Concurs de angajare pentru funcția de Analist Sisteme Informatice, Direcția Digitalizare și Suport TI

Scopul general al postului:

Gestionarea infrastructurii IT și a sistemelor informatice, monitorizarea şi optimizarea funcționării lor fără  întreruperi.


Sarcini de bază:
Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

 1. Soluționarea incidentelor/solicitărilor;
 2. Oferirea consultațiilor utilizatorilor prin telefon/e-mail;
 3. Suport tehnic de nivel fizic și aplicație pentru utilizatori;
 4. Elaborarea documentației tehnice;
 5. Efectuarea lucrărilor de mentenanță precum și de corecție a infrastructurilor de telecomunicații la nivel local;
 6. Instalarea, configurarea și menținerea SGBD.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condițiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Cerințe specifice pentru participare la concurs

Studii: – superioare de licență sau echivalente, (studiile în domeniul IT constituie un avantaj).

Experiență: 1 an experiență profesională în domeniul aferent funcției.

 Cunoștințe:

 • Cunoștințe în administrarea sistemelor de operare din familia Windows: 10, Windows Server 2008 și mai mare;
 • Abilitatea de a lucra cu utilizatorii la distanță;
 • Cunoștințe avansate în TCP/IP și în depanarea problemelor de rețea;
 • Cunoștințe în funcționarea aplicațiilor în mediu de operare Windows;
 • Capacități avansate de depanare a incidentelor;
 • Cunoașterea instrumentelor utilizate la depanarea incidentelor;
 • Capabilități de analiză a problemei și identificare a soluției;
 • Posedarea limbilor română şi rusă;
 • Cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj:
 1. (Vue.JS, JavaScript (ES6+), HTML, CSS)
 2. (Node.JS, Express, REST API, Webpack)
 3. (PHP, Laravel, Python, Flask)
 • Cunoașterea instrumentelor de administrare server constituie un avantaj:
 1. cPanel / Plesk
 2. Apache, Nginx
 3. Linux, Windows Server
 4. Mașini virtuale (VMware - vRealise)
 • Cunoașterea instrumentelor de administrare CMS (Joomla / Wordpress / Wix), ArcGis (ArcGis Online, Arcgis Survey123), (Zoom, Microsoft Office, PowerBI) constituie un avantaj.

Abilități: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă,  argumentare, prezentare, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail hr@odimm.md
 • Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii,

           bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Data limită de prezentare a dosarului: 16 ianuarie 2022.

Articol adaugat de: ODIMM