Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea echipamentului ortopedic și medical cu accesoriiLogo Caritas MoldovaFundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea echipamentului ortopedic și medical cu accesorii.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului: “R.I.S.E UCRAINA: RISPOSTA INTEGRATA A SOSTEGNO DELL’EMERGENZA IN UCRAINA”.

Scopul achiziției: Echipamente ortopedice și medicale necesare pentru reabilitarea și îngrijirea pacienților din cadrul proiectului. Aceste echipamente vor contribui la îmbunătățirea calității vieții acestor persoane și la facilitarea procesului de recuperare și tratament.

Criterii de calificare pentru ofertanți:

  • Dosarul complet;
  • Experiență în domeniu de cel puțin 3 ani.

Condiții generale:

  • Produsele trebuie sa fie insotite de certificate de garantie;
  • Disponibilitate de livrare în localitățile rurale (Chișinău, Soroca, Cahul) și asamblarea echipamentului.Graficul logistic de livrare o sa fie dezvoltat la etapa de contract.

Prin acest apel invităm toate companiile specializate în comercializarea articolelor menționate să expedieze oferta de preț, în corespundere cu parametrii tehnici prezentați în Anexa nr.1_Ofertă comercială.

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);

2. Anexa nr.1_Ofertă comercială(accesați linkul) care va include prețul cu TVA inclus, specificatiile tehnice oferite precum și asamblarea și disponibilitatea livrărilor în localitățile rurale (Chișinău, Soroca, Cahul).

3. Declarația privind statutul ofertantului (accesați linkul);

4.Detalii despre termenii de garanție pentru produsele / serviciile livrate și condițiile pentru acestea;

5.Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică).

6. Certificate de calitate și conformitate cu standardele naționale și internaționale corespunzătoare;

Contractul va fi acordat companiei care prezintă oferta de preț pentru produsele care corespund integral specificațiilor tehnice solicitate și oferă cel mai accesibil preț.

Prezentarea ofertei:

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa procurement@caritas.md, până la data de 14 mai 2024, ora 17:00. Vă rugăm să introduceți la subiectul mesajului textul „Echipament medical”.

Fundația de Binefacere Caritas Moldova își rezervă dreptul de a: solicita documente suplimentare, anula concursul de oferte în caz de necesitate, refuza companiile care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru acest concurs, fără a fi notificați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +37378800597.