CPR angajează coordonatorul/oarea proiectului „Zona Zero: comunitatea businessului onest și responsabil”Centrul de Politici și Reforme angajează coordonatorul/oarea proiectului „Zona Zero: comunitatea businessului onest și responsabil” 

Termenul limită pentru transmiterea dosarului a fost extins până pe 23 mai 2023, ora 18:00

Program de muncă: 75%, regim flexibil

Perioada de angajare: minimum 10 luni, cu posibilitatea a semna un nou contract la expirarea acestui termen

Despre proiect : Proiectul „Zona Zero: comunitatea businessului onest și responsabil” promovează transparența și responsabilitatea în afaceri. 

Cee ce înseamnă:

 • impozite achitate corect și salarii transparente
 • responsabilitatea față de mediu
 • responsabilitatea față de angajați

Comunitateaca Zona Zero promovează discuțiile publice despre onestitate și despre importanța unui climat de afaceri sănătos și transparent, de care să beneficieze atât mediul de afaceri, cât și consumatorii.

În cadrul proiectului ne propunem să: 

 • promovăm exemple pozitive și să oferim vizibilitate antreprenorilor care lucrează cinstit și au o atitudine responsabilă față de comunitate
 • elaborăm recomandări ce ar încuraja integritatea și transparența în afaceri
 • organizăm instruiri axate pe responsabilitatea față de mediu, stat și angajați 
 • încurajăm consumatorii să susțină afacerile oneste 

Despre comunitatea Zona Zero: Zona Zero este o comunitate de câteva zeci de afaceri, ce aderă la valori precum onestitatea, responsabilitatea față de angajați și mediu.

Sarcini și responsabilități:

 • Asigură implementarea cu succes și la timp a activităților din proiect
 • Responsabil/ă pentru managementul zilnic al proiectului – organizațional și conceptual
 • Manager/ă de echipă, ce monitorizează și ghidează activitatea colegilor din cadrul proiectului
 • Elaborează planuri de lucru trimestriale și monitorizarea implementarea acestora
 • Organizează și coordonează procurarea bunurilor și serviciilor din cadrul proiectului
 • Redactează rapoarte ce țin de activitățile realizate în proiect
 • Facilitează și participă la identificarea și selectarea personalului proiectului și contractorilor
 • Formulează și pregătește termenii de referință/fișele de post pentru echipa proiectului
 • Participă la toate evenimentele proiectului și asigură pregătirea adecvată a acestora

Cerințe:

 • Diplomă de licență/masterat într-un domeniu relevant activității din cadrul proiectului
 • Experiență de lucru de minimum 5 ani, inclusiv minimum 2 ani de experiență legat de management-ul proiectelor
 • Spirit de echipă
 • Cunoașterea limbii engleze
 • Existența unei experiențe anterioare în sectorul non-profit va constitui un avantaj
 • Abilități de utilizare a calculatorului, instrumentelor (online) de editare a textelor, evidență și stocare a datelor și documentelor (Word, Excell, Google Spreadsheet, GoogleDocs, Google Drive, etc.), celor de management și lucru în echipă (de ex. calendar, Slack, Trello,) și a rețelelor de socializare în scopul diseminării informației și promovării activităților, produselor și rezultatelor proiectelui 

Despre Centrul de Politici și Reforme

Misiunea CPR este de a promova accesul la informație și participarea publică; afacerile oneste și responsabile; drepturile omului, cu accent pe libertatea de întrunire și de exprimare și accesibilitatea și transparența sistemului judiciar. Lucrăm la nivel legislativ, propunând politici și reglementări; construim capacitățile funcționarilor și instituțiilor publice și implicăm cetățenii, dotându-i cu instrumentele democratice necesare pentru a se implica în procesul de luare a deciziilor.

Apărăm statul de drept, valorile democrației și drepturile omului. Monitorizăm, propunem soluții și încurajăm participarea publicului.

Lucrăm pentru viziunea noastră: o societate liberă de corupție, cu o guvernare democratică și responsabilă și cetățeni implicați.

Ce oferim

 • Regim de lucru hibrid (la birou sau de acasă), cu ore flexibile și autonomie
 • Salariu motivant
 • Un mediu prietenos de lucru 
 • Activități de teambuilding

Dosarul de aplicare trebuie să includă:

 • CV-ul actualizat (maximum două pagini)
 • O scrisoare de motivație (maximum o pagină)

 

Cv-ul și scrisoarea de motivație le poți expedia pe cprmoldova@gmail.com (titlul e-mailului: Concurs Coordonator/oarea proiectului Zona Zero).

Datele personale vor fi procesate doar pentru scopuri de angajare.

Persoana de contact: Elena Varta, număr de telefon - 076728333