Profesionalismul Nu Este Direct Proporțional Sexului şi Aspectului Exterior

Replică dlui Mihai Ghimpu, președinte interimar al Republicii Moldova, președintele Parlamentului Republicii Moldova: Profesionalismul Nu Este Direct Proporțional Sexului şi Aspectului Exterior

În cadrul Conferinţei anuale „Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă”, dl. Mihai Ghimpu a făcut publică viziunea sa privind egalitatea de șanse între bărbați și femei în activitatea partidelor politice și la ocuparea funcțiilor publice în instituțiile de stat. Dumnealui afirmă că pentru o femeie, membru de partid, să fie inclusă în listele candidaților pentru ocuparea funcțiilor publice, ea trebuie să dea dovadă și de inițiativă, nu doar de un aspect exterior atrăgător, ce lasă de înțeles că bărbații sînt trecuți în liste pentru simplul fapt că sunt bărbați, aspectul exterior al cărora nu face obiect al discuțiilor publice.

Referința dlui M. Ghimpu la frumusețea femeilor ca fiind insuficientă pentru ocuparea unei funcții publice, este irelevantă și ofensatoare. Afirmația reflectă prejudecățile din societate conform cărora femeile sînt privite în primul rînd ca fiind doar frumoase, și apoi ”dacă dă dovadă de inițiativă”, ca specialist. O astfel de atitudine subminează încrederea femeilor în aspirațiile lor de a ocupa funcții de conducere și le privează de oportunități în exercitarea de facto a dreptului de a contribui la dezvoltarea politicilor de stat. Femeilor trebuie să li se ofere aceeași șansă să participe în viața politică de care se bucură și bărbații, atîta timp cît sînt competente și experte în domeniul său. Orice referință la aspectul lor exterior poate fi privită doar ca o încercare să diminueze importanța și profesionalismul femeilor, constituind o formă de discriminare indirectă.

O astfel de afirmație din partea președintelui interimar al Republicii Moldova nu poate fi ignorată pentru că încurajează atitudini discriminatorii față de femei în societate, cărora li se creează obstacole nejustificate în multe sfere de activitate, inclusiv și în sfera politică. Deși 51,9% din populația Republicii Moldova sînt femei, ele continuă să fie slab reprezentate în partidele politice și în procesul de luare a deciziilor, unde domină bărbații.

Este regretabilă afirmația publică a dlui M. Gimpu și facem un apel către Domnia Sa să-și revizuiască poziția în ceea ce privește referința la frumusețea femeilor ori de cîte ori se discută participarea lor în viața politică și asigurarea unei cote de 50 la 50 pentru candidații la funcțiile publice în baza profesionalismului lor, nu a aspectului exterior și a sexului. Astfel, - atunci cînd sînt doi candidați de aceeași competență la o poziție, o femeie și un bărbat, preferință să se ofere femeii pentru asigurarea participării balansate a femeilor și bărbaților în procesul de luare a deciziilor în sfera publică și politică. Aceasta constituind acțiune afirmativă în corepundere cu Recomandarea 3 (2003) a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 12 Martie 2003, art. 7 (2) al Legii cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați și Articolului 14 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

Doina Ioana Străisteanu

Expert în Drepturile Omului, Asociaţia Promo-LEX

 

16 Aprilie, 2010