Ce presupune profesia de îngrijitor la domiciliu și cum poate fi obținută? Interviu cu Mariana Negrean, specialist principal Comisia NursingCe presupune profesia de îngrijitor la domiciliu și cum poate fi obținută? Interviu cu Mariana Negrean, specialist principal Comisia Nursing   

  

 0028 1

În Moldova, numărul persoanelor care necesită îngrijire pe termen lung la domiciliu este în continuă creștere. Acest lucru a sporit nevoia de a forma specialiști care să poată oferi îngrijire medicală și socială la domiciliu.   

Recent, a fost aprobat standardul de calificare pentru profesia de "Îngrijitor la domiciliu".   

Caritas Cehia a cooperat îndeaproape cu autoritățile locale și cu partenerii externi pentru a introduce noua profesie de îngrijitor la domiciliu.  

Astfel, în martie 2022, grație acestui efort comun, Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova a aprobat standardul de calificare pentru noua profesie de "Îngrijitor la domiciliu".  Acest lucru va contribui la degrevarea sistemului de stat al serviciilor de îngrijire la domiciliu, prestate persoanelor în vârstă sau vulnerabile.   

Noul standard de calificare va permite instituțiilor acreditate să formeze specialiști în acest domeniu și urmează să fie inclus în programele de formare profesională inițială și continuă.  

Mariana Negrean, directoare, CEMF „Raisa Pacalo” și specialist principal în cadrul Comisiei Nursing, explică despre schimbările pe care le va aduce cu sine noua profesie.  

 • Ce presupune aprobarea standardului de calificare „Îngrijitor la domiciliu”?  

    

  În primul rând, aprobarea standardului de calificare pentru îngrijitorii la domiciliu este un succes comun al tuturor partenerilor care oferă servicii de sănătate și asistență socială persoanelor imobilizate la pat și dependente de îngrijirea altora.   

  Înainte de aprobare, în Republica Moldova nu exista o astfel de profesie de îngrijitor la domiciliu.   

  În același timp, nu există suficiente asistente medicale pentru a face față cererii mari resimțite în serviciile de îngrijire la domiciliu. Anume în acest scop a fost creat un grup de lucru, datorită căruia  poziția de îngrijitor la domiciliu a devenit o ocupație oficială în Moldova și face parte din categoria profesională: Îngrijirea persoanelor în etate și a persoanelor adulte cu dizabilități.  

    

  Care sunt următorii pași?  

  Existența pachetului de documente pentru calificarea Îngrijitor la domiciliu va permite furnizorilor de servicii educaționale să dezvolte programe de formare profesională pentru viitorii specialiști implicați în îngrijirea pe termen lung la domiciliu.   

  Centrul de Excelență în Medicină și Familie "Raisa Pacalo" a deschis recent Centrul de validare a educației nonformale și informale, care va valida competențele profesionale necesare pentru pentru meseria de Îngrijitor la domiciliu.   

  Astfel, prin eforturi comune va fi asigurată o calitate mai bună a serviciilor medico-sociale acordate populației din Republicii Moldova.  
 • Cine poate obține calificarea de Îngrijitor la domiciliu?   

  Calificarea de Îngrijitor la domiciliu o poate obține orice persoană care va absolvi Programul de formare al Îngrijitorului la domiciliu. Programul presupune parcurgerea studiilor cu frecvență,  care însumează 3600 ore. Totodată menționăm, că Standardul de calificare aprobat oferă posibilitatea de formare profesională continuă care prevede 600 ore.  

  Conform standardului de calificare, la studii pot fi admiși: absolvenții de gimnaziu, școală medie de cultură generală/liceu/școală profesională, adulții și șomerii, indiferent de vârstă. Înscrierea se va face în baza documentelor care atestă finalizarea studiilor gimnaziale/liceale/ medii de cultură generală sau în baza altui act echivalent de recunoaștere a studiilor făcute.   

  Absolvenții calificării de Îngrijitor la domiciliu vor beneficia de posibilitatea de a se angaja în câmpul muncii după absolvirea programului sau vor putea continua studiile din următoarea treaptă, urmând învățământul medical post-secundar cu frecvență.   

    
 • Ce atribuții și responsabilități va avea specialistul Îngrijitor la domiciliu?  

  În conformitate cu prevederile standardului educațional, Îngrijitorul la domiciliu va fi responsabil de  acordarea îngrijirilor la domiciliu persoanelor adulte, cu autonomie limitată, în plan preventiv, curativ, reabilitativ, paliativ.   

  Îngrijitorul la domiciliu va supraveghea starea de sănătate a beneficiarului, va aplica măsuri de îngrijiri corporale, va asista, hidrata și alimenta beneficiarul conform prescripțiilor medicale, îl va ajuta pe beneficiar să își realizeze igiena proprie, dar și igienizarea spaţiului de locuit; va asigura socializarea beneficiarului și după caz mobilizarea și transportarea lui. Totodată, îngrijitorul la domiciliu va participa, în limita competențelor sale, la asigurarea unui climat și mediu de viață adecvat al beneficiarului.   
 • Ce abilități  trebuie să dețină un Îngrijitor la domiciliu?   

    
 • Reieșind din cele expuse mai sus, îngrijitorul la domiciliu trebuie să fie o persoană orientată spre acțiune, conștiincioasă, serioasă, responsabilă, riguroasă în realizarea sarcinilor, capabilă să efectueze îndelungat aceleași tipuri de sarcini, să fie cu simțul amabilității şi cu un bun echilibru emoțional.  

    
 • Ce oportunități de angajare în câmpul muncii propune calificarea Îngrijitor la domiciliu?  

  Absolvenții calificării Îngrijitor la domiciliu se vor putea angaja în:  
 • organizații non-guvernamentale care prestează servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu;  
 • organizații de stat rezidențiale sau organizații private care acordă servicii de îngrijiri medico-sociale populației - tip case de bătrâni;  
 • instituții medico-sanitare publice (spitale raionale, municipale, republicane) sau instituții medico-sanitare private (spitale private polivalente) care acordă servicii de îngrijiri medicale etc.  

    0088 11
 • Cine va putea beneficia de serviciile medico-sociale, acordate de către Îngrijitorul la domiciliu?  

  Îngrijitorul la domiciliu va putea acorda servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu sau în instituții medicale sau rezidențiale, organizate de către prestatorii de servicii sociale și medicale indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.  

   În această ordine de idei, îngrijitorul la domiciliu va putea acorda îngrijiri individualizate persoanelor care sunt în situații de risc şi au nevoie urgentă de îngrijiri personale; persoanelor care au o boală cronică şi au nevoie de îngrijiri medico-sociale de lungă durată; persoanelor care sunt singuri şi, concomitent au o boală cronică fizică sau dezvoltă şi o boală mentală.  

    
 • Ce instituții de învățământ vor fi abilitate să ateste specialiștii cu calificarea de Îngrijitor la domiciliu?  

  Implementarea Standardului de calificare „Îngrijitor la domiciliu” va fi realizată atât de Centrul de excelență în medicină și familie „Raisa Pacalo”, ca instituție de învățământ profesional medical cu dreptul de a presta servicii educaționale sau de validare a competențelor profesionale, cât și de către furnizorii serviciilor educaționale de formare profesională continuă, precum va fi A.O. Casmed după elaborarea Programului de formare profesională.   

  Furnizorii de servicii educaționale inițiale și de educație medicală continuă vor chestiona periodic beneficiarii de servicii educaționale și prestatorii serviciilor de îngrijiri la domiciliu cu privire la calitatea Standardului de calificare Îngrijitor la domiciliu și vor veni cu propuneri de optimizare și îmbunătățire pentru a asigura în acest fel o calitate înaltă a acestor servicii pentru cetățenii Republicii Moldova.  

    

    

    

  Astfel, print-un efort conjugat al organizațiilor nonprofit, autorităților centrale și partenerilor externi, apariția profesiei de îngrijitor la domiciliu și a programului de formare a noilor specialiști va descrește considerabil în viitor povara resimțită de sistemului de îngrijiri dedicate persoanelor în etate și celor vulnerabile la nivel național și va contribui la creșterea calității vieții persoanelor îngrijite.  

    

  Interviul a fost realizat în cadrul proiectului „Asigurarea calității și accesibilității serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova”, finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare