Apel Public privind selectarea a unui Mentor în advocacy pentru activitățile de proiect și suportul beneficiarilor în astfel de inițiativeApel Public privind selectarea a unui Mentor în advocacy pentru activitățile de proiect și suportul beneficiarilor în astfel de inițiative

Context:

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret, cu o experiență de peste 25 de ani.

CNTM în cadrul proiectului Îmbunătățirea capacității și Dialogului Politic al Consiliului Național al Tineretului din Moldova” cofinanțat de Uniunea Europeană și guvernul Republicii Federale Germania,, lansează un apel public de selectare a unui mentor în advocacy pentru activitățile de proiect și suportul beneficiarilor în astfel de inițiative. Obiectivul proiectului este: Consolidarea responsabilității autorităților publice naționale și locale pentru politici mai incluzive în ceea ce privește tinerii și o alocare bugetară mai mare în comparație cu anii precedenți și intensificarea activității tinerilor prin dezvoltarea capacității și implicarea organizațiilor societății civile.

Locație Chișinău, Republica Moldova
Termen limită pentru depunerea dosarului 22 aprilie 2024
Funcția Mentor în advocacy pentru activitățile de proiect și suportul beneficiarilor în astfel de inițiative
Proiectul de referință Îmbunătățirea capacității și Dialogului Politic al Consiliului Național al Tineretului din Moldova” cofinanțat de Uniunea Europeană și guvernul Republicii Federale Germania prin proiectul ‘EU4Youth: Implicarea și Abilitarea Tinerilor’
Durata contractului 1 mai 2024– 31august  2025
Limba de lucru Română, Rusă

 Scop:

Consiliul  Național al Tineretului din Moldova solicită oferte de preț pentru selectarea unui mentor în advocacy pentru activitățile de proiect și suportul beneficiarilor în astfel de inițiative care să aibă drept scop facilitarea agendei advocacy local și suport beneficiarilor.

Furnizarea de mentorat/îndrumare pentru activitățile de urmărire, pentru a ajuta la implementarea planurilor de advocacy care acoperă influențarea politicilor, supravegherea politicilor și advocacy comun pentru abordarea marginalizării și excluderii sociale a tinerilor în comunitățile țintă.

Mentorul va fi contractat pentru un total de 20 de zile lucrătoare.

Responsabilități:

Mentorul selectat va avea următoarele responsabilități:

 • Dezvoltarea agendei commune de advocacy și support în implimentarea ei;
 • Acordarea suportului și mentorat participanților proiectului în activitățile de advocacy ce le inițiază;
 • Acționarea în calitate de facilitator local (organizarea ședințelor cu beneficiarii desemnați, acordarea suportului necesar și coordonare în realizarea activităților de către participanții selectați);
 • Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților;
 • Menținerea comunicării și cooperării cu echipa de implementare a programului.

Monitorizarea activității și verificarea progresului, cerințele raportării, periodicitatea și data limită

Se vor organiza întâlniri cu echipa CNTM și beneficiarii acestora, pentru a stabili progresul realizării obiectivelor. Orice provocare, obstacol care ar împiedica activitatea va fi comunicat CNTM împreună cu măsurile de eliminare. De asemenea, monitorizarea și suportul/mentoratul oferit în cadrul proiectului va fi asigurată prin transmiterea informației prin intermediul: – E-mail; – telefonic; – Întâlniri online/offline și la posibilitate deplasare în teritoriu.

Cerințe față de prestatori:

Pentru a putea participa la acest apel, prestatorii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Studii:

1. Studii superioare. 

2. Alte instruiri, cursuri, certificări în domeniul ONG, alte subiecte conexe.

Experiență:

 • Cunoașterea sectorului de tineret și a politicilor din domeniu;
 • Experiență de lucru cu organizații non guvernamentale și advocacy;
 • Experiență în organizarea activităților de facilitare și mentorat;
 • Cunoștințe temeinice în implementarea programelor/proiectelor la nivel local/regional, stabilirea de parteneriate etc.;
 • Cunoașterea activității autorităților publice locale și a proceselor decizionale locale;

Cunoașterea limbilor:

1. Limba română și rusă.

2. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Modalitatea de participare

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 1. CV-ul actualizat.
 2. O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența în domeniul de referință, precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Mentor în advocacy. 
 3. Metodologia de intervenție.
 4. Oferta financiară pentru 20 zile lucrătoare (brut)

Dosarul de participare va fi transmis prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md  cu  mențiunea „ Mentor în advocacy pentru activitățile de proiect_GIZ” în subiectul mesajului.

Deadline pentru depunerea dosarului: Termenul limită de prezentare a ofertelor este 22 aprilie 2024.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați persoana responsabilă, la adresa de e-mail: corespondenta@cntm.md sau la numărul 079556429, Roman Banari.

Evaluarea candidaților și acordarea contractului

 • Experiență anterioară în domeniuul de tineret, structure de tinere, proiecte și advocacy (20 pct.)
 • Cunoașterea activității autorităților publice locale/rationale (20 pct.)
 • Experiență în organizarea activităților de tineret, advocacy, mentorat și suport în cadrul activităților de proiect (20 pct.)
 • Motivație și metodologia de lucru propusă (20 pct.)
 • Oferta financiară (20 pct.)

*Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar din partea  Uniunii Europene și guvernului Republicii Federale Germania în  cadrul proiectului ‘EU4Youth: Implicarea și Abilitarea Tinerilor’.  Conținutul publicației reprezintă responsabilitatea exclusivă a  autorului și nu reflectă opiniile Uniunii Europene sau ale guvernului Republicii Federale Germania.