Data Analyst (Specialist Principal în cadrul Secției Suport la Etapa Postinvestițională) PrelungireData Analyst (Specialist Principal în cadrul Secției Suport la Etapa Postinvestițională) Prelungire

Denumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

Denumirea funcţiei vacante: Data Analyst (Specialist Principal în cadrul Secției Suport la Etapa Postinvestițională).

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

Colectarea și pregătirea datelor pentru analiză: identificarea surselor relevante de date interne și externe (ex: rapoarte financiare, statistici economice, platforme de analiză), colectarea datelor prin diverse metode (ex: web scraping, API-uri, baze de date), curățarea și pregătirea acestora pentru analiză (ex: tratarea valorilor lipsă, corectarea erorilor).

Analiza datelor relevante din domeniul investițiilor și activității investitorilor, pentru a identifica tendințe și modele de activitate.

Dezvoltarea și implementarea algoritmilor și modelelor statistice pentru a analiza datele.

Crearea și întreținerea bazelor de date pentru a asigura integritatea și accesibilitatea acestora.

Interpretarea rezultatelor analizei și elaborarea rapoartelor sau prezentărilor pentru a evidenția concluziile cheie pentru echipa Agenției de Investiții.

Colaborarea cu echipa pentru a identifica oportunități de îmbunătățire a proceselor și a performanței organizației.

Monitorizarea și evaluarea performanței indicatorilor cheie și a progresului către obiectivele stabilite.

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

Studii superioare în domeniul financiar – economic;

Experienţă minimum 1 an în – domeniul financiar;

Abilități puternice de cercetare și analitică, cu capacitatea de a investiga și de a rezolva probleme complexe, folosind datele disponibile;

Abilitatea de prezentare vizuală, simplă și interactivă a unor rezultate de analize de date;

Cunoaşterea pachetului Microsoft Office;

Atitudine proactivă și capacitatea de a gestiona multiple proiecte sau sarcini simultan.

Cunoaştere practicilor naționale și internaţionale în domeniul investițional va servi un avantaj;

Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională va fi considerată un avantaj.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

- CV-ul candidatului;
- Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data limită de depunere a documentelor: 1 mai 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. E-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 15.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.