Concurs pentru facilitatori in implementarea campaniilor de comunicare in cadrul Proiectului Viata Sanatoasa: Reducerea poverii bolilor netransmisibile

Proiectul Viata Sanatoasa: Reducerea poverii bolilor netransmisibile anunță concurs pentru facilitatori/oare  

în implementarea activităților campaniilor de comunicare la nivel național și de extindere la nivel raional pentru reducerea factorilor de risc și a poverii bolilor netransmisibile, precum și pentru completarea cu conținut a portalului www.prosananate.md 

Informații generale

Bolile netransmisibile (BNT), precum diabetul, hipertensiunea și bolile ischemice ale inimii, continuă să fie împovărătoare pentru Republica Moldova, fiind cauza a 90% din decese. Chiar dacă sunt îngrijorătoare, în special, rata bolilor cardiace ischemice și ale accidentelor vasculare cerebrale, povara foarte mare a bolilor cardiovasculare justifică acordarea priorității de intervenții atât la nivelul populației, cât și la nivelul sistemului de sănătate. În zonele rurale, bărbații și grupurile vulnerabile din punct de vedere social au un risc mai mare de a suferi de BNT.  Pentru reducerea poverii înalte a BCV cele mai bune intervenții de sănătate publica la nivelul populației, cât de practica clinica la nivelul sistemului de sănătate sunt prioritare.  

Prima fază a proiectului „Viață sănătoasă” s-a desfășurat în perioada anilor 2016-2020. Proiectul va continua în faza a doua să sprijine Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și, în strânsă colaborare cu partenerii naționali și internaționali, va răspunde acestor nevoi. A doua fază a proiectului a fost inițiată în octombrie 2020 și va dura până în anul 2024.

Viziunea Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este ca Republica Moldova, către anul 2030,să-și atingă obiectivele privind Acoperirea universală cu servicii medicale (UHC) și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) legate de sănătate. Urmând această viziune, obiectivul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației țării, în special,din zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile.

Astfel, sunt trasate trei rezultate pentru a atinge obiectivul propus:

 • Rezultatul 1: Instituțiile din domeniul sănătății promovează cele mai bune intervenții ale OMS și își desfășoară activitatea bazată pe evidențe, având o abordare multisectorială, pentru îmbunătățirea cunoștințelor în sănătate a populației;
 • Rezultatul 2: Serviciile integrate de calitate, susținute prin regulamente și instruirea prestatorilor de servicii pentru îmbunătățirea prevenirii și gestionării BNT;
 • Rezultatul3: Populația își asumă responsabilitatea pentru propria sănătate, își apără propriile interese și responsabilizează factorii de decizie să răspundă chiar și celor mai vulnerabili pacienți cu BNT.

Ținând cont de reformele majore în curs de desfășurare în Republica Moldova la nivel de administrație publică locală și sănătate publică, proiectul „Viață sănătoasă” va continua să sprijine aplicarea reformelor de la nivel național la local și va sprijini actorii locali la nivelul lor în consolidarea sănătății publice, a asistenței medicale primare și a promovării sănătății.

Proiectul își desfășoară activitatea în Republica Moldova prin intermediul Unității de Facilitare a Proiectului (UFP), cu sediul la Chișinău.

Activitățile în cadrul intervenției de implementare a Campaniilor de comunicare la nivel național și raional sunt parte componentă a Rezultatului 1 al proiectului, activitatea 1.3. de susținere continuă a consolidării instituționale a ANSP și activitatea 1.6. de susținere a ANSP în dezvoltarea și lansarea campaniilor de comunicare care vizează schimbarea comportamentului și drepturile pentru sănătate, cu subactivitatea 1.6.3 de facilitarea implementării campaniilor de informare (sare, grăsimi trans) din faza I la nivel de raion.

Pentru a facilita implementarea activităților campaniilor de comunicare la nivel național și a le extinde la nivel raional, dar și pentru updatarea cu conținut a portalului www.prosanatate.md și a siteului www,ansp.gov.md, Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este în căutarea a trei facilitatori pentru prestarea serviciilor de editare, adaptare și redactare a mesajelor campaniilor la contextul local, în cadrul intervenției de implementare a activităților de comunicare la nivel național și extindere a campaniilor de comunicare la nivel raional (în 10 raioane-țintă din faza I și 10 raioane-țintă din faza II).

Facilitatori în implementarea activităților de comunicare

Obiectivul

Facilitarea implementării activităților de comunicare la nivel național și de extindere la nivel raional pentru reducerea factorilor de risc și a poverii bolilor netransmisibile/ precum și pentru  completarea cu conținut a portalului www.prosananate.md

Sarcinile de bază

Sub supravegherea și în strânsă colaborare cu Experta în comunicare și Coordonatorul/rea național/ă, facilitatorii/oarele vor edita, adapta și redacta mesajele campaniilor de comunicare la contextul local și vor elabora mesaje și materiale noi, facilitând aceste procese pentru promotorii în sănătate care sunt utilizatorii portalului www.prosanatate.md, atât din sistemul de sănătate publică, cât și alte domenii conexe.

Calificarea necesară

 • Studii superioare în: științe ale comunicării, relații publice, jurnalism, sănătate publică, alt domeniu de referință;
 • Studiile de masterat, ori cursuri de specializare în digital media constituie un avantaj;
 • Experiență în implementarea strategiilor și planurilor de comunicare în sănătate la nivel național și local;
 • Experiență de lucru în relații publice, comunicare și mass-media (minim 3 ani);
 • Cunoștințe privind structura și funcționarea sistemului de sănătate și sănătate publică din Republica Moldova, inclusiv la nivel regional;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă (scris și oral) la nivel avansat. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Competențele necesare

 • Abilități de comunicare excelente de comunicare scrisă și orală, inclusiv online;
 • Abilități de elaborare, adaptare și redactare a mesajelor, materialelor la contextul local;
 • Abilități de organizare metodică a activităților (proceduri operaționale);
 • Abilități de implementare a activităților de comuncare, inclusiv organizare de evenimente online;
 • Abilitatea de a se concentra pe rezultat și de a reacționa la feedback;
 • Abilitatea de a lucra independent și în echipă proactiv.

Rezultate (output-uri) pentru facilitator 1

 1. Dezvoltarea procedurilor de comunicare pe intern în cadrul camapaniilor de comunicare la nivel național și regional pentru direcțiile și structurile teritoriale ale ANSP și a procedurilor de comunicare pe extern cu partenerii, inclusiv cu mass-media. Indicator – 4 proceduri dezvoltate, 5 zile, până în mai 2021.
 2. Asigurarea administrării conținutului portalului prosanatate.md prin completarea zilnică a portalului cu conținut: plasarea unui material/zi în pagina INSTRUMENTEî; redactarea paginii SANATATE+. Indicator – 3,5 zile.
 3. Facilitarea utilizării de către specialiștii în promovarea sănătății din cadrul ANSP, alte instituții din sănătate și domeniile relevante (social, educație, alimentație publică etc.) a cabinetelor de utilizatori autorizați ai portalului prosanatate.md. Indicator – 10-15 de utilizatori autorizați activi, 5 zile de mentorat;
 4. Facilitarea elaborării anunțurilor, știrilor din cadrul campaniilor de către specialiștii în promovarea sănătății, utilizatorii autorizați ai portalului prosanatate.md și asigurarea plasării pe siteul instituțional www.ansp.md . Indicator – 3-4 materiale, editate din cabinetul de utilizator autorizat al portalului și plasate pe siteul ANSP, 4 zile;
 5. Facilitarea accesului la presa locală a specialiștilor în promovarea sănătății, a utilizatorilor autorizați ai portalului prosanatate.md. Indicator – 1-2 materiale ale specialiștilor în promovarea sănătății per lună, 2 zile.
 6. Adaptarea, redactarea mesajelor la contextul local și facilitarea diseminării produselor campaniilor de comunicare în presa locală și națională. Indicator - 4 materiale, 1 zi;
 7. Elaborarea rapoartelor media lunare ale campaniilor pe segmentul de gestiune. Indicator – 1 zi;
 8. Asigurarea suportului în organizarea evenimentelor publice în cadrul planurilor de comunicare ale campaniilor. Indicator –1 zi;
 9. Participarea la dezvoltarea conceptelor pentru diverse produse ale campaniilor. Indicator – 1 zi;
 10. Pregătirea materialelor necesare pentru organizarea activităților de implementare a campaniilor, inclusiv ședințe de lucru. Indicator – 1 zi.

Rezultate (output-uri) pentru facilitator 2

 1. Dezvoltarea unui media kit al portalului prosanatate.md. Indicator – 5 zile, până în mai 2021.
 2. Facilitarea elaborării articolelor, interviurilor, istoriilor, articoleor de opinie din pagina BLOG a portalului prosanantate.md de către specialiștii în promovarea sănătății, utilizatorii autorizați. Indicator – 1-2 materiale pe lună, editate din cabinetul de utilizator autorizat al portalului, 6,5 zile;
 3. Facilitarea accesului la presa națională a specialiștilor în promovarea sănătății, a utilizatorilor autorizați ai portalului prosanatate.md. Indicator – 1-2 materiale ale specialiștilor în promovarea sănătății per lună, din alte sectoare relavante, 2 zi;
 4. Facilitarea organizării evenimentelor publice în cadrul planurilor de comunicare a campaniei la nivel național. Indicator – 1 zi;
 5. Facilitarea utilizării de către specialiștii în promovarea sănătății din cadrul ANSP, alte instituții din sănătate și domeniile relevante (social, educație, alimentație publică etc.) a cabinetelor de utilizatori autorizați ai portalului prosanatate.md. Indicator – 10-15 de utilizatori autorizați activi, 5 zile de mentorat;
 6. Participarea la dezvoltarea conceptelor pentru diverse produse ale campaniilor. Indicator – 2 zi;
 7. Elaborarea rapoartelor media lunare ale campaniilor pe segmentul de gestiune. Indicator – 1 zi.

Rezultate (output-uri) pentru facilitator 3 

 1. Dezvoltarea procedurilor de elaborare și redactare a materialelor (anunț, știre/comunicat de presă/articol de fond, articolul publicistului/de opinie, poza) pentru prosanatate.md. Indicator – 3-4 proceduri dezvoltate, 5 zile;
 2. Asigurarea administrării conținutului portalului prosanatate.md prin updatarea portalului cu conținut în pagina DOMENII, submeniurile - ALCOOL; TUTUN; NUTRIȚIE; MIȘCARE (nou). Indicator – 6 zile;
 3. Facilitarea utilizării de către specialiștii în promovarea sănătății din cadrul ANSP, alte instituții din sănătate și domeniile relevante (social, educație, alimentație publică etc.) a cabinetelor de utilizatori autorizați ai portalului prosanatate.md. Indicator – 10-15 de utilizatori autorizați activi, 5 zile de mentorat;
 4. Elaborarea conținutului și susținerea a 6 webinare live pe subiecte dedicate campaniilor de comunicare. Indicator – 6 webinare pe paginile de FB , Insdtagram, Youtube, tik-tok, 4 zile.
 5. Facilitarea elaborării webinarelor pentru specialiștii în promovarea sănătății, utilizatorii autorizați ai portalului prosanatate.md. Indicator – 1 material pe lună, 1,5 zile;
 6. Elaborarea rapoartelor media lunare ale campaniilor pe segmentul de gestiune. Indicator – 1 zi;
 7. Participarea la dezvoltarea conceptelor pentru diverse produse ale campaniilor. Indicator – 1 zi;
 8. Pregătirea materialelor necesare pentru organizarea activităților de implementare a campaniilor, inclusiv ședințe de lucru. Indicator – 1 zi.

Specificația pentru poziția menționată

UFP va oferi contract de consultanță individuală pe o perioadă determinată.

Modalitățile de raportare

Facilitatorul/rea independent/ă va raporta Coordonatorului/ei național/e pentru implementarea activităților campaniilor de comunicare la nivel național și raional pentru reducerea factorilor de risc și a poverii bolilor netransmisibile, Expertei în comunicare și Liderului de echipă.

Durata de executare

martie  – decembrie 2021.

Consultanții independenți interesați sunt invitați să depună CV-urile, precum și oferta financiară privind serviciile menționate mai-sus până la data de 7 martie 2021 pe adresa electronică info@viatasan.md.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.