HelpAge Moldova angajează Ofițer Monitorizare și EvaluareHelpAge Moldova angajează Ofițer Monitorizare și Evaluare

Funcția anunțată: Ofițer Monitorizare și Evaluare

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 6 luni, cu posibilitate de prelungire

Termen limită pentru aplicare: 15 mai (inclusiv), 2024

Informații generale

HelpAge Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice. 

La moment suntem în căutarea unui Ofițer Monitorizare și Evaluare responsabil(ă) de procesele de Monitorizare, Evaluare și Învățare pentru răspunsul umanitar în Moldova, capabil(ă) să ofere date tehnice de înaltă calitate și consultanță echipei de implementare.

Unele responsabilități includ, dar nu se limitează la:

 • Coordonarea activităților de monitorizare, evaluare și învățare, planificare și implementare a răspunsului umanitar în Moldova.
 • Monitorizarea și raportarea implementării proiectului și rezultatelor prin intermediul unei gestionări a datelor concepute corespunzător.
 • Asigurarea implementării corecte a activităților HelpAge în teritoriu, în conformitate cu ghidurile de acțiune și standardele de calitate atât ale organizației, cât și ale donatorului.
 • Abordări transversale: includerea abordării holistice a incluziunii și asigurarea că toate instrumentele și metodologiile sunt sensibile la gen, dizabilități, vârstă și interculturalitate în planul MEAL (M-Main Idea- Ideea principală; E- Evidence-Evidență; A-Analysis- Analiză; L-Lead out- Concluzie).
 • Acordarea suportului în pregătirea și expedierea rapoartelor interne și externe pentru proiectele umanitare din regiune, prin prezentarea de analize de informații, în strânsă coordonare cu echipa de conducere.

Calificări și experiență

 • Studii superioare în Economie, Administrarea Afacerilor, Sociologie, Științe Politice, Statistică, Inginerie sau diplomă echivalentă. Diplomă de master în domenii conexe este binevenită.
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională în ONG-uri internaționale sau naționale.
 • Experiență demonstrabilă în formularea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor care implică mai multe părți interesate.
 • Competență în metode de cercetare calitativă și cantitativă, inclusiv proiectarea și aplicarea anchetei, strategii de eșantionare și analiză statistică.
 • Cunoașterea pachetul – Word, Excel, Email
 • Fluență în limba engleză, română sau rusă, vorbit și scris. 

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Procesul de selectare va fi realizat imediat ce vom primi un număr suficient de dosare de la candidații potriviți pentru această funcție. Vă rugăm să depuneți dosarul la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Ofițer Monitorizare și Evaluare”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.