Manager (OIM)

Distribuie prietenilor:Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, în cadrul proiectului OIM „Consolidarea eforturilor naționale de prevenire a traficului de persoane și reabilitarea victimelor traficului de persoane în Republica Moldova (01 aprilie 2019 - 31 martie 2022)”, angajează un Manager pentru Serviciul de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane - bărbați, conform termenilor de referinţă de mai jos:

Titlul Poziţiei:                Manager 

Durata contractului:     Un an cu posibilitatea prelungirii (3 luni perioada de testare).

Nr Referință:                 SVN 2020/01E (Ro)

Sub supravegherea Coordonatorului de program Prevenire și Protecție (denumit în continuare P&P), Managerul va oferi asistență specializată în implementarea, organizarea și dezvoltarea activităților din cadrul Centrului de reabilitare pentru bărbații - victime ale traficului de persoane (VoT), legate în principal de managementul serviciului, pentru a asigura realizarea obiectivelor OIM.

Obiectiv: Contribuie la procesul de reabilitare și reintegrare a beneficiarilor cazați în cadrul Serviciului în conformitate cu planul lor individualizat de asistență.

Responsabilităţi de serviciu:

 • Exercitarea atribuțiilor de conducere și administrare a Serviciului de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane (Serviciul);
 • Asigurarea bunei organizări și funcționări a Serviciului;
 • Supervizarea personalului din cadrul Serviciului în vederea prestării calitative a serviciilor;
 • Planificarea activităților Serviciului;
 • Raportarea activităților Serviciului către Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), conducătorul direct și Agenției Naționale Asistență Socială;
 • Prezentarea informațiilor relevante privind activitatea Serviciului către alte structuri cu competență în domeniu;
 • Administrarea resurselor financiare alocate din fondurile OIM pentru activitățile Serviciului;
 • Oferirea suportului în proiectarea bugetului Serviciului;
 • Elaborarea și aprobarea documentelor interne de organizare și funcționare a Servciului, regimului zilei, planului anual de activitate, obiectivelor, identificarea riscurilor, consultarea fișelor de post ale colaboratorilor Serviciului, alte documente necesare, conform standardelor minime de calitate;
 • Convocarea ședințelor de supervizare profesională în scopul sporirii performanțelor angajaților și realizării eficiente a sarcinilor;
 • Organizarea și participarea în cadrul ședințelor săptămânale de lucru, cu implicarea, după caz a altor parteneri din domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;
 • Identificarea soluțiilor în cazul situațiilor de conflict;
 • Efectuarea evaluării performanței profesionale și identificarea necesităților de formare a personalului;
 • Propunerea măsurilor disciplinare ce se impun, după caz și la necesitate;
 • Administrarea bunurilor repartizate Serviciului și asigurarea amenajării spațiilor Serviciului și dotării tehnice a acestora;
 • Monitorizarea și evaluarea activităților Serviciului în conformitate cu Planul anual de acțiuni și/sau alte documente strategice ce vizează activitatea Serviciului;
 • Monitorizarea procesului de oferire a asistenței și protecției pentru beneficiarii plasați în cadrul Serviciului, în conformitate cu standardele minime de calitate;
 • Asigurarea informării și monitorizării respectării drepturilor și libertăților beneficiarilor, confidenţialitatea informației și datelor cu caracter personal, informaţiile despre viaţa intimă a beneficiarilor, obţinute în procesul de realizare a atribuțiilor de serviciu;
 • Facilitarea accesului beneficiarilor Serviciului la asistență, conform obiectivelor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare;
 • Încheierea acordurilor de colaborare cu beneficiarii Serviciului;
 • Conlucrarea cu alți prestatori de servicii privind referirea și reintegrarea beneficiarilor;
 • Oferirea suportului în elaborarea rapoartelor către OIM;
 • Reprezentarea Serviciului în raporturile cu alte instituții, organizații;
 • Participarea în cadrul diferitor ședințe de lucru, evenimente, activități de consolidare a capacităților, ca reprezentant al Serviciului;
 • Asumarea răspunderii depline în cazul neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Aptitudini:

 • Studii superioare în domeniul administrației publice, domeniul de drept sau social, cu experiență de minimum 3 ani în domeniul administrării publice sau manageriale, sau în cadrul unei instituții de plasament;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul respectiv; Capacitate de a lucra eficient în condiții și situații stresante;
 • Cunoașterea generală a legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;
 • Cunoașterea metodelor și tehnicilor specifice pentru acordarea de asistență victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane;
 • Sensibilitate ridicată și abilități inter-personale puternice pentru a ajuta beneficiarii extrem de vulnerabili;
 • Abilități excelente de comunicare (negociere, mediere a conflictelor);
 • Motivație puternică pentru a lucra cu beneficiarii Serviciului (victime și prezumate victime ale traficului de ființe umane);
 • Abilități de utilizare a Microsoft Office, e-mail, baze de date electronice;
 • Cunoașterea limbii române și ruse.
 • Cunoaşterea limbii engleză va fi considerată un avantaj adițional.                                       

Modul de aplicare:

Persoanele interesate sunt invitate să trimită curriculum vitae și scrisoare de motivare în Română prin e-mail la adresa [email protected] până la 31 decembrie 2020, cu referire la acest anunţ.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi. Pentru informaţii adăugătoare vă rugăm sa telefonaţi la numărul +373 68 111 477. 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.