Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea unui Laptop

Grupul de Acțiune Locală Bazinul Lacului Ghidighici este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2021.

GAL Bazinul Lacuui Ghidighici tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 4 localități din raionul Strășeni și 2 localități din municipiul Chișinău prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 9 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune.

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: Bazinul Lacului Ghidighici

Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va oferi/produce/presta/comercializa un Laptop pentru sediul GAL Bazinul Lacului Ghidighici.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în vânzarea Laptopurilor, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Parametri tehnici:

  • Frecvența Procesor – 3.20 GHz - 4.70 GHz
  • Numărul nuclee – 8
  • Memorie RAM – 16 GB
  • Capacitatea SSD – 512 GB

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul „fără TVA”.Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
  4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului prețul este scutit de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa officegalgsb@gmail.com sau direct la sediul GAL Bazinul Lacului Ghidighici (str. M. Eminescu nr. 1, s. Sireți, r-l Strășeni, Republica Moldova) până la data de 14.06.2022.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 079353946 sau la adresa de e-mail officegalgsb@gmail.com

În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0, proiectul „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish aid implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Articol adaugat de: Victoria Calmis