Internews în Moldova este în căutarea unui expert/unei experte în editare video pentru o sesiune de instruire/ Internews in Moldova is looking for an expert in video editingRO

Termen limită: 16 aprilie 2021 COB

Deschis pentru: experți naționali sau internaționali

Context

Internews în Moldova este în căutarea unui expert/unei experte care să ofere asistență în editare video pentru o instituție media din Moldova. Mai exact, consultantul/consultanta va modera o sesiune de instruire pentru viitori instructori (Training of Trainers, ToT) din rândul editorilor video ai acestei redacții, astfel încât în timp aceștia să servească drept mentori pentru noii angajați. Expertul/experta va instrui editorii în producția unui conținut multimedia mai creativ, cu echipamentele și programele de editare din dotare cât și alternative, va împărtăși practici și tehnici de montaj (jurnalistice și specifice altor genuri ultizate în TV, cinematografie, documentar, etc). De asemenea, consultantul/consultanta va antrena personalul în activități practice de lucru cu efecte speciale, experimentarea stilurilor și  proiectarea elementelor grafice (editarea, vizualizarea și animația datelor), și, desigur, va oferi recomandări privind eficientizarea procesului de lucru. La sfârșitul asistenței, expertul va oferi un set de recomandări scrise privind cele mai bune practici de editare video, care va servi drept ghid de lucru pentru toți angajații din departamentul de montaj video.

Notă: Perioada de implementare, subiectele specifice pentru această consultanță și numele organizației vor fi discutate cu expertul selectat.

Responsabilități

 • Moderarea unei sesiuni de instruire în persoană (de trei zile) pentru instituția media independentă;
 • Oferirea expertizei în producția unui conținut multimedia mai creativ, cu echipamentele și programele de editare din dotare, cât și alternative (utilizarea software-ului EDIUS, After Effects și a altor instrumente de editare);
 • Împărtășirea practicilor și tehnicilor de montaj (jurnalistice și specifice altor genuri ultizate în TV, cinematografie, documentar, etc);
 • Antrenarea personalului în activități practice de lucru cu efecte speciale, experimentarea stilurilor și proiectarea elementelor grafice (editarea, vizualizarea și animația datelor);
 • Elaborarea unui set scris de recomandări care va servi drept ghid de lucru pentru toți angajații din departamentul de montaj video.

Cerințe de selecție

 • Cel puțin cinci ani de experiență în video storytelling, producție video, editare video sau alt domeniu relevant;
 • Cunoașterea activității editoriale într-o redacție TV, noile tendințe în mass-media, producție video și comunicare;
 • Experiență anterioară în consultanță și sesiuni de instruire în acest domeniu;
 • Capacitatea de a analiza, monitoriza, sintetiza și evalua.

Cerințe de depunere a dosarului

 • Un CV actualizat, care include două referințe cu date de contact;
 • Rata zilnică propusă în baza experienței anterioare;
 • Indicarea limbii de predare a consultanței.

Instrucțiuni de depunere a cererii
Toți cei interesați sunt încurajați să depună dosarele în format electronic la următoarea adresă de e-mail

in-chisinau@internews.org  cu sintagma  „Expert editare video” în linia de subiect, până pe data de 16 Aprilie 2021.

Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email  in-chisinau@internews.org  sau să ne contactați la numărul de telefon +373 60500570.


Informații de bază

Această activitate este parte a proiectului "Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), finanțat de USAID, Ambasada Marii Britanii la Chișinău și implementat de Internews in Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

 

EN

Deadline: April 16, 2021 COB

Open to national or international experts

Context

Internews in Moldova is looking for an expert to provide in-house assistance (ToT) on TV video editing for an independent Moldovan media organization in order to train the video editors to produce a more creative multi-media content and to improve their capacity to teach and share their knowledge for the future organization employees. The expert will provide assistance in: creating professional videos with the equipment and software they already have; choosing the right editing tool (if necessary); teaching specific structural, journalistic and creative techniques used in television or documentary; learning  how to work with special effects;  experimenting with styles and techniques including the design of graphic elements; suggesting how to work with music backgrounds; editing including data visualization and/or animation; creating a set of recommendations for a better editing. At the end of the assistance the expert will provide a set of recommendations on best video editing practices.

Note: The period of implementation, specific and more advanced topics for this consultancy, and the name of media organizations to work with will be discussed with the selected expert.

Responsibilities

 • Provide a three-day in-house training session for video editors of an independent media outltet;
 • Provide expertise in the production of more creative multimedia content, with the existed equipment and editing programs, as well as alternatives (use of EDIUS software, After Effects and other editing tools);
 • Share editing practices and techniques (journalistic and specific to other genres used in TV, film, documentary, etc.);
 • Engage staff in practical work activities with special effects, experimenting with styles and designing graphic elements (editing, viewing and animating data);
 • Develop a written set of recommendations that will serve as a working guide for all employees in the video editing department.

Selection Requirements

 • At least five years of experience in visual storytelling, video production, video editing or another relevant field;
 • In-depth knowledge of editorial work in a TV newsroom, new trends in the media, video production and communication;
 • Previous experience in consulting and training sessions in this field;
 • Capacity to analyze, monitor, summarize, and evaluate.

 

Application Requirements

 • An updated CV, including contact details for at least two references;
 • Financial offer;
 • Indicate the language of consultancy.

Application Submission Instruction

All interested experts are encouraged to submit their applications electronically to the following e-mail address: in-chisinau@internews.org with Video editing expert" in the subject line, until April 16, 2021.

For any additional questions, please contact Internews in Moldova staff at +373 60500570.

Background
This activity is part of the USAID and UK Embassy in Moldova funded project “Media Enabling Democracy, Inclusion and Accountability in Moldova” (MEDIA-M) and implemented by Internews in Moldova, which aims to promote the development of an independent, professional media, and to create a media sector that is more resilient to political and financial pressures.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet