EcoVisio lansează apel pentru selectarea unei companii de cateringEcoVisio lansează apel pentru selectarea unei companii de catering

EcoVisio lansează apel pentru selectarea unei companii de catering

 

 • Informații generale

EcoVisio este un ONG care își dedică efortul pentru realizarea treptată a întregului potențial al Moldovei și al vecinătății sale ca regiune model pentru dezvoltare durabilă. Noi derulăm programe educaționale și de dezvoltare a abilităților pentru antreprenori, creăm și pledăm pentru exemple viabile de inovații ecologice și sociale și stimulăm cooperarea și schimb de experiență pentru dezvoltarea rețelelor.

Ariile principale de lucru și interes: agricultură ecologică, transport, eficiență energetică, energie regenerabilă, consumul conștient și educația pentru dezvoltare durabilă, antreprenoriat social și economie verde, dezvoltare urbană/rurală, gestionarea deșeurilor și energiei.

 • Scop

Scopul acestui apel este identificarea, iar ulterior contractarea unei companii care va oferi servicii de alimentare, tip catering, inclusiv deservire, în cadrul evenimentului Impact Days Moldova 24 mai 2024 care va avea loc la Tekwill. Numărul participanților este 150-160 persoane.

 • Sarcina tehnică

Compania selectată va oferi următoarele servicii conform tabelului (utilizați acest tabel pentru propunerea financiară):

 

Tip serviciu

Număr participanți

Preț per unitate, cu TVA inclus

Preț total, cu TVA inclus

Alimentare – Pauză de cafea tip bufet suedez (tip 1)

150

   

Alimentare – Pauză de cafea tip bufet suedez (tip 2)

150

   

Alimentare - Prânz tip bufet suedez

150

   

Alimentare - Cină tip bufet suedez

150

   

Băutură non alcoolică (limonadă, spre exemplu)

pentru 130 persoane

   

Apă plată în ulcioare 

pentru 130 persoane

   

TOTAL

 

Notă: Întregul meniu trebuie să excludă carne, pește.Vă rugăm oferta să conțină meniu fiece poziție. Compania poate propune mai multe variante de meniu. Luați în considerare că în procesul de prestare servicii de catering NU poate fi utilizat plasticul (veselă de unică folosință, spre exemplu).

 • Aspecte organizaționale

Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea echipei EcoVisio pentru coordonarea aspectelor logistice. 

EcoVisio își rezervă dreptul de a renunța la unele categorii de servicii/produse incluse în cererea de ofertă. 

 • Criterii de eligibilitate
 1. Compania care prestează servicii de alimentație publică și deține licență și certificarea relevantă;
 2. Servicii de livrare și de deservire complete;
 3. Disponibilitatea echipamentului pentru transportarea și păstrare a bucatelor în condiții corespunzătoare (ambalaj, temperatură etc.).
 • Criterii de eligibilitate/selectare
 • varietatea și componența meniului propus;
 • preț competitiv, respectarea raportului preț-calitate;
 • experiență în domeniu. 
 • Dosarul de aplicare va include în mod obligatoriu:
 • scurta descriere a companiei/portofoliu, cu confirmarea cerințelor menționate în criteriile de eligibilitate;
 • oferta financiară, conform tabelului de mai sus, inclusiv meniul detaliat. 
 • Cerințe față de oferta financiară:

Aplicantul va prezenta oferta financiară detaliată, în valută națională (MDL), cu indicarea prețului pentru fiecare unitate și total, TVA inclus. 

 

Dosarul completat va fi expediat la următoarea adresă: procurement@ecovisio.org, cu mențiunea: „Catering-24 mai 2024”. 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 09 mai 2024, inclusiv.

Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.