Asociația DIA este în căutarea a doi consultanți în politici de diabetAsociația DIA este în căutare a doi consultanți în politici de diabet

Asociația DIA este în căutarea a doi consultanți în politici de diabet

 Asociația Tinerilor cu Diabet DIA (în continuare, Asociația DIA) este o organizație a societății civile din Republica Moldova, creată acum 19 ani, care pledează pentru creșterea calității și a speranței de viață a persoanelor cu diabet de tip 1, dependent de insulină. Principalele domenii de activitate ale organizației se referă la: consiliere și educatie medicală structurată în diabet; pledoarie în folosul pacientului și politici publice în diabet; sprijin oferit persoanelor vulnerabile cu diabet (donații de insulină, consumabile).

 Termeni de Referință

Asociația DIA anunță concurs pentru selectarea a doi consultanți (persoane fizice) în politici de diabet, în scopul realizării activităților din cadrul proiectului „Actualizarea politicilor de diabet în conformitate cu ghidurile de referință”, sprijinit financiar de Fondul Comunitar de Diabet Tip 1 (T1D Community Fund) și Panorama Global.

Obiective (livrabile):

 1. Elaborarea unui studiu de analiză situațională (cadru normativ și bune practici la nivel național și internațional) cu privire la politicile de diabet (Program Național de Diabet – PND; Protocol Clinic Național în Diabet – PCN-33, Ghid de educație în diabetul tip 1 – GEDZ1);
 2. Actualizarea prevederilor PND, PCN-33, GEDZ1 în conformitate cu rigorile ghidurilor de referință (ISPAD, ADA, NICE, EASD, SRDNBM);
 3. Prezentarea draftului de actualizări în cadrul unui eveniment public.

Durata contractului:  6 luni, cu începere de la 15 mai 2024.

 Cerințe minime de calificare pentru candidați:

I. Experiența generală (30 puncte):

 • Studii universitare în domeniul medical, sănătate publică sau alte domenii relevante. Supra-specializarea în Endocrinologie/Diabet reprezintă un avantaj;
 • Minimum 5 ani de experiență clinică în domeniul diabetului;
 • Cunoașterea serviciilor de asistență în diabet, prestate în Republica Moldova la toate nivelurile.

II.Corespundere pentru atribuții (60 puncte):

 • Cunoștințe și competențe în domeniul asistenței în diabet;
 • Experiență în realizarea studiilor, cercetărilor, inclusiv  calitative, cel puțin un studiu în ultimii 10 ani. Preocupările în diabetul tip 1 (educaţie, evaluare, terapie ṣi tehnologii) constituie un avantaj.
 • Cunoașterea și înțelegerea conceptelor și abordărilor relevante în diabet, a dispozițiilor  și regulamentelor naționale și internaționale în domeniu.

 III.Limbă și competențe digitale (10 puncte):

 • Abilități bune de comunicare, analitice și de redactare;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române, inclusiv, a  termenilor medicali specifici  în limba engleză este obligatorie. Cunoașterea limbii engleze și ruse este un avantaj.  
 • Cunoașterea computerului (MS Office, PPT) este obligatorie.  Cunoașterea aplicațiilor specifice postului constituie un avantaj.

Asociaţia DIA invită consultanți individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea acestor servicii, prin prezentarea Curriculum Vitae (CV) actualizat, care va conține informații ce atestă faptul că sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultanţii vor fi selectaţi în conformitate cu metoda  ”Open Competitive Selection of Individual Consultants„ stabilită în Regulamentul privind Achizițiile al Băncii Mondiale.

CV-ul va fi expediat prin poșta electronică până la termenul- limită: 06 mai 2024, ora 18:00 la adresa de email: educatiediabet@gmail.com

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare, apelați 069888282 sau vizitați: https://diatip1.md, https://www.facebook.com/AsociatiaTinerilorcuDiabetDIA/

Articol adaugat de: Asociația Tinerilor cu Diabet DIA