Anunț de selectare a unui trainer/grup de traineri sau companie de training pentru oferirea serviciilor de formare oferirea serviciilor de training online (training of trainers) pentru consilierii în carierăAnunț de selectare a unui trainer/grup de traineri sau companie de training pentru oferirea serviciilor de formare oferirea serviciilor de training online (training of trainers) pentru consilierii în carieră

 • Despre Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MIlleniuM” 

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” este o asociaţie obştească care din 18 decembrie 2000, activează în scopul promovării educației non-formale de calitate și a lucrului de tineret din Republica Moldova.

A.O Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM” anunță apelul de selecție a unui  trainer/grup de traineri/ sau companie de training pentru oferirea serviciilor de instruire prin desfășurarea a șapte zile de training online (training of trainers) pentru consilierii în carieră din organizațiile de tineret care lucrează cu tinerii, inclusiv tinerii defavorizați, pentru a-i forma în domeniul transformării digitale și a abilităților digitale. 

Instruirea este organizată în cadrul în cadrul proiectului Îmbunătățirea competențelor digitale și a abilităților de gestionare a carierei tinerilor defavorizați din Georgia, Armenia și Moldova, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului EU4Youth, implementat de Caritas Cehia, Coaliția pentru Viață Independentă, Agate și Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM.


În acest scop, se organizează apelul de selecție a trainer/grup de traineri/ companie de training  care vor presta următoarele servicii:

 • Numărul de ore per fiecare modul, precum și structura propusă sunt prezentate în compartimentul structura trainingului. Formatorii pot aplica pentru întreaga listă de module, inclusiv webinarii sau pentru module separate, conform listei:

Modul 1: Inițiere în digital literacy și antreprenoriatul digital (10 ore)

Modul 2: Instrumente de productivitate și instrumente digitale de bază - Prezentare generală a aplicațiilor (10 ore)

Modul 3: Web Design și platforme de construire a site-rilor FRAMER/WIX (15 ore- 10 sesiuni)

Modul 4: Marketing Digital, Social media și Freelancing (10 ore)

Modul 5: E-learning și învățarea pe tot parcursul vieții (3 ore)

Webinar cu privire la cyberbulling

Webinar  oportunitățile și riscurile digitalizării

Webinar cu privire la desinformare 

 

 • Obiective și acoperire regională

Trainingul este organizat cu scopul de a capacita 25 de consilieri în carieră și/sau reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale în domeniul digital, care apoi la rîndul său vor livra fomări către tinerii NEET și PwD. Formatorul/ii/ compania de training vor livra trainingul în baza curiculei propuse, care va fi adaptată la necesitățile locale ale participanților. La rândul său, participanții ca rezultat al aestui training vor fi capabili să livreze traininguri de abilitare a tinerilor NEET și PwD (persoane cu disabilități) din regiunea sa în domeniul digital, incluisv antreprenoriat digital. Regiunile de acoperire sunt Cahul, Chișinău și Ungheni. 

În urma instruirilor, beneficiarii:

 • Vor realiza sesiuni de abilitare și dezvoltarea de competențe digitale a tinerilor din regiunea unde activează
 • Vor oferi traininguri privind antreprenoriatul digital și vor sprijini timerii în elaborarea ideilor de antreprenoriat digital
 • Vor evalua nivelul tinerilor de calificare digitală, competențele și preferințele lor în materie de locuri de muncă 
 • Vor identifica oportunități de formare a competențelor digitale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

 

 • Structura trainingului online (training of trainers) pentru consilierii în carieră din organizațiile de tineret care lucrează cu tinerii, inclusiv tinerii defavorizați

În calitate de suport pentru pregătirea trainingului/ trainingurilor se va utiliza structura subiectelor propuse mai jos, inclusiv numărul de ore indicate. Aplicanții vor dezvolta agednă, materiale și vor include resurse aditionale pentru aprofundarea cunoștințelor pentru participnați. 

 

Modul 1: Inițiere în digital literacy și antreprenoriatul digital (10 ore)

 

#

Topic

conținut

Durata

1

Inițiere în digital literacy/ Abilitățile digitale actuale

- Conținut - Bazele alfabetizării digitale (digital literacy), înțelegerea ecosistemelor digitale:


 • Definiția alfabetizării digitale (digital literacy) și importanța acesteia.
 • Navigarea în mediul digital (căutare, siguranță, evaluarea informațiilor).
 • Cele mai bune practici de comunicare online și neticheta.

3  ore

2

Competențe în domeniul Internet și Web

- Conținut - Noțiuni de bază despre internet, navigare pe internet și noțiuni fundamentale de securitate cibernetică:

 • Browsere web, motoare de căutare și utilizări avansate ale acestora.
 • Structurile, tipurile și evaluarea site-urilor web.
 • Securitatea internetului (viruși, escrocherii, securitate cibernetică).

4  ore

3

Bazele antreprenoriatului digital și Design Thinking, AI Assistant:


 • Introducere în antreprenoriatul digital.
 • Metode de design thinking. Elaborarea ideii de afaceri în domeniul digital (empathy, problem definition).
 • Utilizarea instrumentelor precum ChatGPT pentru identificarea domeniiilor de dezvoltare a soluțiilor digitale 
 • Ce este antreprenoriatul digital? 
 • Introducere în design thinking și elaborarea ideii de afaceri (empatie, definirea problemelor).
 • Utilizarea instrumentelor precum ChatGPT pentru identificarea domeniiilor de dezvoltare a soluțiilor digitale.

3  oreModul  2: Instrumente de productivitate și instrumente digitale de bază - Prezentare generală a aplicațiilor (10 ore)#

Subiect

Conținut

Durata

1

Prezentare generală a aplicațiilor digitale și online


 • Introducere în instrumentele digitale comune și cum pot fi utilizare
 • Gestionarea fișierelor (stocare în cloud, organizare,etc.)

2  ore

2

Microsoft Office Work (Word, PowerPoint, Excel) și Google Docs

Descriere:  Noțiuni de bază de Word, PowerPoint, Excel și Google Docs:


 • Prelucrarea cuvintelor:  Formatare, stiluri, funcții de bază.
 • Software de prezentare: Crearea de slede-uri, tranziții, elemente vizuale. 
 • Foi de calcul (opțional): Formule de bază, sortare, organizarea datelor.

5 ore

3

Instrumente AI pentru realizarea prezentărilor • Introducerea și explicarea conceptelor și  instrumentelor de bază AI și a aplicațiilor pentru realizarea prezentărilor 
 • Utilizarea AI pentru generarea de conținur, design și elemente vizuale
 • Exersarea celor mai des întâlnite instrumente AI pentru (ex. Tome.app , Canva - lucru cu textul, explorarea funcțiilor de creare și lucru cu imaginea și alte aspecte vizuale. Experimentarea cu șabloanele furnizate de aplicație).3 ore

 

Modul 3: Web Design și platforme de construire a site-rilor FRAMER/WIX (15 ore-10 sesiuni)

 

#

Subiect

Conținut

Durata

1

Framer și conceptele de bază 

Descriere:

Prezentare generală a Framer, interfață, introducere în principiile de bază ale designului web, întroducere în platformă și conceptele fundamentale de design web. 

Exercițiu practic: 

Crearea unui layout simplu cu texte și imagini

1.5 ore

2

Lucru cu modele/ frames și layouts

Descriere: .

Aprofundarea în frames și în elementele de bază ale layout-ului, structurarea eficientă a unei pagini web.


Exercițiu practic: 

Design-ul unui layout de bază al paginii de start cu navigare, antet și subsol. 

1.5 ore

3

Introducere în interacțiuniDescriere:

Adăugarea diferitor intercațiuni pe site - click events, efecte de trecere, etc.

Exercițiu practic: 

Implementarea unui meniu de navigare dropdown cu efecte hover. 

1.5 ore

4

Principii de design responsiv / Responsive Design Principles

Principii de design responsiv

Tehnici pentru a face ca designul să funcționeze pe orice dispozitiv. 


Exercițiu practic

Convertiți aspectul paginii de start într-un design responsive.

1.5 ore

5

Lucru cu componentele

Descriere: .

Utilizarea componentelor pentru elemente de design reutilizabile, cum ar fi butoane și carduri.


Exercițiu practic: 

Crearea și utilizarea unei componente de buton.

1.5 ore

6

Prototipuri și animații

Description: .

Introducere în prototipuri și animații pentru a face proiectele atractive. 


Exercițiu practic:

Adăugarea de animații de intrare la elementele de pe pagina de start.

1.5 ore

7

Interacțiuni avansate

Descriere: .

Implementarea interacțiunilor complexe utilizând capacitățile lui Framer. 


Exercițiu practic: 

Crearea unui efect parallax pe o pagină de destinație. 

1.5 ore

8

Utilizarea CMS-ului Framer pentru conținut dinamic

Descriere:

Gestionarea și afișarea conținutului dinamic cu CMS Framer.

1.5 ore

9

Bazele SEO și ale accesibilității

Descriere: 

Prezentare generală a principiilor SEO și a accesibilitățlor necesare în design.


Exercițiu practic: 

Implementarea etichetelor alt (alt tabs) pentru imagini și a structurii pentru SEO

1.5 ore

10

Publishing and Beyond

Descriere:

Publicarea proiectelor dezvoltate pe Framer, incluisv setarea linkului cu domenul și integrarea analiciticii. 

1.5 oreModul 4: Digital Marketing, Social media și Freelancing (10 ore)

 

#

Topic

Conținut

Durata

1

Bazele Marketingului Digital

Content- introducere în marketingul digital, strategii și instrumente:

2 ore

2

Social Media Fundamentals

Content-Basics pentru social media:

 • Selectarea platformei, strategia de content, audiență și engagement
 • Terminologia de bază în social media, pagina de administrare 
 • Canalele digitale 
 • Instrumentariu: planificarea de bază, instrumente de analiză

4  ore

3

Platforme de freelancing și Utilizarea lor (e.g., LinkedIn, Upwork)

Înțelegerea conceptuluide freelancing. Utilizarea platformleor precum LinkedIn și Upwork:

 • Cum sunt utilizate aceste platforme
 • Construirea unui portofoliu
 • Asistenți AI: AI image/video editing tools pentru crearea conținutului 

4  oreModul 5: E-learning (3 ore)

 

#

Topic

Conținut

Durata

1

Înțelegerea necesității și importanței resurselor E-learning 

Content-Overview ale resurselor de e-learning disponibile:

 • Importanța acestora pentru dezvoltare și educație 
 • Utilizarea diferitor platforme de e-learning
 • Competențe digitale necesare pentru a gestiona platforme de e-learning


1.5  ore

2

Platforme populare de E-learning 

 • Platforme de e-learning precum  Moodle, Canvas, și  Blackboard - funcțuonalitate, și utilitatea fiecăriea. 

1.5  ore

 

Temele indicate sunt minimale, oferta dvs poate să conțină o structură mai largă. 

Rezultate așteptate de formator 

Formatorul/ii trebuie să ofere expertiză educațională și să se angajeze ca facilitator/i în pregătirea materialelor, precum și în pregătirea, facilitarea, implementarea și evaluarea activităților desfășurate în timpul trainingului, oferind următoarele servicii:

1. Livrarea de training online în conformitate cu structura trainingului. Livrarea va fi în limba română. 

2. Elaborarea materilalelor pentru participanți, inclusiv oferirea de informații către resurse de studiu adiționale relevante modulului livrat.

3. Elaborarea și analiza pre și post a nivelului de competențe, inclusiv teste 

4. Documentarea rezultatelor și raportarea următoarelor aspecte:

 1. Sumarul activităților propuse, agenda și materialele pentru participanți
 2. Analiza rezultatelor de evaluare a abilităților participnaților (pre și post)
 3. Concluzii și recomandări
 4. Listele de participnați 
 5. Chestionar de feedback 

 

Notă:

 • Formatorul/ii vor livra modulele online, platforma zoom
 • Programul trainingului va fi stabilit împreună cu organizatorii 
 • Instruirea este de 7 zile  (42-ore) în total, aceasta poate fi divizate în zile/ module în conformitate cu lista propusă în metodologie

 

Criterii de selecție:

Persoane fizice sau organizații care au expertiza neecesară și pot oferi servicii de formare Cunoașterea contextului local, regional și internațional, inclusiv a provocărilor legate de digitalizare confirmate prin CVul formatorilor și CVul organizației

Cel puțin 3 ani de experiență validă privind crearea și livraea programelor de instruire în domeniul digital conform temelor propuse. s;

Preferință se va oferi persoanelor/ organizațiilor care au lucrat cu tinerii defavorizați , incluisv NEET și PwD.

 

Durata și perioada de implementare

Termenul maxim de implementare este 25 mai, 2024. 

Procesul de aplicare

Persoanele interesate vor aplica următoarele documente:

 • CVul organizației 
 • CVul trainerului/lor în care se va menționa experiența relevantă 
 • Lista de modulelor la care se aplică
 • Oferta tehnică și financiară  

Termen de aplicare

Toate persoanele interesate vor expedia documentele menționate mai sus nu mai tîrziu de data de 25 aprilie, 2024 la adresa info@millenium.md cu mențiunea “Formator - online digital training, EU4Youth Lot 1”.

Procesul de evaluare și selectare 

Procesul de selecție a  trainerului/grup de traineri sau companie de training  se va baza pe setul de criterii elaborate de Comitetul de evaluare MilleniuM pentru evaluarea propunerilor. Comitetul de evaluare va selecta oferta cu cel celui mai bun raport experiență-calitate-preț comparat.