hărțuirii Sexuale (PSEAH), Salvgardarea Copilului și toate politicile organizaționale pot fi găsite aici: https://www.weworld.it/en/about-us/transparency

Traducătorul trebuie să acționeze în permanență în conformitate cu sistemul de management al calității umanitare al WeWorld, inclusiv cu Codul de etică și conduită (CoEC) al WeWorld, cu PSEAH, cu politicile de protecție a copiilor, antifraudă și anticorupție, precum și cu standardul Parteneriatului pentru responsabilitate umanitară (HAP).

Această descriere a postului este parte integrantă a contractului de muncă și prezintă responsabilitățile și așteptările asociate cu poziția de traducător la WeWorld Moldova. Atât Organizația, cât și Angajatul sunt așteptați să respecte termenii și atribuțiile descrise în prezentul document.

Candidații selectați trebuie să își completeze dosarul de participare cu următoarele documente: o copie legalizată a actelor de stare civilă și a actelor de identitate, o copie legalizată a fiecărei diplome, atestate și/sau certificate, precum și un cazier judiciar cu o dată mai mică de trei (03) luni.