Apel pentru selectarea unei companii de cateringApel pentru selectarea unei companii de catering

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de alimentare, tip „catering”, inclusiv deservire, în cadrul evenimentului din 22 mai 2024, în intervalul 17:00-21:00, care va avea loc la Digital Park, str. Mihai Viteazul 15A, mun. Chișinău.

Cadrul general 

Fundația Est-Europeană este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită în 2009 în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de granturi, educație și asistenta tehnică care promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică. Mai multe detalii despre Fundație pot fi găsite pe www.eef.md. 

În anul 2024, Fundația Est-Europeană împlinește 15 ani de activitate în Republica Moldova. Cu această ocazie pe data de 22 mai a.c. va fi organizat un eveniment de prezentare a rezultatelor obținute în această perioadă. La eveniment vor fi prezenți finanțatori, parteneri de implementare, reprezentanți ai instituțiilor de stat și administrației publice locale, beneficiari ai programelor și proiectelor Fundației Est-Europene, precum și alți actori implicați în activitățile fundației. În cadrul acestui eveniment vor participa estimativ 200 de persoane. 

Scopul concursului 

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de alimentare, tip „catering”, inclusiv deservire, în cadrul evenimentului din 22 mai 2024, în intervalul 17:00-21:00, care va avea loc la Digital Park, str. Mihai Viteazul 15A, mun. Chișinău. 

Pentru detalii accesați Cererea de ofertă mai jos. 

Caietul de sarcini 

Compania selectată va oferi următoarele servicii conform tabelului (rugăm să folosiți acest tabel pentru propunerea financiară). La eveniment vor fi 200 de invitați. Vă rugăm să prezentați produsele reieșind din acest număr de persoane. 

Notă: Vă rugăm să indicați prețurile fără TVA, deoarece aceste produse/servicii sunt scutite de TVA cu drept de deducere. 

 Notă: Compania poate propune mai multe variante de meniu. 

Aspecte organizaționale 

Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea  Fundației Est - Europene pentru coordonarea aspectelor logistice. 

Fundația își rezervă dreptul de a renunța la unele categorii de produse/servicii incluse în cererea de ofertă. 

Criterii de eligibilitate 

  • companie care prestează servicii de alimentație publică și deține autorizațiile și certificatele relevante;
  • servicii de livrare și deservire complete;
  • disponibilitatea echipamentului pentru transportarea și păstrarea bucatelor în condiții corespunzătoare (ambalaj, temperatură, etc.); 

Criterii de selectare 

  • varietatea și componența meniului propus;
  • preț competitiv, respectarea raportului preț-calitate;
  • experiență în domeniu. 

Dosarul de aplicare va include în mod obligatoriu 

  • o descriere scurtă a companiei, portofoliul, inclusiv descrierea dacă compania întrunește cerințele menționate în criteriile de eligibilitate;
  • oferta financiară, conform tabelului de mai sus, inclusiv meniul detaliat. 

Termenii de Referință pot fi accesați aici:

Fundația Est-Europeană anunță concursul de selectare a unei companii de „catering” pentru o recepție din 22 mai 2024 - FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ (eef.md) 

Cerințe față de oferta financiară 

Companiile vor prezenta oferta financiară detaliată, în valuta naţională, cu indicarea prețului pentru fiecare unitate și total, fără TVA, deoarece aceste produse/servicii sunt scutite de TVA cu drept de deducere. 

Dosarul va fi expediat la următoarea adresă electronică: 

concurs@eef.md cu mențiunea: „Catering 22 mai 2024”. 

Termenul limită pentru trimiterea ofertelor este: 7 mai 2024, inclusiv. 

Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.