Promo-LEX a participat în cadrul Misiunii Internaționale ENEMO de observare a alegerilor parlamentare din Ucraina

În perioada 23 iulie – 29 octombrie 2012, Misiunea internațională de observare a alegerilor ENEMO a monitorizat procesele electorale din cadrul alegerilor parlamentare din Ucraina.

În cadrul Misiunii de observare, 86 de observatori internaționali ENEMO au realizat 546 de vizite la secțiile de votare, au observat procesul de numărare a voturilor în 42 de secții de votare și au urmărit transferul proceselor verbale de la secțiile de votare la 40 de Birouri electorale de circumscripție.

ENEMO a constatat că în comparație cu perioada preelectorală din anii 2006, 2007, au fost constatate un număr impunător de încălcări ale legislației electorale, utilizarea resurselor administrative, hărțuirea și intimidarea candidaților și a jurnaliștilor.

Prioritățile de bază ale ENEMO sunt obiectivitatea, imparțialitatea şi veridicitatea informației colectate de către observatori, priorităţi care sunt obligatorii pentru ENEMO. La toate etapele de observare, accentul misiunii a fost pus pe: evoluţia situaţiei politice, activitatea administraţiei electorale, activitatea partidelor politice şi a concurenţilor electorali, activitatea administraţiei regionale, specificul campaniei electorale, Mass-media, participarea femeilor și minorităților, activitatea ONG-lor și observatorilor independenţi locali, evaluarea activităților de educaţie electorală, precum și monitorizarea reclamațiilor și contestațiilor oficiale. Observatorii ENEMO au lucrat îndeaproape cu misiunile de observare locale şi internaţionale ale căror metodologie de observare întrunește standardele internaționale.

În perioada pre-electorală, ENEMO a lansat 3 rapoarte sumare, care au fost prezentate în cadrul unor conferinţe de presă oficiale. Ulterior, ENEMO a elaborat şi a prezentat un raport pentru ziua alegerilor. Raportul preliminar poate fi accesat aici
În perioada imediat următoare ENEMO va lansa raportul final cu privire la alegerile din Ucraina.

Asociația Promo-LEX este membru ENEMO din anul 2009. În perioada 5 august – 2 noiembrie 2012, Asociația Promo-LEX a delegat 2 observatori pe termen lung în cadrul misiunii de monitorizare ENEMO la alegerile parlamentare din Ucraina. Pentru a realiza activități de monitorizare în ziua alegerilor, în perioada 25 octombrie – 30 octombrie, 4 persoane din cadrul Asociației ”Promo-LEX” au participat în calitate de observatori internaționali în cadrul misiunii de monitorizare ENEMO la alegerile parlamentare din Ucraina.

Pentru informații ulterioare:
Maja Milikic, Șef- adjunct/ Ofițer Relații cu Presa. Mobil: alt+380 (0) 99 753 31 32 , E-mail: maja.milikic@enemo.eu
Pavel Postica, Director de Program, Tel: alt(22) 450024 , GSM: 069165154, e-mail: info@promolex.md


Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) este o rețea internațională formată din 22 de organizații importante de monitorizare națională din 17 țări din Europa Centrală și de Est și Asia Centrală. ENEMO funcționează în deplină conformitate cu standardele internaționale pentru observare internațională a alegerilor. Organizațiile membre ENEMO au monitorizat mai mult de 200 alegeri naționale și instruit mai mult de 200.000 de observatori. Până în prezent, ENEMO a monitorizat 15 procese electorale în șapte țări.