La Ialoveni au început lucrările în cadrul proiectului moldo-slovac de asigurare cu apă potabilăDSC 1313 2Astăzi, 04.03.2021, a fost dat startul lucrărilor de asigurare cu apă potabilă a locuitorilor din orașil Ialoveni, în cadrul proiectului „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei“.

Proiectul prevede reabilitarea unei părți a sistemului de alimentare cu apă din Ialoveni (1035 m) pentru a asigura o acoperire globală și fiabilă a or. Ialoveni, cît și colaborarea cu locuitorii orașului și împrejurimile întru sporirea gradului de conștientizare a gestionării apei și a unei abordări responsabile a mediului.

Astfel, lucrările prevăzute în proiect sunt executate de ,,Prosperus-Cons” SRL, iar costul acestora conform contractului de antrepriza constituie 3.023.104,04 Lei. Proiectul este susținut financiar de ODA slovacă cu 199.950,00 EUR și cofinanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok cu 20 000,00 EUR).

Antreprenorul a inițiat lucrările de montare a apeductului din fontă ductilă D-300 și asigură partenerii proiectului de executarea lucrărilor potrivit standardelor de calitate și în strictă conformitate cu specificațiile proiectului tehnic care prevede realizarea activitățile pînă în luna martie 2022.

Situația de insuficiență a sistemului de alimentare cu apă potabilă este o problemă persistentă în Republica Moldova, iar acest proiect vine să îmbunătățească acest aspect în aria de intervenție Ialoveni.

Amintim că, în orașul Ialoveni (aproximativ 18.500 de mii de locuitori), conexiunea la sistemul de apă potabilă este asigurată pentru 93% din populație, dar conexiunea este nesigură din cauza lipsei finalizării proiectelor de infrastructură necesare din motive financiare. Proiectul va face posibilă asigurarea unei conexiuni fiabile la apa potabilă pentru toți cei 18.500 de locuitori și în același timp, conectarea la sistemul centralizat a 5000 de persoane (aproximativ 700 de gospodării).

Implementarea măsurilor de aprovizionare cu apă va contribui la modernizarea infrastructurii pentru furnizarea serviciilor de aprovizionare cu apă, sporirea ratei de conectare și accesului populației la apă potabilă de calitate, îmbunătățind astfel condițiile de trai ale cetățenilor și menținând starea de sănătate a locuitorilor din regiune.