Termen extins: Coordonator/coordonatoare Comunicare CNPAC

Distribuie prietenilor:


CNPAC anunţă concurs extins pentru suplinirea postului vacant de COORDONATOR/COORDONATOARE COMUNICARE

Scopul postului:

Coordonatorul/Coordonatoarea Comunicare va coordona procesul de comunicare internă/externă şi va asigura vizibilitatea activităţilor desfăşurate de organizaţie.

Condiții de angajare: program de muncă complet; contract individual de muncă pentru un an calendaristic, cu posibilitate de prelungire.

Perioada de angajare: Noiembrie 2020 – Decembrie 2021 (cu posibilitate de extindere)

Responsabilități:

 • Participă la elaborarea strategiei/ planului de comunicare al organizaţiei;
 • Participă la elaborarea planurilor de comunicare ale proiectelor în desfășurare ale CNPAC;
 • Coordonează și asigură implementarea activităților de comunicare în cadrul programelor și proiectelor organizației;
 • Stabileşte parteneriate şi menţine comunicarea cu mass-media/ alte ONG-uri din domeniu;
 • Asigură mentenanța, administrează și actualizează continuu platformele web și social media ale organizaţiei;
 • Participă la elaborarea materialelor de comunicare ale organizației, coordonează procesul de editare ale acestora;
 • Asigură distribuirea materialelor de informare (publicaţii, rapoarte anuale, pliante, alte materiale promoţionale);
 • Monitorizează activitatea media a organizației și elaborează rapoarte trimestriale/anuale privind impactul activităților organizației atât în mediul online, cât și offline;
 • Alte sarcini relevante postului.

Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii superioare în jurnalism sau comunicare sau alte domenii relevante;
 2. Experienţă de lucru într-o poziţie similară (cel puţin 2 ani). Va fi apreciată experienţa profesională în cadrul ONG-urilor naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei drepturilor omului/copilului;
 3. Abilități foarte bune de comunicare, organizare și coordonare;
 4. Abilități de a lucra și consolida relații cu mass media/ alți parteneri;
 5. Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în limba română, rusă și engleză. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 6. Abilități de utilizare a Microsoft Office, Email, Social media, Photoshop şi alte programe specifice activităţii de comunicator;
 7. Cunoștințe privind managementul proiectelor;
 8. Abilități excelente de planificare a timpului şi organizare a activităților, cu atitudine pro-activă în realizarea acestora și respectarea termenelor limită;
 9. Abilități de lucru în echipă și individual, într-o manieră deschisă, responsabilă, empatică si flexibilă.

Modalitatea de lucru: oficiul CNPAC (or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2) combinat cu regim de activitate la distanță (pe perioada situației excepționale în sănătate publică).

Dosarul candidatului va include:

1) CV-ul candidatului;

2) Scrisoarea de intenție;

3) Două materiale de comunicare (ex: plan de comunicare, anunț de presă, articol, proiect de comunicare (link), pagină de facebook administrată etc.);

4) Indicarea a două referințe și datele de contact ale acestora;

5) Declarație pe propria răspundere privind faptul că nu a fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.

Procesul de recrutare:

Depunerea dosarelor la adresa office@cnpac.org.md cu specificarea „Aplicație coordonator/coordonatoare comunicare”.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie (inclusiv) 2020.

Informații adiționale: office@cnpac.org.md


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet