“Practica contenciosului electoral în Republica Moldova” – Studiu Promo-LEXIMG 4065 CopyLa 11 august 2016, în cadrul unei mese rotunde, Asociația Promo-LEX a prezentat studiul “Practica contenciosului electoral în Republica Moldova” – Alegerile Parlamentare din 30 noiembrie 2014 / Alegerile Locale Generale din 14(28) iunie 2015 din Republica Moldova.Studiul analizează compatibilitatea prevederilor naționale cu standardele internaționale, care se referă la aplicarea contenciosului electoral  şi practica aplicării legii electorale de către instanțele naționale de judecată, din cadrul ultimelor două scrutine.[1]Evenimentul poate fi urmărit aici.

Una din constatări se referă la calitatea slabă a contestațiilor depuse, în care autorii acestora nu au putut specifica care este obiectul exact al contestației, dreptul încălcat, precum și soluțiile solicitate. Totodată este menționată rată foarte ridicată a contestațiilor “frivole”, depuse de către aceiași exponenți, fapt ce creează impresia că aceste contestații au fost depuse fără a avea drept scop în sine apărarea unor drepturilor.

O altă concluzie se referă la necesitatea instruirii suplimentare a judecătorilor, în domeniul aplicării legislației electorale, înainte de începerea perioadei electorale și cât și pe parcursul acesteia.

Nu în ultimul rând autorii constată un număr scăzut de contestații depuse de către concurenții electorali. În acest sens, concurenții electorali sunt încurajați să utilizeze mai des căile legale de soluționare a litigiilor care apar și să dezvolte abilități în vederea prezentării calitative a cauzelor în instanță. “Contenciosul electoral este un instrument juridic de luptă politică utilizat prea puțin de către concurenții electorali. Sperăm că situația se va schimba la următoarele alegeri, iar concurenții vor deveni mai activi în sesizarea încălcărilor și nu doar la nivel declarativ” susține Ion Manole, Directorul executive Promo-LEX.

Alina Russu, Președinta Comisiei Electorale Centrale a menționat că rezultatele studiului constituie un real suport pentru activitatea subiecților interesați, în preajma demarării scrutinului pentru alegerea Președintelui din 30 octombrie 2016: “Activitatea de examinare a litigiilor sau a conflictelor electorale, în perioada electorală, este una foarte importantă deoarece de promptitudinea și corectitudinea realizării acesteia, de către instituțiile competente, depinde în mare parte și modul de apreciere  a caracterului democratic și liber a alegerilor”.

 “Acest studiu, care este unul minuțios va contribui la eliminarea lacunelor din activitatea instanțelor judecătorești în procesele de examinare a litigiilor electorale” consideră Nicolae Clima, inspector-judecător principal în cadrul Consiliului Superior la Magistraturii.

Sorin Mereacre, Director Fundației Est-Europene a subliniat faptul că eforturile depuse de societatea civilă, dar și de partenerii străini în vederea îmbunătățirii proceselor electorale în Republica Moldova, au rezultate pozitive. Iar acest lucru poate fi observat prin compararea rapoartelor de motorizare a alegerilor din ultimii 10 ani.

Varianta electronică a studiului este disponibilă aici.

Această publicație este realizată de Asociația Promo-LEX în cadrul proiectului „Practica contenciosului electoral în Republica Moldova – mecanism de consolidare şi asigurare a respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.


[1] În procesul de elaborare a studiului a fost examinat un număr de: 78 de contestații depuse în fața CEC pentru anul 2014 și altele 70 examinate de CEC în anul 2015; circa 7 dosare în cauzele electorale pentru anul 2014 și 1394 de dosare examinate de către judecătoriile de sector și Curțile de Apel în anul 2015; 163 de decizii judecătorești emise de către Curtea Supremă de Justiție pentru anul 2014 și 29 de decizii din anul 2015.