Concurs extins prin tender pentru lucrări de amenajare gradinei sensoriale la o instituție de învățămînt (școală) din satul Filipeni, r-ul LeovaConcurs extins prin tender pentru lucrări de amenajare gradinei sensoriale la o instituție de învățămînt (școală) din satul Filipeni, r-ul Leova

  26 aprilie  2024                                              

 CONCURS PRIN TENDER nr. 12

pentru

lucrări  de Amenajare gradinei sensoriale Gimnaziul Filipeni, satul Filipeni, r-ul. Leova

 

Autoritatea contractantă: A.O. CCF Moldova –copil, comunitate, familie  

Adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Telefoane: 022 243251, 022 225707, fax: 022 232528, Mobil. 069169904  

Emial: vasile.lupulenco@gmail.com

Persoana responsabilă de procedura de achiziție:

Vasile Lupulenco (060332411 mobil), оntre orele 08:00-18:00

Obiectul achiziției:  lucrări  de Amenajare gradinei sensoriale 

Locul eliberării documentelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Locul desfasurarii tenderului: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5 

Limba in care se vor intocmi documentele de tender : Română

Desingne proiect le găsiți pe link:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14QVMy5cSRnCitVGSEahJsK4PHlZ5Brxr

 

Termenul limită de depunere a ofertelor 03 mai 2024, ora 17:00

Oferetele se prezintă doar in format pe hirtie și in plicuri sigilate.

Anexele prezentate la oferta:

  • Licența de activitate,
  • Certificatul de Înregistrare,
  • Extrasul din Registrul de stat, eliberat in ultima lună,
  • Raportul financiar pentru anul 2022,
  • Prezentarea documente pe experiențe similare

Pentru  evaluarea companiilor vor fi stabiliți următorii factori de evaluare:

  • Preţul ofertei cu TVA 0%
  • Perioada de execuţie
  • Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi aprobat în modul stabilit
  • Perioada de garanție asupra lucrărilor
  • Disponibilitatea antreprenorului de a investi resursele proprii pînă la semnarea  proceselor verbale

Sergiu Busuioc

CCF Moldova

Director Financiar

 

 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   CCF  Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie CCF Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  lucrări  de Amenajare gradinei sensoriale Gimnaziul Filipeni, satul Filipeni, r-ul. Leova.

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Amenajare gradinei sensoriale Filipeni

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

 

 crt.

Simbol norme si cod  resurse  

Denumire lucrărilor       

Unitatea de măsură 

Volum

1

2

3

4

5

   

Capitolul 1. Lucrari de constructie

 

   
   

Capitolul 1.1. Cai acces

 

   

1

TsA01G1

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in  vehicul la H de  0,61-2 m  teren tare

m3

4,50

 2

TsE05A

Nivelarea cu masini specializate a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. (n=2,5)

100m2

0,50

 3

TsE06A

Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

100m2

0,50

 4

TsD16A1

Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t

m3

4,50

 5

DE18B

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

m2

40,00

 6

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

m

94,00

 7

TsC54C

Strat de fundatie din pietris de riu

m3

2,00

   

Capitolul 1.2. Zona 1carare senzoriale

 

   

8

TsA01G1

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in  vehicul la H de  0,61-2 m  teren tare

m3

2,50

 9

TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr 5-20

m3

3,50

 10

IzF04J2

Folie gradina pentru buruieni

m2

15,00

 11

CK18A

Montarea baghetelor din lemn slefuit 100x50 mm inclusiv sistem de prindere cuie,surub ,coltare metalice( prelucrat cu solutii speciale )

m

32,00

 12

CR02B

Piloni scurti din lemn rotund de foioase esenta tare pentru fundatii .cu diametrul de 25 cm( prelucrat cu solutii speciale )

m

7,00

 13

CN17A

Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul

m2

9,00

 14

TsC54A

Strat de fundatie din nisip

m3

2,50

 15

TsC54C

Strat de fundatie din pietris de riu

m3

3,50

   

Capitolul 1.3. Zona 2 scrinciob

 

   

16

TsA01G1

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in  vehicul la H de  0,61-2 m  teren tare

m3

3,60

 17

TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr 5-20

m3

1,00

 18

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

m

18,50

 19

CA04C

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv

m3

2,10

 20

CC03A

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

kg

25,00

 21

TsH43A

Asezarea acoperirii din dale de cauciuc   (se exclude cauciuc faramitat)

m2

17,00

 22

TsH91A

Instalarea leagan  (fara cost utilaj )

buc

1,00

   

Capitolul 1.4. zona 3 foisor

 

   

23

TsA01G1

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in  vehicul la H de  0,61-2 m  teren tare

m3

2,50

 24

TsE06A

Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

100m2

0,12

 25

TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr 5-20

m3

1,50

 26

DE18B

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

m2

11,00

 27

CK18C

Bordura decorativa pentru pavaje si amenajare gradina New Fix (L=1000mm, H45mm)

m

17,00

 28

TsH91A

Instalarea foisor  (fara cost utilaj )

buc

1,00

   

Capitolul 1.5. zona 4 Dzen

 

   

29

TsA01G1

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in  vehicul la H de  0,61-2 m  teren tare

m3

1,50

 30

TsE06A

Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

100m2

0,20

 31

TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr 5-20

m3

1,00

 32

IzF04J2

Folie gradina pentru buruieni

m2

20,00

 33

TsC54A

Strat de fundatie din nisip spalat

m3

4,00

 34

CK18A

Montarea baghetelor din lemn slefuit 150x50 mm inclusiv sistem de prindere cuie,surub ,coltare metalice( prelucrat cu solutii speciale )

m

18,00

   

Capitolul 1.6. zona 5

 

   

35

TsH09A

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

100m2

2,50

 36

TsH91B

Instalarea panou informativ,panouu muzical ,s.a (fara cost)

buc

6,00

   

Capitolul 1.7. Rampa de acces

 

   

37

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

m2

2,00

 38

TsA03G

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren foarte  tare

m3

2,00

 39

RpCB18F

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

m3

0,50

 40

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse ( placaj n= 1.01m2 )

m2

6,00

 41

CC03C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=5 200

kg

25,00

 42

CC01D1

Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

kg

45,00

 43

CA04A

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 3,5 la inaltimi pina la 35 m inclusiv

m3

0,40

 44

CA04B

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv

m3

4,40

 45

CG50A

Executarea pardoselilor  fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Placi de beton prefabricat 25x25

m2

10,00

   

Capitolul 1.8. Diverse

 

   

46

TsC35A1

Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m

100 m3

0,15

 47

TsI51A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

t

25,00

   

Capitolul 2. Cost Obiecte de amenajare

 

   

48

pret de piata

Foisor confectionat din lemn prelucrat ,finisat, cu acoperis din sindrila bituminoasa dim 3,55x2,42 m inclusiv tote accesorii conform schitei

buc

1,00

 49

pret de piata

Confectie metalica tip 1conform schitei  (stilaj pentru flori ) 1250*1300*400 mm conform schitei

buc

3,00

 50

pret de piata

Panou de perete senzoriale confectionat din qsb pe piciare din lemn prelucrate   tip 2 conform schitei 2500x1250 mm conform schitei

buc

2,00

 51

pret de piata

Panou muzical triughiular  pe suport  tip 3 conform schitei

buc

1,00

   
 

   

 

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 

L.S.