Societatea de Cruce Rosie din Moldova angajeză ofițer Planificare, Monitorizare, Evaluare și RaportareDescrierea poziției vacante

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova este o organizatie non-guvernamentala, non-profit, apolitica si functioneaza ni baza Conventilor de al Geneva dni 1949, Decretul Presedintelui Republici Moldova N.r 234/1992 legea n.r 139 privind "Societatea de Cruce Rosie din Moldova" is a Statutului Crucii Rosii si Statutul Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie. Actualmente SCRM se află într-o perioadă de dezvoltare intensă și, datorită partenerilor Societății, suntem implicați în mai multe proiecte umanitare, intru implementarea cărora suntem în căutare de noi talente.

Denumirea postuluiOfițer PMER (Planificare, Monitorizare, Evaluare și Raportare)

Loc de muncă: Republica Moldova, Chișinău, s. Centru

Perioada: determinată, pe perioada Proiectului, cu posibilitatea de prelungire

Program de lucru: Full-time 5/2, orele 9.00 – 17.30, pauza de masa 30 min

Experiență: minim 1 an în domeniu

Principalele responsabilități:

 • responsabil/ă de conceperea și implementarea sistemelor de monitorizare și evaluare a programelor, asigurându-se că datele sunt colectate, analizate și raportate cu acuratețe și în timp util.
 • supraveghează colectarea datelor și efectuează vizite de monitorizare periodice la locațiile proiectelor pentru a se asigura că activitățile programului sunt puse în aplicare conform planificării.
 • responsabil/ă de analiza datelor programului și de întocmirea rapoartelor privind rezultatele și impactul programului. Aceasta include utilizarea de programe statistice pentru a analiza datele și a interpreta rezultatele.
 • creează și gestionează baze de date pentru stocarea și analiza datelor programului. Aceasta include asigurarea faptului că datele sunt exacte, actualizate și sigure.
 • oferă asistență tehnică personalului programului și partenerilor, inclusiv colectarea, analiza și raportarea datelor.
 • concepe și implementează evaluări ale programului pentru a evalua eficacitatea și impactul programului.
 • asigură că activitățile programului sunt conforme cu cerințele și reglementările donatorilor.
 • este responsabil/ă de elaborarea de rapoarte periodice privind activitățile și rezultatele programului, inclusiv rapoarte de progres, rapoarte ale donatorilor și alte rapoarte, după necesitate.
 • În general, joacă un rol esențial în asigurarea faptului că activitățile programului sunt eficiente și că se obțin rezultatele dorite, precum și că datele sunt utilizate pentru a informa deciziile programului și pentru a îmbunătăți performanța acestuia.

Calificări și abilități personale:

 • Studii superioare în domenii aferente (relațiilor internaționale, management ș.a.);
 • Experiență în domeniile relevante va constitui avantaj;
 • Cunoștințe speciale – legislația națională și internațională relevantă domeniului;
 • Abilități de comunicare orală și scrisă;
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze/ române;
 • Abilități bune de raportare, de planificare, organizare și implementare a activităților;
 • Cunoștințe de operare PC (MS Office, Windows, Internet).

Ce oferim

 • Salariul motivant, achitat la timp;
 • Experiență internațională într-o echipă de profesioniști;
 • Instruiri on-line și off-line;
 • Schimuri de experiențe internaționale

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-urile  până la data de 31.05.2024 la hr.office@redcross.md cu indicarea în tema e-mail-ului funcția pentru care optați “Ofiter de program”.

Trimite CV

Despre companie

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică, care activează mai bine de 97 de ani și şi funcţionează în baza Convenţiilor de la Geneva din 1949, activitatea de baza fiind de a preveni şi alina suferintele bătrînilor solitari, persoanelor și copiilor cu dizabilități, copiilor orfani, familiilor cu mulţi copii și familiilor monoparentale din Moldova.