APSCF angajează consultant național pentru prestarea serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor serviciilor sociale

 

TERMENI DE REFERINŢĂ
Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor serviciilor sociale
APSCF angajează consultant național pentru prestarea serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor serviciilor sociale.
Context
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Pentru mai multe informații accesați linkul http://aliantacf.md/.
Odată cu evoluția cadrului legislativ în domeniul serviciilor sociale pe de o parte, dar și dezvoltarea rețelei de prestatori privați inclusiv din societatea civilă, pe de alta, sunt tot mai necesare clarități asupra mecanismelor de contractare și finanțare a serviciilor sociale. Având în vedere acoperirea națională pe care o are rețeaua, dar și faptul că o bună parte din ONG-urile membre sunt prestatori de servicii sociale, APSCF în parteneriat și cu suportul Caritas Austria implementează, în perioada 2020 - 2022, Proiectul ”Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale”.
Scopul proiectului este de a oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă calitate, prestate de structurile publice și private.
Contractarea serviciilor sociale prin intermediul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova rămâne în continuare o provocare, atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru prestatorii de servicii sociale. Este binevenită reglementarea prevăzută de art. 59 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (achiziția serviciilor sociale și a altor servicii specifice), ce a făcut delimitarea corespunzătoare a procurării acestor servicii de alte servicii. Spre regret, această procedură până în prezent este una doar teoretică, neavând aplicabilitate practică din lipsa instrumentelor de implementare necesare.
APSCF intenționează să ofere suport autorităților contractante în aplicarea reglementării prevăzute de art. 59 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice prin intermediul elaborării unui ghid privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale, cât și organizarea unor instruiri în acest sens.
1. Scopul

Scopul serviciilor de consultanță constă în elaborarea unui ghid, a unui modul de instruire privind procurarea serviciilor sociale și organizarea acestor instruiri pentru autoritățile contractante și prestatorii de servicii sociale.

3. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

În scopul implementării obiectivelor stabilite consultantul urmează să considere activitățile incluse la p. 4 al acestor Termeni de Referință.

4. Livrabile și termene limită
Activități Livrabile Termene limită* și nr de zile lucrătoare
1. Suport la elaborarea unui ghid privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale în temeiul prevederilor art. 59 a Legii 131/2015 Informații de suport pentru elaborarea ghidului privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale 3 zile
Mai-Iunie 2022
2. Suport la elaborarea unui modul de instruire privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale Informații de suport pentru elaborarea modului de instruire privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale 2 zile
Mai-Iunie 2022
3. Suport la ajustarea, la necesitate, a unor proceduri pentru a facilita achiziția publică a serviciilor sociale de către ONG-uri în temeiul art. 59 a Legii nr. 131/2015 Propuneri de ajustare a legislației 1 zi
Mai-Iunie 2022
4. Suport la organizarea a 5 instruiri comune pentru autoritățile contractante și prestatorii de servicii sociale (inclusiv ONG-uri și APL-uri) privind aplicarea procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale Agenda, prezentare, 5 sesiuni de instruire organizate 8 zile
Mai-Iunie 2022
TOTAL: 14 zile
* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

5. Calificare și experiență
• Studii universitare sau post-universitare în domeniul Achizițiilor publice, Finanțe publice, Administrație publică, Drept și/ sau alte domenii relevante;
• Experiență de activitate, consultanță sau cercetare de min. 3 ani în domeniul achizițiilor publice, în domeniul asistenței sociale, inclusiv a serviciilor sociale și alte domenii conexe;
• Cunoașterea foarte bună a contextului, a cadrului legal local referitor la organizațiile necomerciale, finanțarea și achiziția serviciilor sociale, asistența socială etc;
• Experiență în livrarea sesiunilor de instruiri, inclusiv online;
• Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare.

6. Managementul consultanței
Expertul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF.
Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu autoritățile relevante, cu organizațiile membre și organizațiile partenere și va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către expert.

7. Condiții de depunere a dosarului

• Scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma EUR NET**/ zi de consultanță);
• CV-ul expertului.
** suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 10 mai 2022.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului "Oferta servicii de consultanță locală - Achiziția serviciilor publice".