Solidarity Fund PL în Moldova angajează un/o Specialist (ă) junior în domeniul dezvoltării urbane

Termenul limită de aplicare: 30 septembrie 2021 

Poziția:  specialist junior în domeniul dezvoltării urbane

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova 

Programul de referință: Dezvoltare Urbană

Tipul contractului: contract de individual de muncă

Limbi de lucru: română, rusă

Implicare: norma deplină

 1. Context:

Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Până în prezent a fost pilotată și multiplicată abordarea de Revitalizare Urbană în peste 15 din orașe din  Republica Moldova. În 2021 Solidarity Fund PL în Moldova continuă să ofere orașelor participante sprijin în procesul de instituționalizare, cofinanțare a proiectelor și dezvoltare a capacităților locale. De asemenea, Solidarity Fund PL în Moldova susține partenerii la nivel național, regional și local în implementarea politicilor și programelor naționale de dezvoltare urbană. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației din domeniul dezvoltării urbane accesați: https://solidarityfund.md/dezvoltare-urbana/ 

 1. Scopul poziției: asigurarea bunei organizări a activităților Solidarity Fund PL în Moldova în domeniul dezvoltării urbane.
 1. Sarcini și responsabilități:
 • Asigurarea proceselor administrative și logistice în cadrul Unității de Dezvoltare Urbană;
 • Coordonarea implementării eficiente a proiectelor de revitalizare urbană/ dezvoltare urbană;
 • Comunicarea cu partenerii organizației (facilitatorii locali, autoritățile publice locale, agențiile de dezvoltare regională etc.);
 • Pregătirea materialelor necesare în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.;
 • Oferirea asistenței în activitățile de achizițiii, management financiar, management organizațional;
 • Organizarea și deplasarea, în caz de necesitate, în vizite de lucru, de monitorizare în teren (în orașele implementatoare de proiecte de revitalizare urbană sau alte procese conexe);
 • Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor, pregătirea tabelelor financiare în conformitate cu procedurile interne ale organizației;
 • Comunicarea cu reprezentanții Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană și asistență în implementarea activităților din cadrul Rețelei Naționale Urbane, după caz;
 • Alte activități operaționale și management organizațional.
 1. Competențe și calificări necesare:
  • Studii superioare în științe administrative, economice, managementul de proiecte / afaceri, sociologie, dezvoltare regională sau alte domenii conexe;
 • Experiență de lucru într-o poziție similară min. 1 an.
 • Experiență de lucru în domeniul urbanismului, politicilor urbane și/sau în alte activități de dezvoltare urbană prezintă un avantaj;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de circulație internațională, îndeosebi engleza, prezintă un avantaj;
  • Cunoștințe privind managementul proiectelor prezintă un avantaj;
 • Deschidere spre inovație și abilități de a lucra în circumstanțe dinamice;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.
 1. Dosarul de aplicare va conține:
 2. CV-ul actualizat;
 3. O scrisoare de intenție (max. 1 pagină), care să includă descrierea experienței relevante, precum și motivația candidatului / -tei de a ocupa postul în cauză.

 

 1. Procedura de aplicare. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.mdcu mențiunea în subiectul mesajului: specialist junior în domeniul dezvoltării urbane.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2021, ora locală 10:00. 

 1. Procedura de selecție și evaluare:

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în trei etape:

Etapa 1: Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de un reprezentant al Unității Dezvoltare Urbană. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

Etapa 2: Prima etapă a interviurilor

La această etapă de recrutare pot să ajungă mai mulți candidați în funcție de calitatea dosarului primit și de cerințele postului vacant. Interviurile vor fi realizate de o echipă de minimum 3 evaluatori, care este implicată și în analiza și selectarea CV-urilor la etapa precedentă.

În cadrul interviului vor fi verificate cele mai relevante informații în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Scopul interviului este de a analiza corespunderea competențelor candidatului cu cerințele poziției vacante, precum și motivația și atitudinea acestuia față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

În caz de necesitate, candidatului i se poate cere să îndeplinească o sarcină suplimentară.

Etapa 3: A doua etapă a interviurilor

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară  va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare  - al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.  

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă