Contractarea expertului privind elaborarea documentelor pentru acreditarea serviciului social „Echipa mobilă”

Imagine logouri GIZ

TERMENI DE REFERINŢĂ

 Servicii privind elaborarea documentelor pentru acreditarea

serviciului social „Echipa mobilă”

 INFORMAŢIE GENERALĂ

 AO SOS Autism este o organizaţie apolitică, nonguvernamentală şi de protecţie socială a copiilor cu autism şi a familiilor acestora, înfiinţată în anul 2008. Misiunea AO SOS Autism este de a crea și dezvolta servicii sociale, pentru a îmbunătăți calitatea vieții personelor cu TSA și alte dizabilități, prin promovarea drepturilor acestora, crearea și dezvoltarea serviciilor sociale, sensibilizare şi conştientizare în probleme legate de autism.

În perioada anilor 2021-2022, AO SOS Autism implementează proiectului „Accesul persoanelor cu autism și alte dizabilități din Molova la serviciile sociale”. Activitățile planificate în cadrul acestei inițiative sunt organizate cu suportul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030" finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Unul din obiectivele stabilite pentru perioada 2021-2022 prevede elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea serviciului social „Echipa mobilă” și înaintarea documentelor la Consiliul Național de Acreditare a prestatorilor de servicii sociale.

În acest context, AO SOS Autism, în cadrul proiectului „Accesul persoanelor cu autism și alte dizabilități din Molova la serviciile sociale” angajează un expert/consultant în domeniul social pentru elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea serviciului social „Echipa mobilă”.

Nr.

Sarcini

Produse

Număr zile consultanță

1.

Analiza de birou a documentelor (cadrul normativ, regulament intern al serviciului, organigrama conform statelor de personal, documente conform HG 722/2011 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate)

Raport sumativ privind crearea și devoltarea serviciului social Echipa mobilă

6 zile

2.

Elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea seviciului social Echipa mobilă

Pachetul de documente pentru acreditarea serviciului elaborat

10 zile

3.

Consultarea specialiștilor Echipei mobile în prestarea serviciilor și îndeplinirea sarcinilor de funcție. 4 ședințe de lucru

Procese verbale ale ședințelor consultative

4 zile

Total

20 zile

Notă: Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea contractului de prestare servicii.

 

VOLUMUL ESTIMATIV DE LUCRU

Activitățile sunt planificate pentru perioada septembrie – decembrie 2021 și este estimat total un volum de 20 zile de lucru. Expertul în domeniul social va fi subcontractat pentru 20 zile de lucru.

CERINȚE DE CALIFICARE CONSULTANT ÎN DOMENIUL SOCIAL:

  • Studii (masterat, doctorat) în domeniul social (asistență socială, sociologie etc.);
  • Experiență avansată în domeniul asistenței sociale;
  • Experiență în domeniul dezvoltării serviciilor sociale;
  • Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice, cu organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare;
  • Capacități analitice dezvoltate și experiență în elaborarea cadrului normativ în domeniul solicitat;
  • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
  • Abilități bune de lucru în echipă.

PROCEDURA DE APLICARE:

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze: CV-ul, care va conține și datele de contact și costul pentru o zi de consultanță cu toate taxele incluse (cu excepția persoanelor care dețin patenta), cu TVA 0% (pentru persoane juridice). Ofertele financiare se vor prezenta în MDL

 

CV-ul poate fi expediat până la data de 19 octombrie 2021 ora 17:00 la: sosautism.rm@gmail.com și viorica.vornicesku@gmail.com

cu mențiunea „Elaborarea documentelor pentru acreditarea serviciului social „Echipa mobilă””

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

 

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă