Termen Extins - Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț pentru achiziționarea serviciilor de odihnă în tabăra de vară pentru copii refugiați și copii moldoveni din familii social-vulnerabileLogoTermen Extins -Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț pentru achiziționarea serviciilor de odihnă în tabăra de vară pentru copii refugiați și copii moldoveni din familii social-vulnerabile.

Organizație:

Fundația de Binefacere Caritas Moldova

Locația:

Republica Moldova

Termenul de livrare/prestare:

Iulie/ august 2024 (5 nopți)

Termen limită de aplicare:

Termen Extins PANA 19/05/2024 (13/05/2024)

Achiziția dată va avea loc din cadrul proiectului: ”EDUCATION AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT TO REFUGEES FROM UKRAINE IN MOLDOVA”. 

Serviciile vor fi oferite în luna iulie sau august 2024, conform unei programe de însănătoșire, educație non-formală și recreere care va fi agreat în prealabil cu prestatorul.

Caritas Moldova va organiza tabără de vară pentru 5 nopți cu participarea a aprox. 200 persoane (copii și adulți). 

Criterii de calificare pentru ofertanți:

  • este o companie specializată în prestarea serviciilor de tabara de vara.
  • activează în Republica Moldova de nu mai puțin de 5 ani.

Caritas Moldova invită companiile interesate să prezinte oferta financiară pentru:

Servicii de cazare aprox. 200 persoane – 5 nopți.

Condiții de cazare solicitate: maximum 4 copii / cameră, minimum 2 WC (băieți și fete separat) pentru 20 copii.

Servicii de alimentare: mic dejun, prânz, cină (5 nopți).

Infrastructura bazei de odihnă trebuie să include: terenuri sportive, o scenă mare afară, bazin, încăperi închise pentru organizarea cluburilor pe interese, foișoare.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

1) Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, cu sediu în Moldova).

2) Oferta financiară, semnata și ștampilata se va prezenta cu indicarea prețului în MDL cu TVA pentru fiecare serviciu separat. In pret trebuie sa fie incluse preturi pentru curațenia. Toate prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe toată perioada de valabilitate a ofertei. Valabilitatea ofertei – nu mai puțin de 6 luni.

3) Declaratia privind statutul ofertantului (accesați link).

3) Certificatul de înregistrare;

4) Extrasul emis de către bancă cu rechizitele bancare ale ofertantului;

5) Copia autorizații de funcționare;

6) Meniul propus separat pentru micul dejun, prânz și cină (semnat și ștampilat);

7) Repartizarea pentru cazare (numărul camerelor, tipul camerelor și ce includ).

 Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului

preț – reduceri – locație – condiții de cazare – securitate.

Caritas Moldova îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.

VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de nu puțin de 6 luni, de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Un potențial ofertant care dorește clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de e-mail: procurement@caritas.md.

Caritas Moldova va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri, nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Telefon pentru detalii: +37378800597

Oferta trebuie să fie depusă până la data de Termen Extins PANA 19 MAI 2024(13 mai 2024 (inclusiv)).

Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația de Binefacere Caritas Moldova nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.