IP Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concurs pentru achiziţionarea Echipamentelor pentru Hub-ul inovativ One-HealthIP Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concurs pentru achiziţionarea Echipamentelor pentru Hub-ul inovativ One-Health

Anunț specific de achiziții

Cerere de oferte

Bunuri

(Procesul de licitare cu un singur plic)

 

Țara: Republica Moldova

Instituția: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova (PÎSM)                

  1. Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-U2-13 din 27.11.2023 pentru realizarea subproiectului Modernizarea educaţiei clinice la Facultatea Medicină veterinară consonant principiilor One-World-One-Health - One Health@Uni.
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractelor atribuite în cadrul achiziției de echipamente pentru laboratoare de cercetare şi didactice:

Lot nr. 1 – Echipament necesar pentru laboratorul de Microscopie

Lot nr. 2 – Echipament necesar pentru laboratorul de Microbiologie

Lot nr. 3 – Echipament necesar pentru laboratorul de Boli Infecțioase

Lot nr. 4 – Echipament necesar pentru laboratorul de Control al Siguranței Alimentelor

Lot nr. 5 – Echipament necesar pentru laboratorul de Reproducere

Lot nr. 6 - Echipament necesar pentru laboratorul de Sănătate Animală

Lot nr. 7 - Echipament necesar pentru laboratorul Histo-morfopatologic

Lot nr. 8 - Sistem de achiziție și procesare a semnalelor fiziologice pentru laboratorul de Sănătate Animală

  1. Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea echipamentelor pentru Hub-ul inovativ One-Health (conform anexei).
  2. Achiziția se va desfășura prin procedura cererii de ofertă (CDO) prin abordarea pieții naționale, astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”), și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.
  3. Documentul de achiziţie în limba română poate fi obtinut de Ofertanți interesaţi la depunerea unei cereri scrise la adresa de email: turchin@adm.utm.md, gratis. Documentul în format electronic va fi trimis prin email de către Autoritatea contractantă – Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168. Bir. 108.
  4. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa – Republica Moldova, mun. Chișinău., bd. Ștefan cel Mare 168, bir. 108 până la data de 05.06.2024, ora 15:00. 

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa – Chișinău., bd. Ștefan cel Mare 168, bir.108 data de 05.06.2024, ora 15:00.
  2. Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o Declarație de garanție a ofertelor.
  3. Adresa menționată mai sus, în punctul 5,6 este: Republica Moldova, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168, MD 2004, of. 108, esenia.turchin@adm.utm.md, https://utm.md/subproiecte-banca-mondiala/ tel:022-235-159.