A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs privind actualizarea și completarea listei de traducători

1. Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, consiliere psihologică, asistență socială și abilitare economică.

CDF anunță concurs de actualizare și completare a listei de traducători/oare pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă și/sau interpretariat în/din următoarele limbi:

 • română-engleză-română;
 • rusă-engleză-rusă;
 • română-rusă-română.

Traducătorul/oarea va fi implicat/ă în traducerea rapoartelor și studiilor tematice, buletinului informativ trimestrial al CDF, materialelor pentru instruiri, precum și în traduceri consecutive/simultane la evenimentele organizate de CDF, etc.

 1. Cerințe de aplicare

Cerinţe obligatorii:

 • Absolvirea unei facultăţi de limbi străine sau certificarea ca translator/interpret de organele abilitate;
 • Minimum 5 ani de experiență în traduceri/interpretariat;

Vor constitui un avantaj:

 • Studii sau experienţă în domeniul juridic sau al drepturilor omului;
 • Portofoliu variat de traduceri realizate pentru organizații internaționale;
 • Cunoașterea altor limbi.
 1. Calificările și abilitățile traducătorului/oarei:
 • Abilități de interacțiune și comunicare;
 • Flexibilitate raportată la specificul de activitate al asociației;
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.
 1. Structura ofertei:
 • Scrisoare de intenție cu indicarea limbilor pentru care solicită includerea în listă;
 • CV-ul actualizat;
 • Indicarea a 2 persoane/ organizații de referință;
 • Oferta financiară (onorariul) pentru serviciile de traducere/interpretariat.
 1. Criteriile de evaluare:
 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Îndeplinirea cerințelor minime obligatorii;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.
 1. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 12 februarie 2021, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea „Concurs completare lista traducători” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 87, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: office@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.