Societatea de Cruce Rosie din Moldova angajeaza coordonator/oare de proiecteSocietatea de Cruce Rosie din Moldova angajeaza coordonator/oare de proiecte

Descrierea poziției vacante

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova este o organizatie non-guvernamentala, non-profit, apolitica si functioneaza ni baza Conventilor de al Geneva dni 1949, Decretul Presedintelui Republici Moldova N.r 234/1992, legea n.r 139 privind Societatea de Cruce Rosie din Moldova is a Statutului Crucii Rosii si Statutul Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.
Actualmente SCRM se află într-o perioadă de dezvoltare intensă și, datorită partenerilor Societății, suntem implicați în mai multe proiecte umanitare, intru implementarea cărora suntem în căutare de noi talente.

Denumirea postuluiCoordonator de proiecte

Loc de muncă: Republica Moldova, Chișinău, s. Centru

Perioada: determinată, pe perioada Proiectului, cu posibilitatea de prelungire

Program de lucru: Full-time 5/2, orele 9.00 – 17.30, pauza de masa 30 min

Experiență: minim 1 an în domeniu

Responsabilități:

 • coordonarea activităților planificate în proiectele curente implementate de SCRM;
 • Supravegherea desfăşurării zilnice a proiectelor coordonate și monitorizarea indeplinirii bugetelor si activitatilor filialelor implicate in proiect;
 • Participarea la şedinţele organizate de SCRM relevante proiectelor coordonate și la ședințele personalului SCRM;
 • Participarea la evenimentele relevante proiectelor coordonate, organizate în cadrul SCRM, cât și de de catre filialele de Cruce Rosie;
 • Coordonarea activităților logistice și financiare ce țin de implementarea proiectelor coordonate;
 • Întocmirea rapoartelor de activitate și financiare în cadrul proiectelor coordonate;
 • Reprezentarea SCRM la evenimentele / activitățile la care a fost delegat de președintele SCRM.

Sarcini:

 • Managementul zilnic al proiectelor – organizaţional şi conceptual;
 • Asigurarea unui circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback dintre diferiţi actori implicați în implementarea proiectelor coordonate;
 • Întocmirea planurilor detailate de lucru trimestriale în coordonare cu persoana responsabilă,  monitorizarea respectării implementării acestora;
 • Asigurarea executării la timp a activităţilor planificate în cadrul proiectelor coordonate;
 • Organizarea şi coordonarea procurării de bunuri şi servicii în cadrul proiectelor coordonate;
 • Întocmirea rapoartelor de activitate (trimestriale, anuale și/sau finale) ale fiecărui proiect în parte, cât şi alte rapoarte necesare pentru activitatea SCRM;
 • Participarea la identificarea şi selectarea personalului proiectelor, consultanţilor naţionali şi internaționali;
 • Intocmirea proiectului versiunilor pentru termenii de referinţă;
 • Ghidarea lucrului filialelor, supraveghind desfăşurarea activităţilor conform planului de lucru stabilit;
 • Facilitarea cooperării dintre şi între donatorii pe termen scurt, echipa SCRM şi partenerii proiectelor;
 • Oferirea traducerii pentru engleză și română, atât scris cât și vorbit (documente tehnice, rapoarte, corespondenta oficiala, rapoarte financiare, s.a.);
 • Participarea la evenimentele desfășurate în cadrul proiectelor coordonate, asigurând pregătirea adecvată a acestora și ținerea minutei evenimentului, după relevanță;
 • Participarea la şedinţele organizate de SCRM relevante proiectelor coordonate și ținerea minutei ședințelor respective,
 • Participarea la alte evenimente legate de activitatea SCRM și reprezentarea SCRM în cazurile delegate ,
 • Asigurarea interpretarii (traducerii) in cadrul vizitelor delegaţiilor oficiale pentru SCRM;
 • Alte sarcini relevante funcției.

Cerinte față de candidat:

 • Studii superioare relevante;
 • Experiență de activitate în cadrul proiectelor internaționale va constitui avantaj;
 • Abilități de comunicare și prezentare oficială orală și scrisă;
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română, rusă și engleză;
 • Abilități bune de planificare, organizare și implementare a activităților;
 • Abilităţi în managementul administrativ şi financiar al proiectelor de dezvoltare şi de cooperare cu donatorii de proiect, oficialii guvernamentali, ONG-uri şi mass-media;
 • Abilități înalte de operare a PC (MC Office: Word, Excel, Outlook).

Ce oferim

 • Salariul motivant, achitat la timp;
 • Experiență internațională într-o echipă de profesioniști;
 • Instruiri on-line și off-line.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze pana pe data de 31.05.2024 CV-urile la hr.office@redcross.md cu indicarea în tema e-mail-ului funcția pentru care optați “Coordonator proiect”.

Trimite CV

Despre companie

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică, care activează mai bine de 97 de ani și şi funcţionează în baza Convenţiilor de la Geneva din 1949, activitatea de baza fiind de a preveni şi alina suferintele bătrînilor solitari, persoanelor și copiilor cu dizabilități, copiilor orfani, familiilor cu mulţi copii și familiilor monoparentale din Moldova.