Instruire pentru autoritățile publice locale din raioanele Cahul și Ungheni, axată pe integrarea dimensiunii de gen în strategiile de dezvoltare localePeste 50 de reprezentante și reprezentanți ai administrației publice locale partenere ale proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” au beneficiat, la 16 aprilie 2021, de o instruire online consacrată integrării dimensiunii de gen în strategiile locale de dezvoltare. Această instruire urmează după alte câteva realizate atât pentru organizațiile societății civile, cât și pentru administrațiile publice locale în subiecte precum promovarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen și acțiunile de pledoarie pentru integrarea dimensiunii de gen în strategiile publice locale în cele 12 comunități implicate în cadrul proiectului.

 Astfel, șase comunități din raionul Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Zârnești, Văleni și orașul Cahul, și șase comunități din raionul Ungheni – comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni – semnatare ale unor acorduri de colaborare în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raionul Ungheni și Cahul”, asigură în prezent prin activitățile și inițiativele lor integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale și în procesele de luare a deciziilor, și vor implementa programe de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurilor negative de gen și a violenței bazată pe gen.

 Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment desfășurat în februarie 2021.

În debutul instruirii pentru autoritățile publice locale din raioanele Cahul și Ungheni, Directoarea Executivă a IP CRAION CONTACT-Cahul, Silvia Strelciuc, le-au urat succes participantelor și participanților în ajustarea strategiilor de dezvoltare locale existente sau elaborarea acestora unde lipsesc astfel încât „aceste documente de politici locale să includă principiile și valorile egalității de gen”, anunțând pe parcursul evenimentului că în acest proces comunitățile vor putea fi ajutate de mentori și mentore.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a afirmat în mesajul său că „pe agenda aleșilor locali și aleselor locale se regăsește sporirea calității vieții fetelor și femeilor din localitățile dumneavoastră”, iar aceste instruiri „vă pot ajuta să identificați problemele și soluțiile posibile. Președinta „Institutum Virtutes Civilis” a menționat și oportunitatea pentru grupurile de lucru mixte de a participa la concursul de granturi mici pentru elaborarea și ajustarea strategiilor și planurilor de acțiuni locale pentru asigurarea oportunităților egale pentru femei și bărbați.

Ofițerul de Program, UN Women Moldova, Anatolii Oprea, a subliniat că „iată mergem împreună de la reperele teoretice spre lucrurile practice, tangibile”, astfel încât „strategiile și planurile locale ale dumneavoastră să răspundă cât mai bine la necesitățile fetelor și femeilor”.

Formatoarele acestei instruiri online le-a îndemnat pe participante și participanți să supună analizei de gen toate documentele de politici locale, subiectele abordate fiind de un real folos în acest sens. Pe agenda instruirii pentru autoritățile publice locale din raioanele Cahul și Ungheni, axată pe integrarea dimensiunii de gen în strategiile de dezvoltare locale, s-au aplat subiecte precum egalitatea de gen și abilitarea economică, socială și politică a femeilor, bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen și bugetarea participativă, pașii de urmat în ajustarea strategiilor de dezvoltare locală la dimensiunea de gen.

#EVAProject #ImpreunaMaiPuternici #EU4Ungheni #EU4Cahul #EU4Moldova #StrongherTogether #OrangeTheWorld #GenerationEquality

Această activitate este realizată de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.