Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Coordonator de activități la nivel local (Cahul)Descriere poziție:     Coordonator de activități la nivel local
Pentru:                     Proiectul “Alerte.md în orașul tău”
Finanțat de:              Programul de granturi “Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS)

Lansat de:                 Mediapoint
Data apelului:            01.03.2021
Termenul limită:         07.03.2021
Persoană de contact:   Livia Țurcanu, manager de proiect

Cadrul general

Asociația Obștească ”MP” (în continuare Mediapoint)  implementează proiectul “Alerte.md în orașul tău” în zona de dezvoltare SUD. În cadrul acestui proiect ne propunem să contribuim la soluționarea problemelor locale prin facilitarea interacțiunii dintre cetățeni și autorități. Proiectul va digitaliza mai multe procese tradiționale și va oferi tuturor actorilor implicați instrumente inovative care vor face participarea civică mult mai interesantă și interactivă. 

Cele 3 priorități ale proiectului sunt:

 • Îmbunătățirea procesului de interacțiune a autorităților locale cu cetățenii și reducerea timpului de răspuns prin utilizarea inovațiilor digitale.
 • Consolidarea capacităților societății civile și sporirea  implicării cetățenilor în soluționarea problemelor din localitățile lor.
 • Sporirea gradului de implicare a tinerilor în soluționarea problemelor din localitate și lansarea inițiativelor civice.

Obiectiv

Planificarea și organizarea unor evenimente locale privind lansarea platformei alerte.md în orașul Cahul. Oferirea asistenței echipei de implementare în organizarea activităților proiectului în localitatea respectivă.

Sarcinile coordonatorului

Responsabilitățile și domeniile de implicare a Coordonatorului/coordonatoarei locale:

 1. Coordonarea evenimentului de testare a platformei cu OSC-urile locale, activiști civici
 • Planificarea agendei  evenimentului, identificarea și contactarea participanților;
 • Identificarea locației evenimentului și a suportului logistic necesar;
 • Identificarea, selectarea și negocierea cu furnizorii de servicii de catering;
 • Moderarea evenimentului; 
 • Raportarea către echipa de proiect privind progresul activităților.
 1. Coordonarea evenimentului public de lansare a platformei 
 • Planificarea agendei  evenimentului;
 • Identificarea jurnaliștilor locali și invitarea acestora la eveniment;
 • Identificarea locației evenimentului și a suportului logistic necesar;
 • Moderarea evenimentului împreună cu echipa de proiect; 
 • Raportarea către echipa de proiect privind progresul activităților.
 1. Coordonarea campaniei de colectare a problemelor
 • Planificarea și organizarea unui eveniment de colectare a problemelor la nivel local;
 • Crearea echipelor de voluntari care vor participa la eveniment;
 • Instruirea voluntarilor privind tipul de probleme colectate și raportarea acestora pe platformă;
 • Raportarea către echipa de proiect privind progresul activităților.
 1. Oferirea suportului la nivel local către echipa de proiect
 • Monitorizarea inițiativelor civice lansate de cetățeni pe platformă;
 • Analiza rapoartelor publicate pe platformă;

Activitățile vor fi realizate pe parcursul a 70 de zile, în perioada Martie - August 2021.

 

Produsele livrate de coordonator

Ordinea realizării activităților va fi stabilită de echipa de proiect, în baza calendarului proiectului. Produsele livrate vor fi: 

- Eveniment de testare a platformei cu OSC locale/activiști civici;
- Eveniment public de lansarea a platformei;
- Campanie de colectare a problemelor în orașul Cahul;
- Monitorizare, analiză și suport la nivel local către echipa de proiect.

Cerințe de aplicare

Persoanele care sunt interesate să aplice, sunt rugate să expedieze documentele de mai jos. Domiciliul curent în municipiul Cahul va constitui un avantaj.
- CV actualizat;
- Scrisoare de motivare;
- Ofertă financiară în euro care va include prețul net propus pentru cele 70 zile în care vor fi realizate sarcinile.

Vă rugăm să expediați documentele solicitate la adresa de email livia.turcanu@mediapoint.md cu titlul “Coordonator local” în linia de subiect până pe 07.03.2021. Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail  indicată mai sus.

Proiectul “Alerte.md în orașul tău” este implementat de către Mediapoint în cadrul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Author: Mediapoint

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan