Ofițer Resurse Umane (Caritas Cehia)I. Informație despre poziție

Denumirea poziției: Ofițer resurse umane

Durata contractului: 10 luni

Tipul poziției: 0,5 (part-time) / 1,0 (cu normă întreagă)

Locul de muncă: Chișinău, Moldova

Data începerii : cât mai curând

II. Context organizațional

Caritas Cehia este o organizație non-profit cu sediul la Praga care implementează proiecte de ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare în 15 țări din întreaga lume (Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa).

Lucrăm în Moldova din 2004. De-a lungul anilor, am implementat 32 de proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune. În 2017, am fost înregistrați în Moldova prin partenerul nostru exclusiv - AO Pro-Development - și am început să implementăm proiecte direct prin intermediul unei echipe locale.

În prezent, implementăm:

proiecte de cooperare pentru dezvoltare care vizează îmbunătățirea sectorului de îngrijire la domiciliu din Moldova, înființarea de centre medico-sociale în raioanele Vulcănești, Ocnița și Grigoriopol, crearea unui sistem funcțional de management al deșeurilor în Criuleni și susținerea procesului de dezinstituționalizare a adulților cu dizabilități și

proiecte de ajutor umanitar care susțin refugiații din Ucraina aflați în Moldova.

Obiectivele noastre strategice sunt concentrate pe următoarele sectoare de intervenție prioritare: capacitarea societății civile, dezvoltarea socială incluzivă, suport în asistența medicală primară, inovare și managementul apei/deșeurilor.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

III. Responsabilități

Ofițerul pe resurse umane este responsabil de asigurarea activității organizației prin implementarea/gestiunea procedurilor de personal – recrutare, integrare, evaluarea performanțelor, training și dezvoltare.  

Sarcini și responsabilități

 • Organizarea și coordonarea procesului de recrutare a noilor angajați, aplicând tehnici inovative de atragere a candidaților și implementarea unei politici de selecție bazate pe principii de transparență, echitate și egalitate;
 • Asigurarea integrării noilor angajați prin gestiunea programului de integrare profesională care include training, sesiuni de discuții și feedback;
 • Identificarea necesităților de dezvoltare a angajaților și organizarea evenimentelor, sesiunilor de training sau altor inițiative de dezvoltare;
 • Asigurarea suportului managerilor în vederea dezvoltării echipelor;
 • Gestiunea dosarelor personale și a informației despre angajați;
 • Perfectarea procedurilor privind relațiile de muncă (angajare, încetarea contractului indivicual de muncă, de sancționare, premiere, modificare a condițiilor contractuale, etc.) în conformitate cu legislația în domeniul muncii.
 • Dezvoltarea altor proiecte sau inițiative interne pentru asigurarea unei atmosfere de lucru plăcute, echilibrate și motivante pentru angajați.

IV. Cerințe minime

 • Studii superioare
 • Experiență de lucru în poziția de specialist în resursele umane. Experiența în cadrul unui ONG local sau internațional va constitui un avantaj.
 • Experiență de lucru cu MS Office (Excel, Word, PowerPoint, etc.) și sisteme de management a informațiilor.
 • Abilități bune de gestionare a timpului cu capacitatea de a lucra la mai multe sarcini concomitent
 • Abilități de comunicare și interpersonale
 • Abordare pro activă, orientată spre soluții și rezultate

V. Ce oferim

 • Program de lucru flexibil
 • Vacanță plătită, pachet social și medical conform legislației naționale
 • Organizație internațională stabilă, cu experiență îndelungată în domeniul cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar

VI. Procesul de aplicare

Candidații calificați vor trimite aplicațiile la adresa de e-mal: ccrm_hr@caritas.cz

Aplicația trebuie să includă o scurtă scrisoare de intenție, de cel mult 1 pagină, și un Curriculum Vitae de maximum 4 pagini.

Vă rugăm să scrieți „Specialist resurse umane” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_specialist resurse umane_CV

Numele_prenume_specialist resurse umane_Scrisoare de intenție

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 13 iunie 2022. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Aplicațiile sunt revizuite în mod continuu și un candidat potrivit poate fi angajat înainte de termenul limită. Caritas Cehia își rezervă dreptul de a anula procesul de selecție în orice moment.