Termen extins: HelpAge International angajează expert în evaluarea de risc a activităților de antreprenoriat prietenoase vârsteiArticol adaugat de: HelpAge Moldova

Funcția anunțată: Expert în evaluarea de risc a activităților de antreprenoriat prietenoase vârstei.

Servicii solicitate: Expertiză privind elaborarea indicatorilor de evaluare a riscurilor în dezvoltarea activităților de antreprenoriat prietenoase vârstei și a criteriilor de selecție a potențialilor beneficiari.

Locul: Moldova, Chișinău și cu posibile deplasări în afara capitalei.

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată.

Perioada de lucru estimată: septembrie-octombrie 2021 (nr de zile estimat este de maxim 15, planul de lucru va fi agreat de către părți).

Termen limită pentru aplicare: 13 septembrie 2021, ora 12:00

 

Informații generale

HelpAge International în Moldova implementează în perioada 01 decembrie 2020 – 31 decembrie 2023 proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de asistență și protecție pentru victimele violenței și adaptarea lor pentru a fi prietenoase vârstei / Improvement of age-inclusive support and protection services for victims of violence in the Republic of Moldova” cu suportul financiar al Republicii Federale Germania. Unul din obiectivele proiectului își propune să creeze sau să extindă servicii de asistență și adăpost pentru victimele violenței în familie și să le ajusteze la necesitățile persoanelor în etate, astfel ca serviciile să fie prietenoase vârstei. Deși serviciile existente includ și persoane în etate, acestea mai puțin ajung să fie asistate și mai puțin cunosc unde să se adreseze după sprijin.

HelpAge International în Moldova este parte a rețelei de organizații cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele în etate. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților în etate, de a reduce sărăcia și discriminarea la vârstă înaintată. www.helpage.org

Sarcina propusă și responsabilitățile expertului

În cadrul prestării serviciilor, expertul va coordona sarcinile propuse cu echipa de proiect a HelpAge International și va lucra în comun cu echipa de implementare a proiectului. De asemenea, va interacționa cu reprezentanții locali ai ONG-urilor implementatoare de proiect, cu reprezentanți APL din localitățile respective și, la necesitate, va interacționa direct cu beneficiarii de asistență a victimelor violenței cu care se va colabora în proiect.

În luna septembrie 2021 expertul va aloca estimativ 15 zile pentru sarcinile propuse și va oferi serviciile în conformitate cu un grafic de lucru agreat în comun cu angajatorul. Serviciile vor include:

 • Dezvoltarea unor indicatori de evaluare de risc a activităților de antreprenoriat prietenoase vârstei;
 • Elaborarea criteriilor de identificare a potențialilor beneficiari ai activităților antreprenoriale prietenoase vârstei, în conformitate cu obiectivele proiectului;
 • Participarea în procesul de selectare a beneficiarilor activităților antreprenoriale prietenoase vârstei;
 • Raportarea expertizei serviciilor prestate.

 

Calificări și experiență

 • Studii superioare sau studii relevante în cel puțin unul din domeniile: drept, sociologie, asistență socială, altele conexe.
 • Experiență de lucru în domeniile menționate de cel puțin 3 ani;
 • Experiență demonstrată în prestare de servicii de expertiză, consultanță și abilități excelente analiză, cercetare;
 • Cunoștințe avansate în domeniul serviciilor sociale, dezvoltării comunitare, asistenței sociale;
 • Se va aprecia cunoașterea mediului de lucru al organizațiilor neguvernamentale în proiecte de asistență tehnică cu finanțare externă;
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipă;
 • Pentru sarcinile anunțate lucrul se va efectua în limba română și se solicită cunoașterea limbii ruse. Este salutabilă cunoașterea limbii engleze și a altor limbi;
 • Abilități excelente de scriere și raportare, de realizare a prezentărilor;
 • Utilizarea avansată a calculatorului, internet-ului, a platformelor și aplicațiilor online de comunicare și desfășurare a ședințelor.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii, disponibilitatea de lucru cu călătorii în teren în perioada indicată. Includeți 3 exemple de servicii similare produse anterior;
 • CV-ul;
 • Oferta de preț în care să indicați rata de expertiză per zi și costul total pe sarcină. Oferta nu va include costuri de deplasare în localitățile proiectului, costuri de tipărire material, care vor fi acoperite de către solicitant). Indicați rata și costurile în lei moldovenești, cu toate taxele incluse.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la 13 septembrie 2021, ora 12:00 la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Expert în evaluarea de risc a activităților de antreprenoriat prietenoase vârstei” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, nina.gutu@helpage.org persoană de contact Nina Guțu.

telegram