OSCE şi ADEPT discută proiectele noilor regulamente privind reflectarea campaniilor electorale

ADEPTPe 6 decembrie 2011, misiunea OSCE în Moldova şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT au organizat o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate proiectele regulamentelor privind cadrul legal pentru publicitatea electorală şi reflectarea alegerilor generale de către mass-media.

„În timpul recentelor cicluri electorale, s-a observat că regulamente diferite pentru fiecare campanie electorală pot complica сlimatul electoral”, a declarat Jacqueline Carpenter, reprezentantul OSCE în Moldova pentru drepturile omului şi democraţie. „Regulamentele permanente privind reflectarea alegerilor şi a campaniilor electorale de către mass-media, la nivel naţional, pot aduce mai multă claritate şi previzibilitate pentru toate părţile implicate”, a mai adăugat oficialul.

De asemenea, în luarea sa de cuvînt, Directorul executiv al Asociaţiei ADEPT, Igor Boţan a declarat că „noile regulamente sunt aplicabile pentru toate tipurile de alegeri, inclusiv alegerile parlamentare şi municipale, precum şi referendumurile. Ele definesc principiile mediatizării campaniilor electorale, precum şi competenţele Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la reglementarea mass-media în campanii electorale. Această claritate lipsea în trecut”.

Prezent la eveniment preşedintele CEC, Dr. Iurie Ciocan a salutat ideea elaborării din timp a reglementărilor în domeniu şi a adus mai multe comentarii, sugestii, propuneri la proiectele discutate. Dr. Ciocan a apreciat activitatea pe care o desfăşoară Misiunea OSCE şi Asociaţia ADEPT în timpul alegerilor şi a subliniat necesitatea de colaborare constructivă între Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, radiodifuzori si societatea civilă. El a remarcat că trebuie aprofundată  colaborarea între exponenţii societăţii civile şi CEC în domeniul perfecţionării cadrului legal referitor la modul de reflectare a campaniilor electorale în mass-media. În context, Iurie Ciocan a invitat participanţii la eveniment să continue discuţiile în cadrul Comisiei Electorale Centrale.

Regulamentele au fost elaborate în cadrul unui proiect al OSCE cu participarea experţilor locali, dedicat simplificării şi unificării legislaţiei şi procedurilor electorale, în conformitate cu recomandările misiunii de observare a alegerilor a Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului.

Masa rotundă a reunit reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale, partidelor politice, mass-media, societăţii civile şi comunităţii internaţionale.