Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante Inspector, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică

Distribuie prietenilor:Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante (termen-limită 31.07.2020)

 1. În conformitate cu Regulamentul privind angajarea personalului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 21/2018 din 16 ianuarie 2018, se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante,
 • Inspector, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică. 
 1. Condițiile de bază pentru participare la concurs:

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba de stat;
 • dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

III.   Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs , care va conține:

 • acordul privind protecția datelor cu caracter personal;
 • scrisoare de intenție;
 • fișa de participare;
 • Curriculum Vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii și a suplimentului la diplome (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • documentul ce atestă cunoașterea limbii engleze, după caz;
 • declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.
 1. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 31.07.2020

     Candidații vor depune dosarele complete la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin 52/A sau la adresa electronică - [email protected], în perioada 13.07.2020 – 31.07.2020, în zilele de luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

    Responsabil pentru recepționarea dosarelor este dna Nicolaev Irina, tel: (022) 852 908 mob: 067611943.

     NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru confirmarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfășurării probei scrise și sau interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.